Máy vi tính

Máy vi tính và thiết bị

Thư Viện Hạt Multomah có khoảng 1000 máy vi tính cá nhân (PC) công cộng tại 19 những địa điểm lân cận của thư viện, cũng như những máy tính xách tay, có thể sử dụng trong phạm vi mỗi thư viện. Xin hãy xem thêm thông tin về những quy định và những dịch vụ máy vi tính. Với thẻ thư viện hoặc chứng minh thư (ID) có hình ảnh hợp lệ và đang được hiện hành, tất cả khách hàng và những người ghé thăm đều có thể sử dụng máy vi tính thư viện trong 4 giờ mỗi ngày. Những máy vi tính có thể được sử dụng từ lúc mở cửa tới 10 phút trước khi đóng cửa. Có Thắc mắc?

Để có thêm thời gian sử dụng mạng thông tin (internet), những khách hàng 13 tuổi hoặc lớn hơn có thể mượn những máy Chromebooks để sử dụng bên trong thư viện.

Công nghệ thích ứng

Hầu hết các địa điểm thư viện của chúng tôi đều cung cấp ít nhất một máy vi tính được trang bị công nghệ thích ứng, như là:  ZoomText (phần mềm phóng to màn hình), JAWS for Windows (phần mềm đọc chữ trên màn hình), và QuickLaunch (phần mềm phím tắt để mở ứng dụng ZoomText và JAWS). Các dịch vụ có thể truy cập khác cũng có sẵn.

Các quy định về máy vi tính của thư viện