Hội Đan Len / Vietnamese Knitting Club

Knitting

Mời quý vị đến cùng vui trong lúc học hỏi cách thức đan và móc len. Chúng tôi hoan nghênh mọi lứa tuổi và trình độ. Xin quý vị mang theo vật liệu.

Come join the fun as we learn how to knit and crochet together. All ages and experience levels welcome. Please bring your own supplies.

Target audience:

Adults, 50+, Teens

Event type:

Arts & crafts