Nhắn tin cho thủ thư

Nhắn tin thắc mắc của quý vị cho thủ thư. Chúng tôi hợp tác với các thư viện khác để trả lời các thắc mắc về mọi chủ đề của quý vị. 

Sau đây là nguyên tắc hoạt động:

Nhắn tin multcolib và thắc mắc của quý vị đến 66746. Chúng tôi thường trả lời trong vòng 10 phút (mặc dù có thể lâu hơn).

Nhắn tin là một cách đặc biệt thuận tiện để có được thông tin nhanh chóng như sau:

  • độ cao của Roseburg Oregon là bao nhiêu?
  • có bao nhiêu cuốn Hitchhiker's Guide được viết? 
  • số của Thư viện Hillsdale Library là bao nhiêu?

Nhắn tin cho thủ thư là miễn phí, chỉ mất phí nhắn tin bình thường. Chúng tôi cố gắng trả lời mỗi thắc mắc với một tin nhắn duy nhất, nhưng đối khi cần hỏi thêm một hoặc hai câu hỏi tiếp theo để có thể cho quý vị trả lời tốt nhất.

Chúng tôi sẵn sàng trả lời thắc mắc về tài khoản thư viện của quý vị. Khi những người trực dịch vụ này là thủ thư từ một thư viện khác, họ sẽ chuyển thắc mắc liên quan đến tài khoản cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ trả lời ngay khi có thể.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị

Chúng tôi sẽ không lưu số điện thoại của quý vị, nhưng Mosio, công ty giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ này, lưu số trong vòng một năm như quy định của các hãng dịch vụ di động. Chúng tôi có thể lưu tin nhắn về thắc mắc của quý vị và trả lời của chúng tôi vô thời hạn (cho mục đích báo cáo thống kê, nghiên cứu và đào tạo), nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ gắn tin nhắn của quý vị với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi và Mosio sẽ không bao giờ gửi tin nhắn không mong muốn cho quý vị.