Nguồn bữa ăn cho các gia đình

Mặc dầu tất cả trường học đang đóng cửa vì đại dịch COVID-19, nhưng các trường học trong khu vực Quận Multnomah và những nơi khác trong cộng đồng vẫn đang hỗ trợ cung cấp thức ăn. Sau thông tin của từng khu vực, là tên của những nhà hàng và tiệm ăn mà chúng tôi được biết là đang trợ giúp cộng đồng. Hệ thống trường cộng đồng SUN cũng có thông tin thêm về thực phẩm trong thời gian đóng cửa.

Thông tin hiện tại có từ ngày 9 tháng 4 năm 2020. Chúng tôi sẽ cập nhật nữa khi cần thiết, nhưng vui lòng xác nhận cho chắc chắn về bữa ăn sẵn có tại các đường dẫn dưới đây.

Học khu Centennial

Cung cấp phần ăn dạng “Grab and Go/ Đến nhận và Đi” cho các em dưới 18 tuổi.

Đi bộ/ Lái xe đến gần nơi phục vụ thức ăn ở các trường tiểu học Powell Butte, Meadows, Parklane/Oliver, và Patrick Lynch, cũng như trường Trung học Centennial- phía sau cạnh phòng auditorium/ hội trường. Giờ phân phát sẽ là 10:30am - 12:30pm.

Có hai tuyến xe bus chạy từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, mỗi xe dừng lại 4 nơi. Vui lòng xem thông tin về các tuyến xe và giờ phân phát thức ăn ở trang Food Resources.

Food for Families là tổ chức phi lợi nhuận dưới dạng kho thực phẩm hay chợ lưu động, do các em học sinh trường Trung Học Centennial thành lập, có phân phát thức ăn tại trường từ 4:30 pm - 6:30 pm vào các ngày 22 tháng 4, 13 tháng 5 và 27 tháng 5. 

Học khu Corbett

Các em học sinh được ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá và những gia đình cần trợ giúp trong thời gian khó khăn, bữa ăn trưa được lấy chỉ một lần trong tuần để giảm bớt nguy hại cho nhân viên. Giờ lấy sẽ vào các Thứ Hai lúc 9am - 1pm. Nếu quý vị muốn được giao bữa ăn trưa đến nhà, hoặc nếu thời gian này không tiện cho quý vị, vui lòng gửi thư điện tử đến Seth Tucker tại stucker@corbett.k12.or.us.

Học khu David Douglas

Các bữa ăn sáng và ăn trưa Grab and Go/ Đến nhận và Đi thì có sẵn ở 4 nơi thuộc học khu David Douglas, vào ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu trong khoảng 9am-11am. Các gia đình có thể đi bộ hoặc lái xe đến nhận những túi có cả bữa ăn sáng và bữa ăn trưa ở các địa điểm sau đây.  Xem thông tin trong các trang mạng về kho thực phẩm được đặt ở các tòa nhà thuộc học khu David Douglas.

 • David Douglas High School
 • Gilbert Heights Elementary 
 • Ron Russell Middle School
 • Ventura Park Elementary School

Học khu Gresham-Barlow

Cung cấp bữa ăn Grab and Go/ Đến nhận và Đi cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Thức ăn sẽ được cung cấp tại các trường đã chỉ định VÀ xe bus của trường sẽ phân phối thức ăn đến những nơi dành riêng trong khắp khu vực.

Để thực thi việc giữ khoảng cách mà vẫn tiện lợi cho các gia đình, chương trình bữa ăn sẽ kết hợp lại và phát cùng một lúc trong ngày. Thức ăn cho bữa sáng sẽ được phát chung trong phần ăn trưa để gia đình có thể dùng cho bữa sáng ngày hôm sau. Thức ăn có thể nhận trong khoảng 11:30am-12:30pm từ chương trình bữa ăn Grab and Go tại các địa điểm trường.

Vào trang Grab and Go Meals Distribution Routes để tìm xem xe bus sẽ mang phần ăn đến khi nào và ở đâu.

Học khu Parkrose

Thức ăn cho học sinh trong khu vực bắt đầu vào thứ Hai ngày 16 tháng 3 tại trường trung học cơ sở Parkrose và trường tiểu học Russell từ 11am- 1pm. Các phần ăn được đóng gói gồm thức ăn cho bữa sáng và bữa trưa. Lưu ý rằng học sinh phải cần có mặt để nhận phần ăn.

Các địa điểm sẽ được bố trí để học sinh/ gia đình chỉ đến lấy thức ăn.

Thông tin về kho thực phẩm, xin vui lòng xem lại trên trang mạng của họ. Như vào ngày 9 tháng 4, chưa có ngày công bố rõ ràng cho tháng 4.

