Nhân sự

Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ mục tiêu phục vụ cộng đồng xuất sắc của thư viện bằng cách:

  • Tuyển dụng, thuê, và giữ lại nhân viên có trình độ cao và đa dạng.
  • Thúc đẩy một môi trường nhóm có đặc điểm là đối xử công bằng nhân viên, giao tiếp cởi mở, trách nhiệm cá nhân, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
  • Khuyến khích và hỗ trợ một văn hóa mà nhân viên cảm thấy có giá trị và những nỗ lực của họ được công nhận, cùng với sự hỗ trợ để tạo ra một môi trường xây dựng một thái độ tích cực và tinh thần sáng tạo.
  • Hỗ trợ một môi trường làm việc lành mạnh và tích cực để giúp nhân viên trong việc hoàn thành mục tiêu chương trình cá nhân cũng như mục tiêu tổ chức tổng thể.
  • Hỏi đúng câu hỏi, thu thập thông tin quan trọng, dự đoán nhu cầu đang nổi, và áp dụng chuyên môn của chúng tôi để mang lại kết quả tốt nhất.
  • Tạo ra trải nghiệm học tập tốt nhất cho thành viên và nhân viên thư viện càng thường xuyên và càng dưới nhiều hình thức khác nhau càng thực tế bao gồm cả việc thúc đẩy sử dụng các công nghệ mới trong việc cải thiện đào tạo trên toàn hệ thống.
  • Phát triển các mô hình nhân sự linh hoạt để phục vụ tốt hơn nhu cầu thay đổi của chúng tôi tại nhiều địa điểm.

Chúng tôi giúp tạo điều kiện cho những người xuất sắc đạt được kết quả nổi bật.

Tầm nhìn của chúng tôi

Để được công nhận là chuyên gia và người đi đầu trong việc áp dụng thực hành và đổi mới tốt nhất để biến Thư viện Hạt Multnomah thành người sử dụng lao động được lựa chọn. Vì chúng tôi quan tâm đến nhân viên, chúng tôi ủng hộ sự ngay thẳng, bình đẳng, và phẩm chất trong tất cả các mối quan hệ và tương tác của mình.

Các giá trị Cốt lõi của chúng tôi

Các nhân viên nhân sự của Thư viện Hạt Multnomah đã áp dụng các giá trị mô tả cách chúng tôi tương tác với khách hàng của mình và với nhau trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Sự ngay thẳng:  Chúng tôi sẽ tương tác với nhau và với những người khác một cách trung thực, qua đó xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng. Chúng tôi sẽ luôn luôn tôn trọng tính bảo mật được giao phó cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện những gì chúng tôi nói chúng tôi sẽ làm, sử dụng các tiêu chuẩn nhất quán và khách quan, và công khai quá trình ra quyết định của mình.

Sự tôn trọng:  Chúng tôi sẽ rèn luyện tính kiên nhẫn và sự nhạy cảm trong việc giải quyết những sự lo ngại và vấn đề của những người khác. Chúng tôi sẽ cởi mở, thẳng thắn và công bằng trong các tương tác của chúng tôi với khách hàng và với nhau.

Trọng tâm là khách hàng:  Chúng tôi sẽ cung cấp "dịch vụ xuất sắc" bằng cách dự đoán, tìm hiểu, và đáp ứng một cách kịp thời và hiệu quả các nhu cầu của khách hàng của mình. Chúng tôi hoan nghênh ý kiến ​​phản hồi của khách hàng và dựa vào điều này để giúp xác định những cải tiến trong hoạt động của chúng tôi.

Nhiệt tình:  Chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc và yêu cầu một cách kịp thời và sử dụng dữ liệu và thông tin phản hồi để cải thiện cung cấp dịch vụ và thiết kế chương trình.

Giao tiếp:  Giao tiếp hiệu quả là nền tảng của mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi tích cực tìm cách hiểu quan điểm của người khác bằng cách lắng nghe với một tâm thái cởi mở và giao tiếp một cách trung thực, với tính bảo mật và thận trọng thích hợp.

Khả năng:  Chúng tôi sẽ tận dụng kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng hoàn chỉnh thông qua giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm của mình. Làm như vậy, chúng tôi sẽ đạt được mức hài lòng cao nhất của khách hàng và hoạt động xuất sắc.

Tinh thần đồng đội:  Chúng tôi sẽ hợp tác với nhau và với khách hàng của mình. Chúng tôi sẽ nhiệt tình trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày và lưu tâm đến những nhu cầu của nhau và của khách hàng trong khi duy trì sự hài hước và vui vẻ.

Ủng hộ và Thúc đẩy Thay đổi: Chúng tôi không sợ phải chấp nhận những rủi ro khôn ngoan và trách nhiệm. Chúng tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc, thách thức giả định, xác định ẩn số, và thực hiện các thay đổi tích cực trên toàn hệ thống.

Tư tưởng và Quan điểm Đa dạng: Vì chúng tôi đánh giá cao tư tưởng và quan điểm đa dạng, chúng tôi sẽ thu hút và xem xét một cách tôn trọng các quan điểm khác nhau, và bao gồm các cá nhân với xuất thân, ý tưởng và quan điểm khác nhau trong quá trình ra quyết định của chúng tôi.