Thông tin cập nhật về dịch vụ Thư viện

Chúng tôi nhớ quý vị và rất vui mừng bắt đầu chào đón quý vị quay trở lại thư viện.

Bắt đầu ngày 1 tháng 6, thư viện Quận Multnomah sẽ cung cấp một số dịch vụ trong thư viện ở vài nơi khác nhau trong Quận, bao gồm các thư viện Capitol Hill, Gresham, Holgate, Kenton, và Midland. Các chi nhánh khác vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ đặt, nhận tài liệu và miễn phí in ấn. Thư viện đang làm việc với các viên chức y tế cộng đồng Quận Multnomah để giám sát mức độ rủi ro về COVID, và rồi sẽ quyết định từng giai đoạn mở thêm dịch vụ ở các chi nhánh khác  trong tương lai gần nhất khi sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng cho phép.

Sự cam kết của thư viện về phục vụ những cộng đồng xa trung tâm nhất do những sự không cân bằng về hệ thống đã thông báo quy trình lựa chọn năm thư viện này.

Những dịch vụ sau đây sẽ sẵn sàng không cần đặt hẹn: 

  • Sử dụng máy tính, vào mạng, in ấn, điện phát tài liệu/ fax, sao chép ( miễn phí)
  • Không gian gia đình với hai máy tính, một cho người lớn, một cho trẻ em
  • Tìm kiếm tài liệu, sách, phim trên kệ với thời gian có giới hạn
  • Đặt và nhận tài liệu
  • Bàn thông tin
  • Phòng vệ sinh

Quý vị nếu có câu hỏi? Chúng tôi có thể giúp.