Thư viện miễn tiền phạt

Chúng tôi nghĩ đến khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người

  • Thư Viện Quận Multnomah hiện đang miễn tiền phạt! 
  • Mọi người trong cộng đồng này đều có quyền tiếp cận với sách, tài liệu và dịch vụ của thư viện. 
  • Thực hiện miễn tiền phạt là bước đúng đắn trong việc loại bỏ các rào cản để giúp mọi người sử dụng thư viện công cộng. 
  • Tiền phạt trả muộn, thậm chí chỉ 25 cent mỗi ngày, là một gánh nặng đối với những người phụ thuộc vào việc tiếp cận thư viện nhiều nhất. 
  • Một số người tránh sử dụng thư viện khi họ không thể nộp tiền phạt hoặc phí đối với các tài liệu quá hạn hoặc bị thiếu.

Tại sao lại thực hiện miễn tiền phạt

Điều này đặt cộng đồng của chúng ta lên hàng đầu. Cộng đồng của chúng ta phát triển mạnh khi mọi người có khả năng tiếp cận với các chương trình, dịch vụ và tài liệu họ cần để theo đuổi mục tiêu hoặc sở thích của họ. Mọi người nên có khả năng sử dụng thư viện mà không phải lo lắng rằng họ sẽ bị phán xét vì tiền phạt quá hạn. 

Thúc đẩy bình đẳng chủng tộc. Tiền phạt thư viện làm xấu đi tính bất bình đẳng hiện có ảnh hưởng không tương xứng đến những người da màu và cộng đồng có thu nhập thấp. Đọc thêm từ Hội Đồng Thư Viện Đô Thị về việc xóa bỏ tiền phạt làm thúc đẩy bình đẳng chủng tộc như thế nào. 

Xử lý các tài liệu in và kỹ thuật số như nhau. Các tài liệu kỹ thuật số, bao gồm sách điện tử và sách nói, không tích lũy tiền phạt trả muộn.

Tiền phạt thư viện là một phần giảm của ngân sách tổng thể. Do tính phổ biến ngày càng tăng của các tài liệu kỹ thuật số và việc xóa bỏ tiền phạt trước đây dành cho thanh thiếu niên, doanh thu thư viện từ tiền phạt quá hạn đã giảm dần trong những năm gần đây.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có tiền phạt hiện tại trên tài khoản của tôi. Khoản tiền phạt này có được xóa không? 
Có. Tất cả các tài khoản sẽ được xóa tiền phạt quá hạn kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Nếu quý vị có thắc mắc về tài khoản của quý vị, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Tôi có phải chờ đợi lâu hơn để nhận được các tài liệu đã đặt trước của mình vì tiền phạt làm mất động cơ trả lại tài liệu đúng hạn không?
Hầu hết các thư viện đã thực hiện miễn tiền phạt đều không báo cáo có sự gia tăng trong việc trả muộn hơn. Thay vào đó, nhiều thư viện báo cáo rằng càng có nhiều tài liệu được trả lại hơn. Nếu tài liệu không được trả lại trong vòng 49 ngày sau ngày quá hạn, khách hàng sẽ bị tính phí thay thế. 

Vẫn sẽ có ngày đến hạn trả phải không?
Có. Tài liệu thư viện vẫn sẽ có ngày đến hạn trả. Các tài liệu sẽ tự động gia hạn trước khi đến hạn, miễn là không có yêu cầu đặt trước nào cho các tài liệu. Quý vị sẽ nhận được một thông báo nếu các tài liệu cần phải được trả lại cho thư viện. Khách hàng sẽ bị tính phí thay thế cho các tài liệu không được trả lại trong vòng 49 ngày kể từ ngày đến hạn trả. Phí thay thế được xóa bỏ khi các tài liệu được trả lại. 

Xóa bỏ tiền phạt ảnh hưởng như thế nào đến ngân sách thư viện? 
Tiền phạt thư viện chiếm một phần rất nhỏ trong ngân sách thư viện. Thư viện đã thu được ít tiền phạt hơn mỗi năm vì tính phổ biến ngày càng tăng của các tài liệu kỹ thuật số (không tích lũy tiền phạt) và việc xóa bỏ tiền phạt trước đây dành cho thanh thiếu niên. 

Tôi đã luôn nghĩ đến việc nộp tiền phạt như là sự quyên góp của tôi cho thư viện. Tôi vẫn có thể quyên góp chứ?
Có. Quý vị có thể trao gửi quà tặng của mình thông qua Quỹ Thư Viện, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập hỗ trợ công tác của Thư Viện Quận Multnomah. 

Sự khác biệt giữa tiền phạt và phí là gì?
Thư viện tính tiền phạt trả muộn đối với các tài liệu được trả lại sau ngày đến hạn của các tài liệu đó. Thư viện vẫn sẽ tính một số khoản phí, chẳng hạn như để thay thế các tài liệu bị mất và đối với một số dịch vụ như in, sao chép hoặc gửi sách qua đường bưu điện

Tự động gia hạn là gì? Tại sao thư viện sử dụng tính năng này?

Tự động gia hạn giúp quý vị tiết kiệm thời gian và công sức. Điều đó có nghĩa là mọi người dùng thư viện sẽ có các dịch vụ gia hạn cơ bản giống nhau mà không cần truy cập vào công nghệ hoặc internet.

Các tài liệu có thể được gia hạn sẽ được tự động gia hạn tối đa 10 lần gia hạn. Nếu các tài liệu không thể gia hạn, chẳng hạn như các tài liệu đặt trước đang chờ, quý vị sẽ nhận được thông báo ba ngày trước ngày đến hạn. Sau 10 lần gia hạn đầu tiên, quý vị có thể tiếp tục tự gia hạn các tài liệu.

Quý vị có thể trả lại các tài liệu của quý vị bất cứ lúc nào. Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị không thể trả lại các tài liệu của mình do COVID-19 hoặc nếu quý vị có thắc mắc về dịch vụ gia hạn tự động.