Giới thiệu

library interior

Thư viện Hạt Multnomah (Multnomah County Library) là thư viện công lâu đời nhất ở phía tây Mississippi, với lịch sử bắt nguồn từ năm 1864. Ngày nay, Thư viện Trung tâm (Central Library) và 18 thư viện khu vực khác tạo nên hệ thống thư viện chứa gần 900 trạm tìm kiếm bằng máy tính cho người dân và một bộ sưu tập gồm hai triệu đầu sách và các tài liệu thư viện khác.

Là thư viện công lớn nhất của Oregon, Thư viện Hạt Multnomah phúc vụ gần một phần năm dân số tiểu bang với nhiều chương trình và dịch vụ đa dạng.

Hãy gửi nhận xét, thắc mắc và gợi ý của quý vị cho chúng tôi. Chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị!