Ghi danh thẻ thư viện

Tên của bạn
Địa chỉ gửi thư
Additional Information
Vui lòng định dạng theo mẩu xxx-xxx-xxxx
Please use the format 01-01-1970.
Các ưu tiên
Chọn thư viện quý vị thường tới là nơi quý vị nhận sách đặt của mình.
Vui lòng gửi cho tôi:
Mật mã
Mật mã có thể từ 4-25 số hoặc chữ
Thỏa thuận

Các thỏa thuận với thẻ thư viện

  • Tuân thủ theo các nội quy của thư viện.
  • Sẽ thông báo khi thẻ thư viện bị thất lạc hoặc khi có thay đổi thông tin liên hệ.
  • Không cho phép bất kỳ ai truy cập các tài nguyên trực tuyến hoặc sử dụng máy tính được kết nối Internet tại thư viện bằng mã số thẻ thư viện của tôi. Tôi có thể đưa mã số thẻ thư viện của tôi cho người khác để họ trợ giúp quản lý tài khoản của tôi hoặc đưa thẻ thư viện của tôi để lấy các tài liệu đặt trước.
  • Duyệt xét các điều khoản sử dụng và quyền riêng tư trước khi sử dụng một số dịch vụ liên quan của thư viện mà các dịch vụ này có yêu cầu thông tin cá nhân hoặc yêu cầu tôi mở một tài khoản
  • Thanh toán các khoản phí còn nợ hoặc liên lạc với nhân viên thư viện để có sự lựa chọn. Với khoản nợ từ $50 trở lên sẽ có trở ngại khi mượn tài liệu của thư viện.
  • Đồng ý chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất có thể xảy ra đối với các thiết bị cá nhân của tôi khi sử dụng các sản phẩm truyền thông điện tử mượn từ thư viện. Tôi hiểu rằng thư viện sẽ không chịu trách nhiệm.
  • Các tài liệu đăṭ trước của tôi sẽ được xếp trên kệ ở khu vực công cộng. Tôi sẽ yêu cầu nếu muốn các tài liệu này được xếp lên kệ mà không để tên của tôi.

Thoả thuận với phụ huynh hoặc người giám hộ

  • Tất cả tài liệu và các dịch vụ của thư viện được cung cấp dành cho mọi người ở tất cả các độ tuổi. Tôi sẽ hướng dẫn cho con em tôi sử dụng thư viện và các thông tin cá nhân mà con em tôi chia sẻ với các dịch vụ và các tài khoản trực tuyến.
  • Thư viện sẽ tôn trọng quyền riêng tư của tất cả mọi người ở tất cả các độ tuổi. Tôi sẽ cần thẻ thư viêṇ viện hoặc mã số thẻ thư viện của con em tôi để truy cập vào tài khoản của con tôi.
  • Việc tìm kiếm thông tin trên mạng Internet sẽ được sàng lọc dành cho các em ở độ tuổi từ 12 trở xuống. Các em trong độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi có quyền lựa choṇ tìm kiếm thông tin sàng lọc hay không sàng lọc. Tôi có thể thay đổi cấp độ sàng lọc thông tin trên mạng Internet của con tôi.

Lưu ý: Vui lòng nhấn vào "Nộp" chỉ một lần.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn: Tìm hiểu thêm bằng cách đọc chính sách bảo mật của Thư viện Quận Multnomah.