Các quy định và thủ tục của Bộ sưu tập Đặc biệt John Wilson

Bộ sưu tập Đặc biệt John Wilson chứa những sách quý hiếm và các bộ sưu tập đặc biệt khác của Thư viện Hạt Multnomah và mở cửa cho bất kỳ người có trách nhiệm mà có nghiên cứu minh giải cho việc sử dụng các tài liệu độc đáo, dễ hỏng và không thể thay thế được. Mọi yêu cầu sẽ đánh giá trên giá trị của riêng mình.

Phải đọc tài liệu này trước khi đăng ký sử dụng Bộ sưu tập Đặc biệt John Wilson. Chữ ký của quý vị trên mẫu đăng ký cho thấy quý vị hiểu và đồng ý với các điều kiện này.

Việc sử dụng các tài liệu phải tùy theo các quy định sau đây, được thiết kế để bảo vệ bộ sưu tập của thư viện trong khi cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho độc giả:

 1. Độc giả cần phải đăng ký một mẫu đăng ký hàng năm trước khi sử dụng tài liệu từ bộ sưu tập. Cần một căn cước có ảnh để đăng ký, chẳng hạn như bằng lái xe, thẻ sinh viên đại học, v.v. Một trẻ vị thành niên không có căn cước ảnh có thể, theo quyết định của nhân viên thư viện, được phép truy cập Bộ sưu tập Đặc biệt John Wilson nếu có được tất cả thông tin cần thiết khác về việc xin đăng ký hàng năm.
 2. Tình trạng dễ hỏng và tính chất không thể thay thế được của nhiều cuốn sách và bản thảo trong Bộ sưu tập Đặc biệt John Wilson làm cho thư viện phải hạn chế truy cập, trong trường hợp hiếm hoi, của các học giả sẽ chia sẻ nghiên cứu của họ với công chúng thông qua các ấn phẩm tiếp theo. Các tài liệu nhất định, xác định trên cơ sở từng trường hợp bởi thủ thư, có thể yêu cầu độc giả phải đeo găng tay bông trắng. Để bảo vệ tài liệu, độc giả phải bỏ tất cả tài sản cá nhân, chẳng hạn như túi xách và ba lô, ra khỏi bàn. Chỉ được để giấy rời, bút chì và máy tính xách tay trên bàn (có thể cung cấp giấy nếu cần).
 3. Phải điền một phiếu gọi cho mỗi đầu mục để được tư vấn. Nói chung, một độc giả sẽ chỉ được cung cấp một đầu mục tại một thời điểm.
 4. Độc giả được yêu cầu xử lý tài liệu rất cẩn thận và tuân thủ các điều kiện sau đây:
  • bút chì chỉ được phép dùng để ghi chú;
  • độc giả không được đặt các đánh dấu có hại trong cuốn sách, hoặc đặt sách úp mặt xuống, hoặc sử dụng chúng như sách kê để viết hoặc nghỉ ngơi;
  • độc giả không được giữ mở sách với các vật như là sổ ghi chép, bìa rời hoặc cuốn sách khác. Thanh đánh dấu sách ("rắn sách") và giá đỡ sách có sẵn ở quầy tham khảo;
  • không được đánh dấu vào tài liệu, và không được loại bỏ các chú thích có trong các tài liệu;
  • tránh xử lý tài liệu không cần thiết;
  • phải mở những tập sách buộc chặt rất cẩn thận và nhẹ nhàng;
  • độc giả phải sử dụng nôi sách theo yêu cầu của thư viện.
 5. Độc giả phải tuân thủ Quy định Hành vi Quản lý Sử dụng Thư viện Hạt Multnomah, trừ trường hợp các quy định này cụ thể hơn.
 6. Bất kỳ người nào bị kết tội trộm cắp tài liệu thuộc bất kỳ loại nào của thư viện, bất kể hành vi trộm cắp diễn ra ở đâu, bị cấm truy cập Bộ sưu tập Đặc biệt John Wilson và sử dụng tài liệu của bộ sưu tập này. Bất kỳ người nào tìm kiếm ngoại lệ cho lệnh cấm này có thể xin bằng văn bản với giám đốc thư viện, nêu lý do tại sao một ngoại lệ nên được thực hiện. Một ngoại lệ với các điều kiện đặc biệt cho việc sử dụng có giám sát chỉ có thể được cấp theo quyết định của giám đốc.

Áp dụng các quy định sau:

 1. Bộ sưu tập Đặc biệt John Wilson chỉ dành cho việc sử dụng các tài liệu chứa trong phòng này. Không được sử dụng như phòng đọc các tài liệu khác.
 2. Vì không gian phòng có hạn, người dùng có thể có tên trên một danh sách đợi.
 3. Không được phô tô copy tài liệu từ Bộ sưu tập Đặc biệt John Wilson; một số hình thức chụp ảnh hoặc ghi video có thể được phép, không dùng đèn flash, theo quyết định của thủ thư.
 4. Không được mang tài liệu ra khỏi Bộ sưu tập Đặc biệt John Wilson.
 5. Không mang đồ ăn và nước uống vào Bộ sưu tập Đặc biệt John Wilson.
 6. Cần bằng lái xe hoặc ID có ảnh khác. Nó sẽ được giữ trong khi sử dụng đầu mục, và quét vào một cơ sở dữ liệu an ninh.
 7. Độc giả truy cập một đầu mục vào một thời điểm.
 8. Một nhân viên thư viện luôn luôn làm nhiệm vụ quan sát độc giả sử dụng tài liệu và đảm bảo tuân thủ các quy định.