Nghệ Thuật Trang Trí Hoa Trong Vườn / Floral Art with Home Grown Flowers

Cuándo

Sun, Mar 17, 2019
3:00 to 4:30

Registro necesario

Vietnamese Floral Art Workshop
Nghệ Thuật Trang Trí Hoa Trong Vườn giúp chúng ta nhìn ngắm và thưởng thức  hoa được lâu hơn. Lớp học này giúp bạn dùng hoa trong vườn để tạo ra những mỹ thuật trang trí nội thất suốt bốn mùa với Ann le _Fleur Copine.
 
This workshop, presented in Vietnamese, enables you to enjoy your flower garden longer. Please join Ann Le - Fleur Copine to learn tips and techniques to create elegant pieces of floral art using seasonal flowers from your garden.