Chương trình & Lớp học

Hiển thị 1-20 trong 182
May 22

Tech Help Drop-in

Wed May 22
2:00 PM - 4:00 PM
Thư viện Hollywood

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more. Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

Appointments are on a first-come, first-served basis.

May 22

Tech Help Drop-in

Wed May 22
3:00 PM - 5:50 PM
Thư viện Rockwood

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.
Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

Sessions are on a first come, first served basis.

May 23

Tech Help Drop-in

Thu May 23
10:00 AM - 11:45 AM
Thư viện Central

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper.  We will answer your questions about: mobile devices, websites, getting started with tech, and more.

Location: Upon entering the library turn left - Community Room 1B

Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

May 23

基础科技辅助 / Chinese Tech Help

Thu May 23
10:00 AM - 11:45 AM
Thư viện Central

基础科技辅助 

我们可以为您提供科技辅助!

让友善的工作人员或志工朋友与您一同坐下来,帮助您找到有关移动设备、网站、科技入门等问题的答案。无需预约注册,先到先服务。辅助时间约为30分钟。地点在中央图书馆楼社區聯誼室 1B (入门左转)。 

无法找到适合您的科技辅助时间和图书馆地点?没问题,请与我们联系并预约一对一科技辅助服务,由工作人员来帮您解答问题。

May 23

Ayuda Tecnológica / Tech Help Drop-in

Thu May 23
10:00 AM - 11:45 AM
Thư viện Central

¿Tiene preguntas o necesita ayuda tecnológica? 

Reúnase individualmente con alguno de nuestros amables ayudantes de tecnología. Contestamos sus preguntas sobre dispositivos móviles, sitios web, computadoras, cómo comenzar a usar tecnología y mucho más. 

Las sesiones serán de 30 minutos por orden de llegada.  Se llevarán a cabo en Community Room 1B - a la izquierda al entrar la biblioteca

May 23

Bilingual Tech Help Drop-in

Thu May 23
3:00 PM - 5:00 PM
Thư viện Troutdale

We can help you with technology! Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.
Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

May 23

Tech Help Drop-in

Thu May 23
3:30 PM - 5:00 PM
Thư viện Gregory Heights

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.
Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

May 23

Ayuda Tecnológica / Tech Help Drop-in

Thu May 23
3:30 PM - 5:00 PM
Thư viện Gregory Heights

¿Tiene preguntas o necesita ayuda técnica? Reúnase individualmente con alguno de nuestros amables expertos en tecnología quien le ayudará a encontrar respuestas a sus preguntas sobre dispositivos móviles, sitios web, descargas, lectores electrónicos, cómo comenzar a usar tecnología y mucho más. Si necesita ayuda con un teléfono inteligente, tableta o computadora portátil, tráigala con usted.

May 23

Giờ trợ giúp kỹ thuật bằng tiếng Việt/Vietnamese Tech Help

Thu May 23
3:30 PM - 5:00 PM
Thư viện Gregory Heights

Quý vị có câu hỏi về kỹ thuật? Không cần đặt hẹn, xin hãy vào gặp một hỗ trợ viên thân thiện và am hiểu, người sẽ giúp quý vị tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi về thiết bị di động, trang web, tải nội dung hoặc thông tin, thiết bị đọc sách điện tử, bắt đầu làm quen với kỹ thuật và còn nhiều vấn đề khác. Hỗ trợ viên giúp quý vị trong 30 phút, trả lời câu hỏi và hướng dẫn sử dụng những thiết bị và ứng dụng khác nhau. 

May 24

Tech Help Drop-in

Fri May 24
12:30 PM - 2:30 PM
Thư viện Kenton

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.

Appointments are first come, first served.

May 25

Tech Help Drop-in

Sat May 25
1:00 PM - 3:00 PM
Thư viện Capitol Hill

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.
Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

May 25

Bilingual Tech Help Drop-in

Sat May 25
2:00 PM - 4:00 PM
Thư viện St. Johns

We can help you with technology! Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.

Appointments are first come, first served.

May 26

基础科技辅助 / Chinese Tech Help

Sun May 26
10:00 AM - 11:45 AM
Thư viện Central

基础科技辅助 

我们可以为您提供科技辅助!

让友善的工作人员或志工朋友与您一同坐下来,帮助您找到有关移动设备、网站、科技入门等问题的答案。无需预约注册,先到先服务。辅助时间约为30分钟。地点在中央图书馆楼社區聯誼室 1B (入门左转)。 

无法找到适合您的科技辅助时间和图书馆地点?没问题,请与我们联系并预约一对一科技辅助服务,由工作人员来帮您解答问题。

May 26

Tech Help Drop-in

Sun May 26
10:00 AM - 11:45 AM
Thư viện Central

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper.  We will answer your questions about: mobile devices, websites, getting started with tech, and more.

Location: Upon entering the library turn left - Community Room 1B

Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

May 26

Tech Help Drop-in

Sun May 26
1:00 PM - 3:00 PM
Thư viện Hollywood

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.
Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

Appointments are on a first-come, first-served basis.

May 26

Tech Help Drop-in

Sun May 26
2:00 PM - 4:00 PM
Thư viện St. Johns

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.

Appointments are first come, first served.

May 26

Tech Help Drop-in

Sun May 26
2:30 PM - 4:30 PM
Thư viện Belmont

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.
Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

May 28

Ayuda Tecnológica / Tech Help Drop-in

Tue May 28
1:00 PM - 3:00 PM
Thư viện Woodstock

¿Tiene preguntas o necesita ayuda técnica? Reúnase individualmente con alguno de nuestros amables expertos en tecnología quien le ayudará a encontrar respuestas a sus preguntas sobre dispositivos móviles, sitios web, descargas, lectores electrónicos, cómo comenzar a usar tecnología y mucho más. Si necesita ayuda con un teléfono inteligente, tableta o computadora portátil, tráigala con usted.

May 28

Tech Help Drop-in

Tue May 28
1:00 PM - 3:00 PM
Thư viện Woodstock

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.
Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

May 28

Tech Help Drop-in

Tue May 28
5:00 PM - 7:00 PM
Thư viện Sellwood-Moreland

We can help you with technology!

Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more.
Not finding a time that works for you? Contact us to get help.