Giờ Kể Chuyện Và Đọc Sách! Trực Tuyến / It's Vietnamese Storytime! Live

Cuándo

Sun, May 23, 2021
2:00 to 3:00

Ubicación

Vea descripción del evento para detalles de registro.

Vietnamese Storytime

Mời gia đình tham gia chương trình "Kể  Chuyện và Đọc Sách” đặc biệt của Tháng Đạp Xe Toàn Quốc.

Tham gia giờ kể chuyện và đọc sách trực tuyến với nhân viên thư viện qua những cuốn sách, bài hát, vần điệu vui tươi, và nhiều điều thú vị khác!

Xin đăng ký để tham gia chương trình qua Zoom.