Bắt đầu với OverDrive

Tổng quan

OverDrive là một bộ sưu tập sách điện tử và sách nói có thể được tải về và đọc trên một loạt các thiết bị như Máy tính để bàn, máy tính xách tay, e-reader, và thiết bị di động.

Để truy cập bộ sưu tập OverDrive, quý vị sẽ cần:

  • Một thẻ thư viện hợp lệ.
  • Truy cập Internet.
  • Phần mềm miễn phí cho thiết bị hoặc máy tính mà quý vị muốn dùng cho các mục OverDrive của mình.
  • Một địa chỉ email hợp lệ để quý vị có thể được thông báo khi những tiêu đề của quý vị có sẵn để tải về.

(Có thể đọc các tiêu đề READ OverDrive trên máy tính trong thư viện; vui lòng yêu cầu nhân viên thư viện để được hỗ trợ.)

Bước 1: Tải/Cài Phần mềm

Có thể xem hướng dẫn từng bước tải về thiết bị cụ thể của quý vị trên trang Hỗ trợ của OverDrive.

Người dùng Kindle không cần tải thêm bất kỳ phần mềm nào. Các mục được chuyển qua Tài khoản Amazon của quý vị.

Người dùng các thiết bị khác sẽ cần tải về và cài phần mềm miễn phí cho phép quý vị thưởng thức (các) loại tư liệu mà quý vị quan tâm.

  • Để tải sách nói về Máy tính cá nhân hoặc Máy Mac của quý vị, quý vị sẽ cần tải OverDrive Media Console về.
  • Để tải sách điện tử về Máy tính cá nhân hoặc Máy Mac của quý vị, quý vị sẽ cần tải Adobe Digital Editions về.
  • Để tải sách nói và sách điện tử về các thiết bị di động của quý vị, quý vị chỉ cần tải ứng dụng miễn phí OverDrive Media Console, có tại cửa hàng ứng dụng của thiết bị của quý vị, về.

Ngoài ra, sách có sẵn trong định dạng OverDrive READ mới không cần thêm bất kỳ phần mềm nào khi xem trong một trình duyệt web tương thích.

Bước 2: Đăng ký Phần mềm Miễn phí của Quý vị

Sau khi đã cài phần mềm mà quý vị tải về, quý vị cần thực hiện một số bước để kích hoạt phần mềm này trước khi tải các tư liệu số về. Đối với các sách điện tử có thể tải về, lần đầu tiên quý vị mở Adobe Digital Editions, quý vị sẽ được Setup Assistant nhắc nhở để kích hoạt máy tính của mình.

Hướng dẫn tạo một ID Adobe và kích hoạt

Đối với các sách nói có thể tải về, OverDrive Media Console cho Windows cần một nâng cấp bảo mật. Lần đầu tiên Windows Media Player cố mở một tập tin được DRM bảo vệ, nó sẽ cảnh báo với quý vị là phải thực hiện một nâng cấp bảo mật trước khi có thể mở tập tin. Nâng cấp này chỉ mất vài phút.

Bước 3: Mượn sách và Thưởng thức truyền thông số OverDrive

Để duyệt tìm bộ sưu tập: OverDrive

Khi quý vị tìm được tiêu đề mà mình quan tâm, chỉ cần mượn tiêu đề đó và thêm nó vào kệ sách của mình. Nếu tiêu đề quý vị muốn không có sẵn, quý vị có thể đặt trước tiêu đề đó. Người mượn sách có thể chọn các phương án thời gian mượn cho các loại phương tiện truyền thông khác nhau. Người mượn sách có thể mượn tổng cộng là 10 tiêu đề cùng một lúc.

Nếu quý vị đặt trước một tiêu đề, quý vị có 3 ngày để mượn tiêu đề đó sau khi một email thông báo tiêu đề đó có sẵn được gửi cho quý vị, hoặc tiêu đề đó sẽ dành cho người mượn sách tiếp theo. Quý vị có thể có tối đa là 10 tiêu đề trên danh sách đợi của mình.

Khi đặt trước hoặc mượn một tiêu đề, quý vị sẽ cần nhập toàn bộ số thẻ thư viện và PIN (mật khẩu) của mình.

Khi quý vị đã mượn tiêu đề đó, quý vị sẽ được chuyển đến kệ sách của mình, nơi quý vị có thể hoặc tải sách điện tử hay sách nói hoặc đọc sách điện tử ngay trong trình duyệt của mình (khi có sẵn). Nhấp vào liên kết thích hợp để tải hoặc đọc tập tin của quý vị.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm trợ giúp với tài khoản OverDrive của quý vị và xử lý vấn đề cho các định dạng khác nhau, vào trang hỗ trợ của OverDrive.