Giờ Kể Chuyện Và Đọc Sách! Trực Tuyến / It's Vietnamese Storytime! Live

Vietnamese Storytime

Tham gia giờ kể chuyện và đọc sách trực tuyến với nhân viên thư viện qua những cuốn sách, bài hát, vần điệu vui tươi, và nhiều điều thú vị khác!

Xin đăng ký để tham gia chương trình qua Zoom.

Virtual Programs của thư viện là chương trình phát trực tiếp trước công chúng hoặc trực tuyến qua mạng internet. Chúng tôi cố gắng bảo vệ những chương trình này được an toàn nhiều nhất có thể. Người tham gia có thể được yêu cầu xác định danh tính bản thân hoặc thông qua camera, hoặc nói chuyện, hoặc không tắt âm thanh.

Chương trình này dành cho trẻ em cùng người chăm sóc các bé. Chương trình này dành cho thiếu niên. Nếu quý vị muốn tham gia như một quan sát viên, vui lòng liên lạc chúng tôi theo số 503.988.5123.

Target audience:

Birth to 3, Families, Preschool

Event type:

Storytimes