Kỹ năng đọc viết sớm: từ khi sinh ra đến sáu tuổi

Đọc sách to cho con quý vị mỗi ngày gia tăng khả năng về ngôn ngữ và kỹ năng đọc viết cho não và là điều quan trọng nhất quý vị có thể làm để chuẩn bị cho việc học đọc.

Trẻ em chuẩn bị để đọc rất lâu trước khi đi học – kỹ năng đọc viết sớm là tất cả những gì trẻ em biết về đọc và viết trước khi thực sự có thể đọc và viết. Kỹ năng đọc viết sớm là một em bé nhai một cuốn sách, một em bé mới biết đi muốn nghe cuốn sách yêu thích của mình đọc đi đọc lại, và trẻ em trước tuổi đi học "đọc" những câu chuyện cho quý vị từ trí nhớ.

Kỹ năng đọc viết sớm bắt đầu phát triển trong 5 năm đầu đời. Chúng ta từng nghĩ rằng thành công trong việc học đọc của trẻ em phụ thuộc vào việc có được một giáo viên lớp một “thích hợp”. Bây giờ chúng ta biết rằng khả năng thành công ở lớp một của con quý vị phụ thuộc vào việc cháu đã học được bao nhiêu về đọc sách trước khi đi học. Trải nghiệm ban đầu của con quý vị với sách và ngôn ngữ đặt nền tảng cho sự thành công trong học đọc.

Kỹ năng đọc viết sớm không phải là "dạy đọc sách."

Quý vị đã được nghe nói nhiều lần rằng quý vị là người thầy đầu tiên và tốt nhất của con quý vị. Đó là sự thật. Nhưng công việc của quý vị không phải là chính thức "dạy" đọc sách. Con quý vị sẽ học cách đọc sách trong trường. Điều quan trọng nhất quý vị có thể làm để thúc đẩy kỹ năng đọc viết sớm là cung cấp bầu không khí vui vẻ, nói nhiều và kích thích, không giống như ở trường. Trọng tâm không phải là dạy đọc sách, mà là việc quý vị vui chơi cùng con mình - cung cấp cho con quý vị nhiều cơ hội nói chuyện và được lắng nghe, đọc và được đọc cho nghe, và để hát và được hát cho nghe.

Không cần học thuộc lòng, không cần thẻ từ vựng, không cần sách bài tập và không cần tập luyện. Trẻ em được tiếp xúc với môi trường tương tác văn hóa phong phú, nhiều cơ hội thú vị để học ngôn ngữ sẽ phát triển kỹ năng đọc viết sớm.

Quý vị là chìa khóa thành công trong học đọc của con quý vị. Khi quý vị đọc, nói chuyện hay chơi với con quý vị, quý vị đang kích thích sự phát triển của bộ não của cháu và xây dựng các kết nối mà sẽ trở thành nền tảng cho việc đọc sách. Nghiên cứu phát triển bộ não cho thấy đọc to cho con quý vị mỗi ngày làm gia tăng khả năng về ngôn ngữ và kỹ năng đọc viết cho não và là điều quan trọng nhất quý vị có thể làm để chuẩn bị cho học đọc.

Kỹ năng đọc viết sớm quan trọng

Theo một cuộc khảo sát của giáo viên mẫu giáo thực hiện vào mùa Thu năm 2006 của Bộ Giáo dục tiểu bang Oregon, 19,4% trẻ em trong Hạt Multnomah vào mẫu giáo "chưa sẵn sàng để thành công", phần lớn là do các cháu thiếu kỹ năng ngôn ngữ và chuẩn bị học đọc cần thiết. Hiện nay các chuyên gia biết rằng:

  • Sự phát triển kỹ năng ngôn ngữ và đọc viết bắt đầu từ khi mới sinh.
  • Trẻ em phát triển nhiều năng lực học tập trong ba năm đầu đời, khi bộ não của trẻ em phát triển đến 90 phần trăm trọng lượng cuối cùng ở người lớn.

Nhiệm vụ của chúng tôi là khuyến khích tất cả người lớn có tiếp xúc đáng kể với trẻ em nhỏ hơn 5 tuổi nói chuyện và đọc sách với các cháu để giúp các cháu thành công trong cả trường học và cuộc sống.