Các địa điểm Books 2 U

Vì COVID-19, thư viện sẽ không cung cấp dịch vụ Cùng Bạn Đọc Sách tại các trường học và các tổ chức trong năm học này. Vui lòng liên hệ với thư viện để sắp xếp việc gặp gỡ qua mạng hoặc nhận video booktalks.


Trường học

 • Trường Cấp hai Alice Ott (David Douglas)
 • Trường Tiểu học Alder (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Arleta (PPS)
 • Trường Tiểu học Beach (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Boise Eliot (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Bridger (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 César Chávez (PPS)
 • Trường Cấp hai Clear Creek (Gresham)
 • Trường Tiểu học Davis (Reynolds)
 • Trường Tiểu học Fairview (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Faubion (PPS)
 • Trường Cấp hai George (PPS)
 • Trường Tiểu học Glenfair (Reynolds)
 • Trường Cấp hai H.B. Lee (Reynolds)
 • Trường Tiểu học Harold Oliver (Centennial)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Harrison Park (PPS)
 • Trường Tiểu học Hartley (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Irvington (PPS)
 • Trường Tiểu học James John (PPS)
 • Trường Tiểu học Kelly (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 King (PPS)
 • Trường Cấp hai Lane (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Lee (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Lent (PPS)
 • Trường Tiểu học Lincoln Park (David Douglas)
 • Trường Tiểu học Lynch View (Centennial)
 • Trường Tiểu học Lynch Wood (Centennial)
 • Trường Tiểu học Margaret Scott (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Marysville (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Ockley Green (PPS)
 • Trường Tiểu học Parklane (Centennial)
 • Trường Cấp hai Parkrose (Parkrose)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Peninsula (PPS)
 • Trường Tiểu học Prescott (Parkrose)
 • Trường Cấp hai Reynolds (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Rigler (PPS)
 • Trường Cấp hai Ron Russell (David Douglas)
 • Trường Tiểu học Rosa Parks (PPS)
 • Trường Tiểu học Salish Ponds (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Scott (PPS)
 • Trường Tiểu học Shaver (Parkrose)
 • Trường Tiểu học Sitton (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Vestal (PPS)
 • Trường Tiểu học Whitman (PPS)
 • Trường Tiểu học Wilkes (Reynolds)
 • Trường Tiểu học Woodland (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Woodlawn (PPS)
 • Trường Tiểu học Woodmere (PPS)

Địa điểm Sau Giờ học

 • Căn hộ (Arbor Glen)
 • Căn hộ (Cascade Maya Angelou)
 • Căn hộ (Fairview Oaks)
 • Căn hộ (Fir Acres)
 • Căn hộ (Humboldt Gardens)
 • Căn hộ (Leander Court)
 • Căn hộ (Rockwood Station)
 • Căn hộ (Springwater Commons)
 • Căn hộ (Troutdale Terrace)
 • Căn hộ (Village Square)
 • Chương trình CAFÉ tại Trường tiểu học North Gresham
 • Police Activities League (Liên minh các Hoạt động Cảnh sát)
 • Công ty Self Enhancement
 • Trường SUN tại Alder
 • Trường SUN tại Boise
 • Trường SUN tại Humboldt
 • Trường SUN tại James John
 • Trường SUN tại Kelly
 • Trường SUN tại Shaver
 • Trường SUN tại Sitton