Thông tin liên hệ hữu ích khác về nhập quốc tịch

Dịch vụ Quốc tịch và Nhập cư Hoa kỳ (USCIS): Học chuẩn bị cho kỳ thi nhập quốc tịch, xin hoặc gia hạn thẻ xanh

Podcast công dân Hoa kỳ: Tin tức mới nhất về các chủ đề nhập cư cùng tài liệu học tập, thực hành bài thi N-400, phỏng vấn nhập quốc tịch.

Tổ chức cộng đồng người nhập cư và người tị nạn (Immigrant and Refugee Community Organization - IRCO): IRCO hỗ trợ người nhập cư và người tị nạn giúp họ hòa nhập vào xã hội Mỹ.

Hội từ thiện Công giáo (Catholic Charities): Dịch vụ pháp lý về nhập cư của Hội từ thiện Công giáo hỗ trợ người nhập cư và người tị nạn có thu nhập thấp.

Phục vụ Cộng đồng của nhà thờ Lutheran (Lutheran Community Services): Tư vấn và dịch vụ nhập cư cho người tị nạn.

Văn phòng Mục vụ các Giáo hội Thiên Chúa Giáo (Ecumenical Ministries): Cung cấp dịch vụ cho người tị nạn, bao gồm nhà ở tạm thời và hỗ trợ pháp lý.

Danh sách tổ chức Pháp lý lệ phí thấp (Low Cost Legal Resources): Một danh sách những tổ chức phi lợi nhuận có luật sư hay "đại diện chính thức" có thể hỗ trợ số người có vấn đề về nhập cư.