Rockwood makerspace

Rockwood makerspace Thư viện Quận Multnomah hiện mở cửa lại cho thiếu niên!

  • Từ ngày 10 tháng 5, xưởng mở cửa cho thiếu niên vào các buổi chiều, thứ Ba đến thứ Bảy từ 2g30 đến 5g30 (ngoại trừ trong những giờ có chương trình đã định)
  • Chúng tôi hoan nghênh các bạn từ lớp 6 đến lớp 12 tham gia. (Xưởng sẽ mở cửa cho người lớn sau này.)
  • Thiếu niên có thể giao lưu, sáng tạo, tự lên kế hoạch riêng với vật liệu nghệ thuật và làm quen với thiết bị của makerspace, sử dụng máy tính bảng, laptop và nhiều nữa!
  • Việc sử dụng dựa trên nguyên tắc bạn đến trước sử dụng trước và có thể sẽ giới hạn thời gian khi cần.

Để liên lạc Rockwood makerspace, xin gọi 503.988.0462 hoặc email đến rocmakerspace@multcolib.org.

Có câu hỏi khác về thư viện, xin liên lạc chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp.

The Library Foundation
MHCR Community Technology grants