Beginning Somali Sewing Class/Barnamij Sharqaan

This event is part of a series that has 4 sessions.

Khi
  • Sun, Mar 03, 2019 - 12:00 to 2:00
  • Sun, Mar 10, 2019 - 12:00 to 2:00
  • Sun, Mar 17, 2019 - 12:00 to 2:00
  • Sun, Mar 24, 2019 - 12:00 to 2:00

Xem mô tả sự kiện để biết chi tiết đăng ký.

Somali Sewing

Come learn beginning sewing! Instruction will be only in Somali. Call Suad to register at 503-988-6993.

Kaley ka so kheeb gal barnjamij sharqaan. Barnamijkaan waxa laga baranaya sida lo isticmalo xarqaanka iyo sida wax lo tolo. 

La so xariir: Suad 503-988-6993.