Albina and North Portland Libraries Virtual Community Meeting

Zoom community meetings

Join a community Zoom meeting for presentations and activities with library staff and LEVER Architecture.

Somali, Spanish and ASL interpretation will be provided.

All attendees will be entered to win a $50 gift card. You must be present to win and the winner will be chosen at random.

Have questions? Email Library Spaces.

Shir Khadka Internetka ah Kusoo biir kulanka Zoom ah ee bulshada oo waxyaabo lagu soo bandhigo iyo hawlo lala qabanaayo shaqaalaha maktabadda iyo Shirkadda Dhismaha Dejisa Naqshadiisa ee LEVER.

Turjumaadda af Isbaanishka ayadoo la adeegsanayo qoridda faallada ku saabsan masawirrada ee xiran iyo turjumaadda ASL ayaa la bixin doonaa.

Dhammaan ka qaybgalayaasha ayaa la gelin doonaa si ay ugu guuleystaan kaarka hadiyaddiisu tahay $50. Waa inaad joogtaa si aad u guulaysato waxaana lagu dooran doonaa ku-guulaystaha si aan kala sooc lahayn.

Reunión virtual

Asista a una reunión comunitaria por Zoom para ver una presentación y participar en actividades con el personal de la biblioteca y de la compañía de arquitectura LEVER.

Se proporcionará interpretación al español, somalí y lenguaje de señas (American Sign Language, ASL).

Todos los asistentes participarán para ganar una tarjeta de regalo de $50. Deben estar presentes para ganar y el ganador se elegirá al azar.