Tặng sách

Quý vị có thể tặng tài liệu, trong điều kiện còn tốt, cho hội Bằng hữu của Thư viện cho Hội chợ Sách Cũ được tổ chức hai lần một năm và Cửa hàng Bằng hữu của Thư viện của họ. Quý vị cũng có thể mang tối đa hai hộp tài liệu đến thư viện khu vực của mình.

Nếu quý vị có nhiều hơn hai hộp, hãy mang chúng đến Hiệu sách Title Wave tại 216 NE Knott Street. Sử dụng đường cho xe chuyển hàng phía đông của hiệu sách và bấm chuông. Giờ nhận quyên góp của Title Wave là thứ Hai – thứ Sáu, 8 giờ sáng – 4 giờ chiều. Nếu quý vị muốn hội Bằng hữu đến nhận quyên góp của quý vị, xin gọi số 503.988.6191.

Hội Bằng hữu của Thư viện nhận

 • Tiểu thuyết bìa giấy
 • Tiểu thuyết bìa cứng dưới 10 năm tuổi
 • Tác phẩm kinh điển bìa giấy và bìa cứng (tác giả được đề cử hoặc giành giải thưởng)
 • Sách phi hư cấu bìa giấy và bìa cứng
 • Bách khoa toàn thư dưới 10 năm tuổi
 • Băng ghi âm, CD, và DVD, video, tờ nhạc và bản đồ

Họ không nhận

 • Sách bị rách, bẩn, hoặc có mùi
 • Sách bị viết bậy hoặc gạch chân quá nhiều
 • Tạp chí hoặc sách tóm tắt của Reader's Digest
 • Sách về máy tính hơn 2 năm tuổi
 • Bách khoa toàn thư hoặc sách tham khảo hơn 10 năm tuổi
 • Sách giáo khoa hơn 4 năm tuổi

Tìm hiểu thêm về việc giúp đỡ hội Bằng hữu của Thư viện.