Thông tin cập nhật về dịch vụ Thư viện

Đã cập nhật ngày 1 tháng 9 năm 2020

Hiện đã có thể in không dây tại tất cả các địa điểm thư viện. In miễn phí. Không giới hạn số trang. Tìm hiểu cách gửi tài liệu tới thư viện để in

Đường dây điện thoại của thư viện đã mở. Liên hệ với chúng tôi theo số 503.988.5123.

Thứ Hai - thứ Năm: 9 giờ sáng - 8 giờ tối
Thứ Sáu - thứ Bảy: 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều

Dịch vụ nhận mục giữ chỗ được cung cấp tại tất cả các địa điểm thư viện. Quý vị có thể lên lịch hẹn theo ba cách:

Truy cập liên kết trong email hoặc văn bản thông báo cho quý vị rằng mục giữ chỗ của quý vị đã sẵn sàng
Gọi cho thư viện trong giờ mở cửa

Cuộc hẹn nhận cùng ngày không được cung cấp tại thời điểm này.   

Trả lại tài liệu thư viện
Tất cả các thùng trả sách đều mở để nhận tài liệu trả lại. Đừng lo lắng về tiền phạt quá hạn. Thư viện của quý vị hiện đã miễn tiền phạt vĩnh viễn!

Thư viện sẽ kiểm dịch tài liệu trả lại trong 96 giờ. Do quy trình này, nên sẽ có sự chậm trễ trong việc xóa các mục đã trả lại khỏi tài khoản của quý vị.

Đọc thêm về nhiều cách phục vụ cộng đồng khác của thư viện trong đại dịch COVID-19.