Nhà văn trẻ: được xuất bản!

Launch Pad: Xuất bản các tác phẩm của các tác giả và họa sĩ minh họa trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 14. Hoan nghênh sự đệ trình của những câu chuyện, bài thơ, và bài phê bình sách chưa được xuất bản, cũng như đơn xin việc của các họa sĩ minh họa tiềm năng. Lưu ý: Trang web này tuyên bố "giữ lại bản quyền" của tác phẩm xuất bản, có thể có nghĩa là tác giả không còn nắm giữ bản quyền nữa.

Stone Soup: Stone Soup được xuất bản sáu lần một năm. Họ chấp nhận bài viết và minh họa của trẻ từ 8 đến 13 tuổi. Đọc một bản sao mẫu trực tuyến.

Kids on the Net: Trẻ em có thể viết truyện và gửi chúng cho mọi người cùng đọc.

Wacky Web Tales: Tạo một câu chuyện cười bằng cách lựa chọn trước danh từ và động từ mà được điền vào một câu chuyện, phong cách MadLibs.

Skipping Stones: Tạp chí này hỗ trợ đa dạng văn hóa và xuất bản những câu chuyện nộp bằng tất cả các ngôn ngữ. Đọc các ấn phẩm cũ trực tuyến.

Giggle Poetry: Điền vào chỗ trống và sáng tác một bài thơ. Tham gia một cuộc thi thơ hoặc bình thơ trực tuyến.

National Novel Writing Month (Tháng Viết Tiểu thuyết Quốc gia): Thách thức bản thân để viết cuốn tiểu thuyết 50.000 từ của riêng quý vị!