Search events

Search results for "tech help"

Program

Tech Help

. Not finding an appointment time that works for you? Check our website to find a Tech Help drop-in at many ...
Target audience: Adults, 50+, Teens Event type: Computer Help Возникли вопросы при пользовании электронным устройством? Приходите в библиотеку, чтобы получить персональную помощь от дружелюбного и компетентного русскоговорящего специалиста по компьютерным ...
Target audience: Adults, 50+ Event type: Computer Help 基础科技辅助  您有使用电子产品的问题吗?不要紧,让知识渊博友善的志工与您一同坐下来,帮助您找到有关移动设备、网站、下载、电子阅读器、技术入门等问题的答案。请携带您需要辅助的电子产品(智能手机、平板电脑、或笔记本电脑)前往图书馆,并请记得带上您可能需要的移动设备用户名和密码,以便顺利解决问题。   有些地点需要预约注册,请参考详细服务内容,一对一辅助均为45分钟上下。   没有找到适合您的时间和图 ...
Target audience: Adults, 50+ Event type: Computer Help We can help you with technology! Meet one-on-one with a friendly, knowledgeable Tech Helper who will help you find answers to questions about mobile devices, websites, getting started with tech, and m ...
Target audience: Adults, 50+, Teens Event type: Computer Help ¿Tiene preguntas o necesita ayuda técnica? Reúnase individualmente con alguno de nuestros amables expertos en tecnología quien le ayudará a encontrar respuestas a sus preguntas sobre dispositiv ...
Target audience: Adults, 50+, Teens Event type: Computer Help, E-books Quý vị có câu hỏi về kỹ thuật? Không cần đặt hẹn, xin hãy vào gặp một hỗ trợ viên thân thiện và am hiểu, người sẽ giúp quý vị tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi về thiết bị di động, ...