Tiểu sử giám đốc

Vailey Oehlke, Director of Libraries

Vailey Oehlke được bổ nhiệm làm giám đốc Thư viện Hạt Multnomah vào năm 2009. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình ở thư viện vào năm 1997 với tư cách là một thủ thư thanh niên trong chương trình School Corps. Sáu năm sau bà gia nhập đội ngũ nhân viên của Thư viện Trung tâm khu vực thành phố, đầu tiên là một quản trị viên khu vực và sau đó là giám đốc thư viện. Bà trở thành phó giám đốc hệ thống thư viện vào năm 2008 và được bổ nhiệm làm giám đốc một năm sau.

Một cư dân lâu năm của Portland, Vailey vui mừng được lãnh đạo thư viện phục vụ cộng đồng mà bà yêu quý. Bà cảm thấy tương lai của thư viện công trong một thế giới thay đổi nhanh chóng hấp dẫn và tích cực tham gia vào các hoạt động xem xét và thích nghi với các thay đổi đó. Bà là thành viên của Hiệp hội Thư viện Mỹ (ALA) và Hiệp hội Thư viện Oregon. Bà nằm trong Ban Điều hành của Hiệp hội Thư viện Công và Hội đồng Thư viện Đô thị. Ngoài ra, bà tham gia Nhóm Công tác Nội dung Số của ALA, có trách nhiệm chủ động giải quyết các cơ hội và các vấn đề nội dung số ở mức cao nhất và từ cả khía cạnh chính sách và thực tiễn. Bà cũng là thành viên của nhóm tư vấn cho sáng kiến ​​được liên bang tài trợ, "Sự thay đổi Lớn: Thúc đẩy Sự tham gia của Thư viện Công trong Tương lai Số của Chúng ta." Ở địa phương, bà tham gia Hội đồng Tư vấn Lãnh đạo cho chương trình Sẵn sàng cho Hợp tác Mẫu giáo của Cradle to Career.

Vailey tốt nghiệp cử nhân của trường Đại học Bắc Illinois vào năm 1988 và thạc sĩ về khoa học thư viện của trường Đại học Illinois, Urbana, vào năm 1992.