Trợ Giúp Công Nghệ Qua Mạng / Virtual Tech Help Office Hours

When

Thu, Aug 05, 2021
4:00 to 4:50

Where

Online

Registration required.

Virtual Tech Help Office Hours

Gặp trên mạng hoặc qua điện thoại với nhân viên thư viện vui vẽ và sẵn sàng giúp đỡ quý vị tìm hiểu thêm các bước căn bản về sử dụng công nghệ, cách sử dụng các thiết bị di động, các trang mạng điện tử và nhiều hơn nữa. Đương nhiên là có lúc nhân viên thư viện không thể trả lời hết những thắc mắc về công nghệ của quý vị, nhưng chúng tôi có thể tìm những nguồn thông tin khác mà có thể giúp.

Những điều xin ghi nhớ để có một cuộc hẹn thành công:

 • Mỗi cuộc hẹn là khoảng 50 phút.
 • Khi đặt hẹn, xin cung cấp số điện thoại hoặc email, có cả hai càng tốt.
 • Chúng tôi sẽ liên lạc quý vị trước ngày hẹn để xác nhận cuộc hẹn và chia sẽ những thông tin cần thiết.
 • Chúng tôi sẽ liên lạc quý vị nếu chúng tôi cần phải xóa cuộc hẹn hoặc đặt hẹn lại.
 • Trong ngày hẹn chúng tôi sẽ gọi điện thoại hoặc email quý vị để khởi động cuộc hẹn.
 • Nếu quý vị cần xóa cuộc hẹn, xin liên lạc chúng tôi càng sớm càng tốt - vì có thể có người đợi.
 • Xin chuẩn bị sẵn tên sử dụng - usernames, số mật mã - passwords và những thiết bị quý vị cần giúp với.

Nếu không có giờ giấc nào thuận tiện cho quý vị, xin liên lạc chúng tôi để tìm một thời gian phù hợp cho quý vị.

Meet online or over the phone one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and more. If we aren’t able to solve your tech question, we will look for resources that might help.

Important information to have a successful appointment - read this information before signing up for an appointment:

 • Appointments are approximately 50 minutes
 • When signing up for an appointment, you must enter either your phone number or your email address, ideally both.
 • We will contact you in advance to confirm your appointment to confirm and share important information.
 • We will also contact you if there's a need to cancel and/or reschedule.
 • Each appointment will typically begin with you receiving a phone call.
 • Need to cancel your appointment? Contact us as soon as you can - we may have a waitlist.
 • Have available any usernames, passwords and devices you might need prepared before your appointment starts.

Not finding a time that works for you? Contact us to get help.

Target audience:

Adults

Event type:

Computer Help