Thông tin cập nhật về dịch vụ Thư viện

Cập nhật ngày 17 tháng 11 năm 2020

Thư viện đã đưa ra quyết định khó khăn là tạm dừng các dịch vụ để giúp làm chậm sự gia tăng lan truyền của COVID-19 ở Quận Multnomah. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và chúng tôi cảm kích sự kiên nhẫn của quý vị.

Tất cả các dịch vụ trực tiếp đều bị tạm dừng. Sẽ không có dịch vụ nhận giữ và in ấn không dây (wireless printing).

Nhân viên thư viện vẫn có thể giúp đỡ quý vị. Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc trò chuyện trực tuyến..

Không trả lại tài liệu thư viện
Tất cả các hộp nhận sách trả lại đã được đóng. Vui lòng giữ tài liệu của quý vị trong khi thư viện đóng cửa. Quý vị sẽ không bị tính phí.