Tòa nhà Isom

Weekly Hours

  • Monday 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Tuesday 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Wednesday 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Thursday 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Friday 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Saturday đóng cửa
  • Sunday đóng cửa

Isom Builing là trụ sở của rất nhiều dịch vụ và cơ quan thư viện khác nhau. Library Outreach Services, BOOKS 2 U, Early Childhood ServicesSchool Corps đều nằm tại đây, cùng với rất nhiều chương trình tiếp cận cộng đồng khác. Isom Builing là nơi đặt nhà kho và xưởng in của thư viện.

Bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật cũng hoạt động tại đây, đặt hàng sách và những tài liệu khác cho thư viện và chuẩn bị đưa sách cũng như tài liệu đó lên kệ.

Gần đó, The Title Wave Used Bookstore tái chế sách cũ của thư viện và bán sách cũ ra ngoài.