Ưu tiên của Thư viện Quận Multnomah

Duyệt lại tháng Năm 2020

Sứ mệnh của Thư viện Quận Multnomah: Hỗ trợ cộng đồng học tập và sáng tạo    

Thư viện Quận Multnomah phục vụ cộng đồng chúng ta dựa trên 4 trụ cột chính không thay đổi và kèm theo các loạt ưu tiên có thể thay đổi theo thời gian.

Do đại dịch COVID-19, chúng ta phải đối mặt với những thách thức khó khăn ở hiện tại và tương lai phía trước. Người da màu và các cộng đồng cần thêm sự quan tâm do sự bất bình đẳng xã hội đã gặp phải nhiều nguy cơ và hậu quả xấu hơn từ COVID-19. Thư viện Quận Multnomah sẽ tập trung nguồn lực vào việc phục hồi cộng đồng chúng ta, bắt đầu từ những ai chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng. Sự công bằng là chủ đạo của thư viện, và trọng tâm của các ưu tiên sau đây là sự công bằng và trải nghiệm sống.

Các trụ cột của chúng tôi:    

Quyền sử dụng thư viện miễn phí cho tất cả 
Kim chỉ nam đáng tin cậy cho học tập
Thư viện dẫn đầu ủng hộ việc đọc sách
Nơi bảo vệ cho sự bình đẳng và hòa nhập

Các ưu tiên của chúng tôi:

Giúp mọi người tìm việc và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

 • Chúng tôi giúp mọi người tìm việc    
 • Chúng tôi hỗ trợ tài nguyên để học hỏi những kỹ năng mới cho công việc
 • Chúng tôi giúp mọi người tạo sơ yếu lý lịch và đơn xin việc     

Hỗ trợ việc giáo dục và học tập cho mọi lứa tuổi

 • Chúng tôi hỗ trợ giáo viên và nhà giáo dục trong công việc của họ
 • Chúng tôi trợ giúp các phương tiện và tài nguyên cho học sinh để giúp học trực tuyến và học trên lớp
 • Chúng tôi cung cấp công cụ và trợ giúp cho quá trình học tập lâu dài

Nâng cao và đa dạng hóa các dịch vụ trực tuyến

 • Chúng tôi sẽ mở rộng các bộ sưu tập và tài nguyên kỹ thuật số
 • Chúng tôi sẽ tăng cường các dịch vụ trực tuyến bằng những ngôn ngữ phổ biến nhất trong Quận 
 • Chúng tôi sẽ mời gọi thêm nhiều đóng góp ý kiến từ các cộng đồng khác nhau trên mạng

Chương trình đào tạo, quyền sử dụng và trợ giúp kỹ thuật cho tất cả mọi người

 • Chúng tôi nỗ lực cung cấp kỹ thuật có lợi ích cho những người cần nhất 
 • Chúng tôi cộng tác với các tổ chức để cung cấp thiết bị, quyền sử dụng và chương trình đào tạo    
 • Chúng tôi tăng cường thôi thúc việc hòa nhập kỹ thuật số qua việc ủng hộ tích cực và tác động

Tạo ra và duy trì các địa điểm phục vụ an toàn và lành mạnh

 • Chúng tôi phục vụ mọi người ở các cơ sở an toàn và lành mạnh    
 • Chúng tôi tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và áp dụng các thực hành tốt nhất
 • Chúng tôi có kế hoạch thiết kế khoảng không trong thư viện tương lai nhằm hỗ trợ sức khỏe cá nhân và cộng đồng