Học khu Portland

Bữa ăn sáng và bữa trưa sẽ được cung cấp cho trẻ em trong cộng đồng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Phần ăn sẵn sàng cho đến lấy ở phía ngoài trường học từ 11am-1pm tại các địa điểm sau đây:

 • Boise-Eliot/Humboldt Elementary - 620 N Fremont Ave
 • César Chávez Elementary - 5103 N Willis Blvd
 • George Middle School - 10000 N Burr Ave
 • Grout Elementary - 3119 SE Holgate Blvd
 • Harrison Park School - 2225 SE 87th Ave
 • Lent School - 5105 SE 97th Ave
 • Dr. Martin Luther King Jr. Elementary - 4906 NE 6th Ave
 • Rigler Elementary - 5401 NE Prescott St
 • Rosa Parks Elementary - 8960 N Woolsey Ave [Rosa Parks also will distribute dinners Mondays from 4:30 to 5:30 p.m]
 • Scott Elementary - 6700 NE Prescott St
 • Sitton Elementary - 9930 N Smith St
 • Woodmere Elementary - 7900 SE Duke St
 • Markham Elementary - 10531 SW Capitol Hwy
 • Madison at Marshall - 3905 SE 91st Ave
 • Franklin High School - 5405 SE Woodward St

Địa điểm kho thực phẩm ở các trường Portland Public School

Học khu Reynolds

Quý vị có thể lái xe hoặc đi bộ đến để nhận phần ăn cho các em học sinh và gia đình, tuổi 18  trở xuống, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 11:30 am- 1 pm. Các trường học sẽ áp dụng nguyên tắc giữ khoảng cách để bảo vệ quý vị, con em quý vị và nhân viên trong suốt thời gian phân phát bữa ăn.

Ngày 1 tháng 4 đến 28 tháng 4 • Thứ Hai đến thứ Sáu • 11:30 am-1:00 pm 

 • Alder Elementary School
 • Davis Elementary School
 • Fairview Elementary School
 • Glenfair Elementary School
 • HB Lee Middle School
 • Reynolds High School
 • Reynolds Middle School
 • Rockwood Preparatory Academy 
 • Troutdale Elementary School
 • Wilkes Elementary School

Các chi nhánh

Thông tin có thể thay đổi nên vui lòng xem lại trên các trang của các chi nhánh.

C3 Pantry: Vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy, mở cửa lúc 11:30 am, phục vụ từ 12-1pm

Mainspring Food Pantry: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư từ 10 am- 1 pm. Các gia đình có thể đến kho thực phẩm một tháng một lần.

Meals 4 Kids: phục vụ trẻ em và gia đình đủ điều kiện trong thành phố Portland. Vui lòng vào trang của họ để hoàn tất mẫu đơn yêu cầu. 

Northeast Emergency Food Program: Thứ Ba, thứ Năm, và thứ Bảy, 1-3 pm. Các hộp thức ăn được chuẩn bị sẵn trước để người đi bộ hoặc lái xe đến nhận. 

Partners for a Hunger-free Oregon 

Portland Adventist Community Services: phục vụ các hộp thức ăn cho đến nhận từ thứ Hai đến thứ Sáu 9 am -11 am.

Sunshine Division: cho đến nhận hoặc giao tận nhà các hộp thức ăn khẩn cấp miễn phí. Địa điểm 12436 SE Stark St, Portland, OR 97233. Giờ và thông tin thêm, xin vui lòng vào trang sunshinedivision.org hoặc gọi điện thoại 503.609.0285

William Temple House: phục vụ hộp thức ăn, thứ Ba đến thứ Năm, 11 am-1 pm

Human Solutions and Central City Concern sẽ đi nhận các bữa ăn và đi giao đến các gia đình trong khu hộ chung cư của họ. 

Để có thêm thông tin về việc lấy thực phẩm cho gia đình bao gồm Ngân hàng thực phẩm Oregon, vui lòng gọi 211 hoặc vào trang oregonfoodfinder.org.

Nhà hàng / tiệm ăn

Nhiều doanh nghiệp địa phương đã hết sức góp phần vào việc đảm bảo các em học sinh được ăn no đủ. Vui lòng xem lại các trang mạng của các nhà hàng/ tiệm ăn hoặc gọi điện thoại để xác nhận giờ giấc mở cửa hoặc đóng cửa.

Pita Pit ở Oregon City

Grain and Gristle : Mang con em học sinh của quý vị đến Grain and Gristle để đặt bữa ăn trưa học đường đặc biệt. Điều này cho phép nhân viên chúng tôi biết con em quý vị là trong chương trình miễn phí hoặc được giảm giá bữa ăn trưa. Con của quý vị có thể lựa chọn cheese burger/burger kẹp phô mai, kids burger/ burger cho trẻ em hoặc là grilled cheese/phô mai nướng. Phần đặt này sẽ kèm thêm cà rốt và sốt Ranch để chấm. Một học sinh chỉ được một lần một ngày. Trẻ em phải có mặt. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2020. Chỉ đặt phần ăn mang đi và giờ phục vụ từ 12pm- 8pm. 

Toro Bravo Feed it Forward: Có những thực đơn đã được giảm giá sẵn, có bữa ăn miễn phí cho trẻ em, có túi phần ăn miễn phí tại các chi nhánh khác nhau.

Matta (Vietnamese Soul Food Truck)

Bữa ăn miễn phí cho trẻ em và công nhân ngành phục vụ
1533 NE Alberta St
971-258-2849

PDX Sliders
Bữa ăn miễn phí cho trẻ em, chỉ cần nói “ school is out”
1605 SE Bybee Blvd
(971) 717-5271
3111 SE Division St
(503) 719-5464

Lionheart Coffee (Beaverton)
Túi bữa ăn trưa sẵn cho tất cả ai có nhu cầu tại cả hai địa điểm:
4590 SW Watson Ave.
11421 SW Scholls Ferry Rd

P’s and Q’s Market
Bữa ăn miễn phí cho tất cả ai có nhu cầu. Gọi điện thoại và yêu cầu một bữa ăn “feed it forward”, rồi đến lấy sau 15 -30 phút (người phục vụ sẽ báo cho quý vị là bao lâu)
1301 NE Dekum St.
(503) 894-8979
 

Add new comment