Thành Công Ở Trường | School Success

Xin mời quý vị cùng nhân viên người Việt đón mừng một năm học mới. Sẽ có trò chơi, thủ công, và thức ăn giải khát. Quý vị sẽ có dịp tìm hiểu thêm về những tài nguyên và dịch vụ nhằm giúp đỡ con em quý vị thành công ở trường.

Join library Vietnamese-speaking staff to celebrate the new school year with games, crafts, activities, light refreshments. You will learn about resources and services to help your children to be successful in school.

Target audience:

Families, Grades 6-8, Grades K-5, Teens