Tặng sách

Sách còn trong tình trạng tốt có thể biếu tặng cho tổ chức Friends of Multnomah County Library tại một địa điểm thư viện nào đang mở cửa. Chúng tôi chỉ nhận một túi một ngày.