Giờ Kể Chuyện Và Đọc Sách! Trực Tuyến / It's Vietnamese Storytime! Live

When

Sun, Feb 13, 2022
2:00 to 3:00

Where

Online

See event description for registration details.

Vietnamese Storytime

Tham gia giờ kể chuyện và đọc sách trực tuyến với nhân viên thư viện qua những cuốn sách, bài hát, vần điệu vui tươi, và nhiều điều thú vị khác!

Xin đăng ký để tham gia chương trình qua Zoom.

Target audience:

Birth to 3, Families, Preschool

Event type:

Storytimes