Vé vào cửa có hiệu lực như thế nào - My Discovery Pass

Những kinh nghiệm giáo dục và văn hóa miễn phí

Thăm viếng các viện bảo tàng địa phương và các cơ quan văn hóa miễn phí với My Discovery Pass  (Vé Discovery của Tôi), sẵn có để cấp cho tất cả những thành viên của Thư Viện Quận Hạt Multnomah (Multnomah County Library).

Vé vào cửa có hiệu lực như thế nào

Xin giữ trước vé cho quý vị. Quý vị có thể xin giữ trước tối đa hai vé mỗi lần. Số người cho vào cửa theo mỗi vé thay đổi tùy theo từng địa điểm. 

Hãy in vé của quý vị ra hoặc mở xem vé trên thiết bị di động. (Một khi quý vị đã in vé ra rồi, quý vị không thể hủy bỏ việc giữ vé trước.)

Muốn hủy bỏ vé chưa được in ra, hãy truy cập vào trang web My Discovery Pass và bấm vào “cancel pass” (hủy bỏ vé).

Các vé này hết hạn ngay sau ngày của ngày xin giữ trước vé. 

Nếu quý vị không sử dụng vé của quý vị hoặc hủy bỏ việc xin giữ trước vé, quý vị có thể xin giữ trước vé trong một lần khác theo các điều khoản và điều kiện do địa điểm đó ấn định.

Số lượng vé sẵn có và các điều khoản sử dụng được ấn định bởi các tổ chức tham gia. 

Các đối tác tham gia

Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Portland (Portland Art Musuem): Thành lập vào cuối năm 1892, Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Portland là viện bảo tàng lâu đời thứ bẩy tại Hoa Kỳ và là viện bảo tàng lâu đời nhất trong vùng Pacific Northwest. Các bộ sưu tập vĩnh viền và các buổi triển lãm đặc biệt đầy tham vọng của viện bảo tàng được cả thế giới công nhận, được lựa chọn từ những gì viện bảo tàng sở hữu và từ các bộ sưu tập công và tư tốt nhất trên thế giới.

Nghệ Thuật Văn Chương (Literary Arts): Sứ mệnh của Nghệ Thuật Văn Chương là khuyến khích các độc giả tham gia, hỗ trợ các nhà văn, và gây cảm hứng cho thế hệ kế tiếp với tác phẩm văn chương tuyệt vời.

Trung Tâm Phim Ảnh Vùng Tây Bắc (Northwest Film Center): Trung Tâm Phim Ảnh Vùng Tây Bắc tập hợp các khán giả xem phim và các người làm phim đến tham dự các buổi chiếu phim, các buổi huấn luyện, các lớp học và các đại hội điện ảnh tại Portland và chung quanh vùng Pacific Northwest. Nằm bên trong Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Portland, Trung Tâm Phim Ảnh Vùng Tây Bắc chiếu khoảng chừng 400 phim mỗi năm, bao gồm phim ảnh mới của thế giới, các phim tài liệu, các phim cổ điển và các tác phẩm của những nhà làm phim vùng Tây Bắc.