Lớp học máy tính

Thứ năm, tháng 2, ngày 02, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 09, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 16, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 2, ngày 23, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 3, ngày 02, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 3, ngày 09, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 3, ngày 16, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 3, ngày 23, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 3, ngày 30, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 4, ngày 06, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 4, ngày 13, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 4, ngày 20, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 4, ngày 27, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 5, ngày 04, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 5, ngày 11, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 5, ngày 18, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 5, ngày 25, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 01, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 08, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 15, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 22, 2023

3:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 29, 2023

3:30 giờ chiều

Thư viện có các lớp học về máy tính, thiết bị di động và kỹ thuật . Cần trợ giúp trực tiếp về máy tính? Đăng ký với nhóm Trợ Giúp Công Nghệ Qua Mạng." Xin chú ý những lớp này được dạy bằng tiếng Anh. Nếu quý vị cần giúp trong tiếng Việt, xin liên lạc vietnamese-staff@multco.us.