Lối sống Khỏe Mạnh: Yoga Mang Đến Mọi Năng Lực

When

Sun, Oct 27, 2019
2:30 to 4:00

First come, first served.

Yoga
Từ Yoga nghĩa là “kết hợp giữa tâm trí và cơ thể.” Yoga giúp tăng cường cân bằng, sức bền và sự minh mẫn cho trí não. Các tư thế trong chương trình này được điều chỉnh thích ứng cho mọi năng lực, dù là ngồi hay đứng/nằm trên sàn. Quý vị sẽ có được sự bình tĩnh, sức mạnh trong một môi trường ấm áp, hòa nhập. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về những điều mang lại cho mình cuộc sống khỏe mạnh.
 
Chương trình này được Thư viện Y khoa Quốc gia (NLM), Viện Y tế Quốc gia (NIH) hỗ trợ theo thỏa thuận hợp tác số UG4LM012343 với Đại học Washington.

Target audience:

Adults