Máy vi tính

Máy vi tính và thiết bị

Thư Viện Hạt Multomah có khoảng 700 máy vi tính cá nhân (PC) công cộng tại 19 những địa điểm lân cận của thư viện, cũng như những máy tính xách tay, có thể sử dụng trong phạm vi mỗi thư viện. Xin hãy xem thêm thông tin về những quy định và những dịch vụ máy vi tính. Với thẻ thư viện hoặc chứng minh thư (ID) có hình ảnh hợp lệ và đang được hiện hành, tất cả khách hàng và những người ghé thăm đều có thể sử dụng máy vi tính thư viện trong 2 giờ mỗi ngày. Những máy vi tính có thể được sử dụng từ lúc mở cửa tới 10 phút trước khi đóng cửa. Có Thắc mắc?

Để có thêm thời gian sử dụng mạng thông tin (internet), những khách hàng 13 tuổi hoặc lớn hơn có thể mượn những máy Chromebooks để sử dụng bên trong thư viện.

Tất cả địa điểm thư viên đều có

  • Máy vi tính cá nhân (PC) với Window 7 và tai nghe
  • Microsoft Word, Excel and Powerpoint (2007)
  • Máy chụp lại tài liệu (scanner)
  • Tiếp cận Wi-fi trong tất cả thời gian thư viện mở cửa.
  • Tiếp cận và hỗ trợ sử dụng những nguồn tài nguyên và hệ thống dữ liệu trực tuyến
  • Máy in In tài liệu trắng đen tốn 10 cents mỗi trang. In tài liệu màu tốn 50 cents mỗi mặt của một trang, và chỉ có ở tại North Portland Library trong thời gian phòng máy vi tính (Computer Lab) mở cửa tự do. Xin hãy gọi số 503.988.5123 để biết tình trạng sử dụng.
  • Máy in bản sao chỉ có bản sao trắng đen mà thôi, tốn 10 cents mỗi trang.
  • Có bán ổ cứng rời nhỏ (flash drive) và tai nghe loại nhét sâu vào tai.
  • Đa số các thư viện bây giờ đã có một trạm tài liệu thư viện để chụp lại tài liệu, in, và gửi fax. Một trạm tài liệu thư viện là một thiết bị lớn và có thể hiệu quả chụp lại tài liệu và chuyển nội dung vào trong thư điện tử (email), điện thoại thông minh (smartphone), ổ cứng USB, máy fax, ổ Google drive và máy in công cộng. Trạm này chụp lại tài liệu vào trong các thiết bị và đám mây thông tin và bao gồm gửi fax miễn phí.
 Những thư viện hiện đang có những trạm tài liệu là Belmont, Capitol Hill, Central, Gresham, Hillsdale, Hollywood, Midland, North Portland, Northwest, Sellwood, and Woodstock. Những trạm tài liệu thư viện sẽ được lắp đặt tại những địa điểm còn lại trong năm nay. Những tin fax có thể được gởi đi, nhưng không được nhận tại đây.

Phòng máy vi tính:

Phòng máy vi tính:có ở tại các thư viện  Central,  GreshamHollywoodMidland and North Portland. Phòng máy vi tính:cung cấp ổ đĩa CD và đĩa mềm. Để biết thêm thông tin, xin hãy xem Quy Định Phòng Máy Vi Tính.

Máy vi tính cho trẻ em

Mỗi thư viện có iPad với những trò chơi và những máy tính có tiếp cận tới mạng thông tin được lựa chọn dành riêng cho trẻ em. Để biết thông tin về việc lựa chọn, xin hãy xem  Cách Sử Dụng Mạng Thông Tin Và Máy Vi Tính Thư Viện Có Thể Được Chấp Nhận.

Công nghệ thích ứng

Hầu hết các địa điểm thư viện của chúng tôi đều cung cấp ít nhất một máy vi tính được trang bị công nghệ thích ứng, như là:  ZoomText (phần mềm phóng to màn hình), JAWS for Windows (phần mềm đọc chữ trên màn hình), và QuickLaunch (phần mềm phím tắt để mở ứng dụng ZoomText và JAWS). Các dịch vụ có thể truy cập khác cũng có sẵn.

Hỗ trợ về công nghệ

Hỗ trợ miễn phí về công nghệ có ở nhiều dạng khác nhau:

Các quy định về máy vi tính của thư viện