Lấy Tờ Khai Hữu Thệ về Tài Chính Khó Khăn ở Thư viện để được Bảo Vệ Không Bị Trục Xuất

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


Cơ Quan Lập Pháp Oregon đã thông qua một dự luật mới (HB 4401) về lệnh cấm trục xuất được gia hạn trên toàn tiểu bang cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Điều này có nghĩa là từ nay cho đến tháng 7 năm 2021, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ nhất định, các chủ nhà không thể đuổi hoặc trục xuất người thuê nhà do không trả tiền thuê hoặc trục xuất mà không có lý do.

Để được bảo vệ khỏi tình trạng trục xuất do không trả tiền thuê, người thuê nhà phải điền đầy đủ và ký tên vào tờ khai Tuyên Bố về Tài Chính Khó Khăn để xin Bảo Vệ Không Bị Trục Xuất và đưa cho chủ nhà của mình.

Quý vị có thể lấy tờ khai bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Việt hoặc tiếng Trung quốc tại tất cả các địa điểm thư viện. Không cần phải đặt trước hẹn khi tới lấy tờ khai ở thư viện. Các tờ khai cũng có thể tải về và in ra từ trang web của Sở Tư Pháp Oregon. Lưu ý: Tờ Khai đã được dịch là để sử dụng làm hướng dẫn, giúp bạn hiểu tờ khai bằng tiếng Anh. 

Thêm vào đó, người thuê nhà có thể nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà thông qua các nguồn lực cộng đồng. Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên các trang web 211info Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà trong thời dịch COVID-19 (Quận Multnomah)Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà của tiểu bang. Quý vị cũng có thể liên lạc với 211info bằng cách gọi 2.1.1 hoặc 866.698.6155, bằng cách gửi mã zip của quý vị tới số 898211, hoặc bằng cách gửi email tới help@211info.org.

Lệnh cấm mới về việc trục xuất cũng bao gồm khoản tiền giúp bù lại cho chủ nhà một phần nào tiền nhà còn nợ. Các chủ nhà có thể liên hệ Dịch vụ Nhà ở và Cộng đồng Oregon để biết thêm thông tin về cách thức nộp đơn xin trợ cấp.

Người thuê nhà và chủ nhà có thể tìm thêm thông tin, cùng với câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp tại tờ thông tin này của Trung tâm Pháp luật và Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý Oregon.

Nếu quý vị cần giúp đỡ pháp lý hoặc muốn trao đổi với luật sư về các quyền của mình, quý vị có thể liên lạc với Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý của Văn phòng Khu vực Portland Oregon theo số 503.224.4086 hoặc 1.800.228.6958. Trang web Giúp đỡ về Pháp luật tại Oregon cũng có một thư mục các nguồn trợ giúp pháp lý trên toàn Oregon.

Nếu quý vị có các câu hỏi pháp lý khác liên quan tới đại dịch COVID-19, hãy truy cập Các nguồn trợ giúp Pháp lý trong thời dịch COVID-19 , có thể sẽ giúp được quý vị. Và quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc ! Việc nhân viên thư viện nghiên cứu pháp lý hoặc tư vấn cho khách hàng thân quen về quyền hợp pháp của họ — là vi phạm luật tiểu bang, nên chúng tôi chỉ có thể kết nối quý vị với các nguồn lực tốt nhất theo nhu cầu của quý vị.

Add new comment