Tết Trung Thu / Mid-Autumn Festival

When

Fri, Sep 13, 2019
3:00 to 4:30

First come, first served.

Mid-Autumn

Chào đón Tết Trung Thu, một trong những ngày lễ yêu thích và lâu đời nhất ở nhiều quốc gia Châu Á. Cùng bạn bè và gia đình lắng nghe những câu chuyện về ngày lễ này, tham gia vào các hoạt động thủ công thú vị, và thưởng thức bánh trung thu.

Celebrate the Mid-Autumn Festival (also known as the Harvest Moon Festival), one of the oldest and best-loved holidays in many parts of Asia. Join with friends and family to hear stories of the festival, participate in fun craft activities, traditional children songs, and enjoy moon cakes.