Hỏi Và Vấn Đáp Với Nhân Viên Thư Viện Việt / Q&A with Vietnamese Library Staff

When

Sun, Aug 09, 2020
2:00 to 3:00

Where

Online

See event description for registration details.

Vietnamese Q&A

Sự Kiện Trên Mạng

Xin mời quý vị tham gia các chương trình Hỏi Và Vấn Đáp Với Nhân Viên Thư Viên Việt nếu quý vị có thắc mắc về thư liệu, các dịch vụ, các chương trình và sự kiện, hoặc những thông tin liên quan đến COVID-19.

Xin đăng ký để tham gia chương trình qua Zoom.

Online Event

Get information about library materials, services, programs and events, or information regarding issues during COVID-19.

Register and join event via Zoom.

Target audience:

Adults, Families, 50+