Các câu hỏi thường gặp về Ứng dụng Di động multcolib

MCL logo
Tôi có thể có ứng dụng này bằng cách nào?

Có một số cách để tìm multcolib cho thiết bị di động của quý vị. Xem các bước ở đây.

Những hệ điều hành nào hỗ trợ ứng dụng này?

  • Android - 1.6 hoặc cao hơn
  • BlackBerry 4.0 hoặc cao hơn
  • Java CLDC1.1 MIDP 2.0
  • Palm OS 5.4 và cao hơn
  • Symbian S60 Phiên bản 3
  • Windows Phone 5.0 – 6.5
  • iPhone 3.1 và cao hơn

Tôi có thể yêu cầu giúp đỡ ở đâu nếu tôi gặp vấn đề chạy ứng dụng này?

Nếu quý vị có vấn đề tải và cài đặt ứng dụng này, liên lạc support@boopsie.com. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc sử dụng ứng dụng này, hãy trao dổi với một nhân viên thư viện.

Tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Tìm kiếm trên multcolib khác với trên trang web của chúng tôi. Quý vị có thể nhập một vài ký tự đầu tiên của một từ hoặc cụm từ để tìm kiếm danh mục. Ví dụ, nhập "ha pot g" vào hộp tìm kiếm thì thấy " Harry Potter and the Goblet of Fire".

Tôi có thể gửi ý tưởng tuyệt vời về một tính năng khác đến đâu?

Chúng tôi có một hộp thư góp ý trên các ứng dụng để quý vị có thể gửi cho chúng tôi ý tưởng của mình. Quý vị cũng có thể gửi chúng trên trang web của chúng tôi.