Cách thức hoạt động - My Discovery Pass

Học hỏi và cảm nhận văn hóa nghệ thuật miễn phí

Tham quan các bảo tàng và tổ chức văn hóa miễn phí với My Discovery Pass (Giấy Vào cửa Tham quan), dành cho người sở hữu thẻ Thư viện Quận Multnomah. 

Cách thức hoạt động

  • Đăng nhập vào My Discovery Pass bằng số thẻ thư viện và mật mã của bạn.
  • Trang mà bạn truy cập sẽ được hiển thị bằng Tiếng Anh. Để xem trang này bằng ngôn ngữ mong muốn của bạn, hãy nhấp vào ô "select language" và chọn ngôn ngữ. Thông tin Giấy Vào cửa được in ra hoặc tải xuống chỉ có bằng Tiếng Anh.
  • Tìm kiếm Giấy Vào cửa theo ngày hoặc theo điểm tham quan. Xin lưu ý rằng nhu cầu xin Giấy Vào cửa đang rất cao và số lượng cho phép có thể trong hạn định.
  • Hãy đặt trước. (Những Giấy Vào cửa cần phải đặt trước sẽ có hướng dẫn bổ sung.)
  • In ra hoặc tải xuống Giấy Vào cửa vào trước ngày bạn đi tham quan. Một khi đã in ra hoặc tải xuống Giấy Vào cửa, bạn không thể hủy bỏ việc đặt trước được.
  • Để hủy Giấy Vào cửa chưa được in hoặc chưa tải xuống, hãy đăng nhập vào My Discovery Pass và nhấp vào "My Reservations" (Đặt trước) rồi nhấp vào "Cancel Reservation" (Hủy bỏ Đặt trước).
  • Xin mang theo giấy tờ tùy thân cùng Giấy Vào cửa của bạn. Người sở hữu thẻ thư viện, là người đặt trước Giấy Vào cửa phải có mặt để đổi lấy vé. 

My Discovery Pass - Điểm Tham quan

Câu hỏi thường gặp