Books 2 U

Books 2 U khuyến khích trẻ em đọc vì sở thích cá nhân và trở thành người dùng thư viện. Nhân viên thư viện và tình nguyện viên mang sách bìa giấy được ưa chuộng đến các lớp học và các địa điểm phục vụ trẻ em khác. Trong chuyến thăm của họ, họ trình bày “thuyết trình sách” ngắn gọn, sôi nổi được thiết kế để kích thích trẻ em về sách bìa giấy. Những người thuyết trình sách cũng đăng ký thẻ thư viện cho học sinh và quảng bá các dịch vụ thư viện.

Sự mở rộng của Books 2 U là nhờ có The Library Foundation (Quỹ Thư viện) với sự hỗ trợ quan trọng của Target. Hỗ trợ thêm từ Quỹ Herbert A. Templeton, Tài trợ William D. và Ruth D. Roy của Quỹ Cộng đồng Oregon và Quỹ Công cộng OCF Joseph E. Weston. Quỹ Thư viện và những nhà tài trợ của quỹ đã đầu tư trong vài năm qua để tăng hơn gấp đôi tầm tiếp cận của chương trình, từ 10,000 vào năm 2004 lên gần 25,000.

Books 2 U - Multnomah County Library

Dịch vụ

Thăm trường

Tình nguyện viên trình độ cao thăm các lớp học lớp 3, lớp 4, lớp 5 và lớp 6 chọn lọc trong Hạt Multnomah. Mỗi trường trong 49 trường trong chương trình nhận được một chuyến thăm và sách bìa giấy mới ít nhất hàng tháng trong suốt năm học.

Chương trình Mùa hè

Hai tuần một lần, nhân viên thư viện và tình nguyện viên đến các cơ quan khác nhau cung cấp các chương trình suốt mùa hè phục vụ trẻ em có nguy cơ cao - từ trẻ sơ sinh đến thiếu niên. Các em có thể nghe thuyết trình sách, mượn sách bìa giấy của Books 2 U và tham gia trong chương trình Đọc Sách Mùa Hè của thư viện.

Nhân viên thư viện và tình nguyện viên đến 17 địa điểm phi lợi nhuận khác nhau mỗi tháng để thuyết trình sách. Bắt đầu từ năm 1995, chương trình này phục vụ trẻ em từ mẫu giáo đến cấp hai. Mười chín địa điểm khác nhận chuyển hàng sáng tạo hàng tháng gồm có các video thuyết trình sách và sách được lựa chọn cẩn thận. Books 2 U duy trì sự lưu thông các bộ sưu tập tiểu thuyết và sách phi hư cấu qua các địa điểm khác nhau mà chương trình phục vụ. Một số thư viện Hạt Multnomah cũng có bộ sưu tập để trẻ em đến thư viện sẽ nhận được tên sách.

Mục tiêu

  • Mang đến các chương trình thuyết trình sách thú vị và nhiều thông tin để khuyến khích học sinh đọc vì sở thích cá nhân và "thực hành" những kỹ năng đọc được học trong trường.
  • Tiếp cận các nhóm ngôn ngữ và văn hóa mục tiêu với các thông tin về thư viện và dịch vụ thư viện.
  • Tiếp cận thêm nhiều học sinh tiểu học thường xuyên hơn và gia tăng việc sử dụng thư viện.
  • Quảng bá các dịch vụ và chương trình thư viện dành cho học sinh và gia đình học sinh.

Tài trợ thực hiện bởi Quỹ Thư viện, một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho sự lãnh đạo, sáng tạo của thư viện chúng tôi và đạt được thông qua hỗ trợ tư nhân.