Ban Quản lý Thư viện

Weekly Hours

  • Monday 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Tuesday 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Wednesday 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Thursday 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Friday 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Saturday đóng cửa
  • Sunday đóng cửa

Cơ quan quản lý Thư viện nằm ở căn hộ 250 của Tòa nhà Văn phòng Lloyd Corporate Plaza. Quản lý thư viện, nhân sự và tổ chức tài chính đều đặt trong Cơ quan quản lý Thư viện.