Giờ Kể Chuyện Và Đọc Sách! Trực Tuyến / It's Vietnamese Storytime! Live

Cuándo

Sun, Oct 25, 2020
12:00 to 1:00

Ubicación

Vea descripción del evento para detalles de registro.

Vietnamese Storytime

Tham gia giờ kể chuyện và đọc sách trực tuyến với nhân viên thư viện qua những cuốn sách, bài hát, vần điệu vui tươi, và nhiều điều thú vị khác!

Xin đăng ký để tham gia chương trình qua Zoom.