Máy tính và công nghệ

Máy tính

Tất cả những khách quen và khách đến thăm thư viện đều có thể sử dụng máy tính của thư viện 4 tiếng mỗi ngày. Các địa điểm của chúng tôi có máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Windows 10, kèm theo tai nghe và phiên bản Microsoft Office 2016 gồm có phần mềm Word, Excel, PowerPoint, và Publisher. Một số địa điểm cũng cung cấp Chromebook để quý vị có thể mượn và sử dụng trong thư viện. 

Wi-fi

Tất cả các địa điểm thư viện đều có hệ thống Wi-fi 24 giờ/ ngày và 7 ngày/ tuần. Đọc thêm về dịch vụ Wi-fi của chúng tôi.

In

Tất cả các địa điểm thư viện đều có dịch vụ in miễn phí, tối đa 100 trang cho mỗi tài liệu in. Gửi tài liệu in bằng máy tính của thư viện hoặc qua một thiết bị di động để in từ bất cứ địa điểm nào. Sau khi gửi đi tài liệu, bạn có 16 giờ để tới một địa điểm thư viện để in trong giờ mở cửa.

Sao chép

Tất cả các địa điểm thư viện đều có dịch vụ sao chép miễn phí.

Scan

Tất cả các địa điểm thư viện đều có dịch vụ Scan miễn phí. Bạn có thể in ra hình đã scan, gửi qua email, hoặc lưu trữ vào thiết bị USB.

Gửi fax

Tất cả các địa điểm thư viện đều có dịch vụ gửi fax miễn phí

Lấy hẹn nhận trợ giúp về máy tính

Một người có thể lấy hẹn để gặp trực tiếp một kỹ thuật viên trợ giúp qua điện thoại hoặc qua mạng. Kỹ thuật viên sẽ giúp quý vị giải đáp các thắc mắc về thiết bị di động, các trang web, làm quen với công nghệ miễn phí. Nếu họ không thể giải đáp được câu hỏi kỹ thuật của quý vị, họ sẽ tìm kiếm nguồn thông tin có thể giúp.  

Liên lạc điện thoại số 503.988.5123 hoặc email cho chúng tôi biết có thể giúp thế nào. Nếu quý vị muốn gặp trực tiếp, xin cho biết địa điểm thư viện nào là thuận tiện nhất cho quý vị.

Chính sách về sử dụng máy tính