Phát triển

Tại Thư viện Hạt Multnomah, chúng tôi đấu tranh cho quyền đọc sách của mọi người. Dù quý vị có đang ở giai đoạn nào trong cuộc sống - cho dù quý vị đang học cách chia sẻ đam mê đọc sách với đứa con mới ra đời, xây dựng kỹ năng làm việc, tìm kiếm sự hỗ trợ cho chương trình giảng dạy hoặc trợ giúp làm bài tập, hoặc chỉ đơn giản là đọc sách như một thú vui - thư viện là hướng dẫn đáng tin cậy của quý vị. Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người.

Chúng tôi mời quý vị tìm một điều mới ở thư viện, một điều kỳ diệu.

Chúng tôi mời quý vị phát triển cùng thư viện.