Mượn

Với thẻ Thư Viện Quận Multnomah, quý vị có thể mượn sách, sách điện tử, sách nói, phim, nhạc và nhiều hơn thế từ bất kỳ địa điểm thư viện nào và trực tuyến. Nếu quý vị không thấy những gì mà mình tìm kiếm, hãy hỏi!

Cho Mượn

Các mục tại thư viện thường có thể mượn trong ba tuần. Nếu không có ai khác đang đợi, những mục này sẽ được tự động gia hạn thêm ba tuần nữa. 

Liên hệ với chúng tôi nếu những lựa chọn mượn này không áp dụng cho quý vị.

Quý vị có thể mượn:

 • 30 đĩa DVD
 • 2 mục Ngày May Mắn (sách được ưa thích mà không cần đợi)
 • Một máy tính xách tay để sử dụng trong thư viện

Sách điện tử và hơn thế nữa

 • OverDrive, hoặc ứng dụng Libby: 20 sách điện tử và sách nói
 • Phát nhạc, phim, TV và truyện tranh trên Hoopla: 
  • 10 mục mỗi tháng 
  • Âm nhạc được cung cấp trong 7 ngày
  • Video được cung cấp trong 3 ngày
 • Phát phim trên Kanopy: 
  • 10 nhan đề mỗi tháng
  • Video được cung cấp trong 3 ngày

Để biết danh sách các mục đã mượn và ngày đến hạn của quý vị:

Liên hệ với chúng tôi nếu các mục vô tình bị hỏng. Chúng tôi có thể giúp!

Vì có nhiều loại phương tiện và trình phát phương tiện, và các mục của thư viện được sử dụng nhiều, nên thư viện không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nào đối với thiết bị cá nhân.

Trả lại

Trả lại các mục tới bất kỳ địa điểm Thư Viện nào của Quận Multnomah

 • Tất cả các thư viện đều có thùng trả sách và có thể trả lại tài liệu 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày.
 • Các mục trả muộn không bị tính phí phạt.
 • Vui lòng trao đổi với một nhân viên thư viện nếu mục mà quý vị trả lại vô tình bị hư hỏng.
 • Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị không thể trả lại các mục mà quý vị đã mượn. Chúng tôi có thể giúp!

Hệ Thống Cho Mượn Liên Thư Viện

Nếu mục mà quý vị đang tìm kiếm không thuộc sở hữu của Thư Viện Quận Mutnomah, quý vị có thể mượn mục đó từ hệ thống thư viện khác thông qua Hệ Thống Cho Mượn Liên Thư Viện.