Podcast

Nghe hoặc đăng ký với podcast của Thư viện Hạt Multnomah


Podcast là gì?

Podcast là một tập tin âm thanh số có thể được tải về máy tính của hoặc máy nghe nhạc MP3 của quý vị. Nhiều người chọn đăng ký podcast sử dụng một tập hợp dữ liệu RSS hoặc iTunes, nhưng quý vị có thể nghe trực tiếp podcast từ trang web này.

Quý vị có thể thấy loại podcast nào trên trang web này?

Thư viện Hạt Multnomah tự hào cung cấp các sự kiện thư viện, cũng như thông tin về sách và các tài nguyên thư viện khác.

Tôi nghe podcast bằng cách nào?

Có vài cách để nghe podcast của Thư viện Hạt Multnomah:

  • Nhấp vào biểu tượng "POD" để nghe trên máy tính của quý vị. (Có thể mất vài phút để tải về.)
  • Nhấp chuột phải vào tên tập tin (xxx.mp3) và chọn "Save Target As..." sau đó chọn một thư mục trên máy tính của quý vị và nhấp Save. Quý vị có thể nghe trên máy tính của mình hoặc lưu vào máy nghe MP3.
  • Sử dụng một tập hợp dữ liệu RSS để đăng ký podcast. Nhấp nút Đăng ký ở cột bên phải và chọn từ một trong nhiều dịch vụ đăng ký. Quý vị có thể cần phải tạo một tài khoản trước.