Các địa điểm Books 2 U

Trường học

 • Trường Cấp hai Alice Ott (David Douglas)
 • Trường Tiểu học Alder (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Arleta (PPS)
 • Trường Tiểu học Beach (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Boise Eliot (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Bridger (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 César Chávez (PPS)
 • Trường Cấp hai Clear Creek (Gresham)
 • Trường Tiểu học Davis (Reynolds)
 • Trường Tiểu học Fairview (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Faubion (PPS)
 • Trường Cấp hai George (PPS)
 • Trường Tiểu học Glenfair (Reynolds)
 • Trường Cấp hai H.B. Lee (Reynolds)
 • Trường Tiểu học Harold Oliver (Centennial)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Harrison Park (PPS)
 • Trường Tiểu học Hartley (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Irvington (PPS)
 • Trường Tiểu học James John (PPS)
 • Trường Tiểu học Kelly (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 King (PPS)
 • Trường Cấp hai Lane (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Lee (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Lent (PPS)
 • Trường Tiểu học Lincoln Park (David Douglas)
 • Trường Tiểu học Lynch View (Centennial)
 • Trường Tiểu học Lynch Wood (Centennial)
 • Trường Tiểu học Margaret Scott (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Marysville (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Ockley Green (PPS)
 • Trường Tiểu học Parklane (Centennial)
 • Trường Cấp hai Parkrose (Parkrose)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Peninsula (PPS)
 • Trường Tiểu học Prescott (Parkrose)
 • Trường Cấp hai Reynolds (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Rigler (PPS)
 • Trường Cấp hai Ron Russell (David Douglas)
 • Trường Tiểu học Rosa Parks (PPS)
 • Trường Tiểu học Salish Ponds (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Scott (PPS)
 • Trường Tiểu học Shaver (Parkrose)
 • Trường Tiểu học Sitton (PPS)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Vestal (PPS)
 • Trường Tiểu học Whitman (PPS)
 • Trường Tiểu học Wilkes (Reynolds)
 • Trường Tiểu học Woodland (Reynolds)
 • Trường Mẫu giáo đến Lớp 8 Woodlawn (PPS)
 • Trường Tiểu học Woodmere (PPS)

Địa điểm Sau Giờ học

 • Căn hộ (Arbor Glen)
 • Căn hộ (Cascade Maya Angelou)
 • Căn hộ (Fairview Oaks)
 • Căn hộ (Fir Acres)
 • Căn hộ (Humboldt Gardens)
 • Căn hộ (Leander Court)
 • Căn hộ (Rockwood Station)
 • Căn hộ (Springwater Commons)
 • Căn hộ (Troutdale Terrace)
 • Căn hộ (Village Square)
 • Chương trình CAFÉ tại Trường tiểu học North Gresham
 • Police Activities League (Liên minh các Hoạt động Cảnh sát)
 • Công ty Self Enhancement
 • Trường SUN tại Alder
 • Trường SUN tại Boise
 • Trường SUN tại Humboldt
 • Trường SUN tại James John
 • Trường SUN tại Kelly
 • Trường SUN tại Shaver
 • Trường SUN tại Sitton