Chương trình kỹ năng đọc viết sớm cho nhà giáo dục

Chương trình chuyển sách

Chương trình Chuyển Sách cho các trung tâm giữ trẻ cả ngày, nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ trong gia đình và các cơ sở Head Start mượn truyện tranh thiếu nhi. Chương trình này cho các trung tâm giữ trẻ cả ngày, nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ trong gia đình và các cơ sở Head Start mượn truyện tranh thiếu nhi. Mỗi hai tháng, nhân viên thư viện đến mỗi địa điểm để đổi các bộ sưu tập cũ bằng một bộ sưu tập mới khoảng 25-50 cuốn sách. Các nhân viên thư viện cũng chia sẻ tin tức thư viện với giáo viên và giám đốc, kể cho họ về tài nguyên và đào tạo của thư viện.

Early Words

Một sáng kiến ​​hợp tác thiết kế để nhấn mạnh những điều hàng ngày cha mẹ và người chăm sóc có thể làm để tăng cường phát triển kỹ năng đọc viết và ngôn ngữ cho trẻ em dưới 5 tuổi. Early Words là một sáng kiến ​​hợp tác thiết kế để thúc đẩy phát triển ngôn ngữ và kỹ năng đọc viết của trẻ em dưới 5 tuổi. Chúng tôi tổ chức các hội thảo miễn phí để thông báo cho cha mẹ và người chăm sóc khác rằng những năm đầu đời là rất quan trọng để xây dựng nền tảng cho việc học đọc. Nói chuyện và đọc sách cho trẻ em trong giai đoạn quan trọng này làm tăng khả năng về kỹ năng đọc viết và kỹ năng ngôn ngữ cho não cũng như học tập suốt đời.

Sáng kiến ​​Early Words được bắt đầu vào năm 2000 bởi Ủy ban về Trẻ em, Gia đình và Cộng đồng của Hạt Multnomah (Commission on Children, Families & Community of Multnomah County) hợp tác với Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp trong Chăm sóc Trẻ em và Giáo dục của Oregon (Oregon Center for Career Development in Childhood Care and Education), Thư viện Hạt Multnomah, Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood, Liên minh Phát triển Trẻ em Oregon (Oregon Child Development Coalition), và các chuyên gia về phát triển trẻ em.

Đào tạo

Ngôn ngữ và kỹ năng đọc viết là nền tảng của học tập cho trẻ em! Trải nghiệm ban đầu hình thành cơ sở cho thành công trong tương lai trong trường học và cuộc sống. Là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục sớm cho trẻ em, quý vị có ảnh hưởng to lớn phát triển ngôn ngữ và kỹ năng đọc viết của trẻ em. Để hỗ trợ những nỗ lực của quý vị, chúng tôi cung cấp các buổi đào tạo miễn phí bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Việt tại nhiều địa điểm và thời gian. Nhiều buổi đào tạo được tổ chức tại các thư viện khu vực và các trung tâm giữ trẻ.

Cố vấn

Chúng tôi cũng cung cấp tư vấn để giúp quý vị thực hiện những ý tưởng mới trong môi trường của mình. Một huấn luyện viên tại địa điểm sẽ đến nơi giữ trẻ của quý vị trong năm tuần liên tiếp để đọc truyện cho trẻ em và chia sẻ những ý tưởng thực hành áp dụng các thông tin về kỹ năng đọc viết sớm. Sau giai đoạn cố vấn, các nhà cung cấp có thể bắt đầu nhận được sách qua Chương trình Chuyển Sách và có cơ hội tham gia đào tạo phát triển chuyên nghiệp bổ sung trong suốt cả năm.

Raising a Reader

Raising a Reader nhắm đến trẻ em có nguy cơ đọc viết kém cao và hỗ trợ trong việc chuẩn bị cho trẻ để sẵn sàng học tập khi bắt đầu đi học. Làm việc với các đối tác cộng đồng, thư viện dạy các kỹ thuật phát triển kỹ năng đọc viết sớm thông qua sự tham gia của cha mẹ và chia sẻ thường xuyên những cuốn sách chất lượng cao.

Raising a Reader là nỗ lực phổ cập kỹ năng đọc viết sớm lớn nhất của thư viện, tiếp cận 40.000 trẻ em, cha mẹ và các nhà giáo dục, và gửi hơn 40.000 cuốn sách đến nhà mỗi tuần. Làm việc với gần 400 đối tác, bao gồm cả Head Starts, các trung tâm giữ trẻ, các chuyên gia về sức khỏe gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận, Raising A Reader cung cấp đào tạo, sách và các hoạt động khuyến khích cha mẹ, giáo viên và những người chăm sóc đọc sách cho trẻ em. Sách và tài liệu có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Việt.

Một nhóm phát triển các nghiên cứu cho thấy căng thẳng kéo dài có ảnh hưởng xấu đến phát triển bộ não của trẻ. Vào thời điểm khi nhiều gia đình đang phải đối mặt với những tình huống căng thẳng, nhóm Raising A Reader giúp các gia đình phát triển và duy trì các hoạt động đọc sách sớm mà sẽ giúp trẻ em sẵn sàng để học đọc khi bắt đầu đi học.

Raising A Reader được thực hiện bởi Quỹ Thư viện với quà tặng từ Quỹ Collins, Quỹ Gia đình Schroeder và Quỹ JFR. OnPoint Community Credit Union (Hội Tín dụng Cộng đồng OnPoint) cung cấp thêm hỗ trợ doanh nghiệp.

 

Thực hiện bởi Quỹ Thư viện, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương dành riêng cho sự lãnh đạo, sáng tạo của thư viện chúng tôi và đạt được thông qua hỗ trợ tư nhân.