Blogs

Cindy and her dog, Maddie
Cindy Hiday is the author of Iditarod Nights, a Library Writers Project book that has recently been published in partnership with Ooligan Press. 

People love dogs! What inspired you to write about the Iditarod Sled Dog Race in particular?

I became hooked on the sport when I read Race Across Alaska: First woman to win the Iditarod tells her story, by Libby Riddles and Tim Jones. I'm drawn to stories about women who are courageous under pressure, as Libby Riddles certainly was when she found herself exhausted and caught in a blizzard during the race. When I read about a local woman who put her career on hold to train and compete in the Iditarod, I had the spark of an idea for my heroine in Iditarod Nights. For a time, the research consumed me. I discovered there is so much more behind the Iditarod – from its early beginnings to its present-day sport – than most people realize. I admire the veteran mushers, their dedication and how they put their dogs' wellbeing ahead of their own. And I fell in love with the dogs! They are amazing athletes; the sheer joy in their expressions when they're hooked up to a sled is thrilling!

Are there common themes you find yourself drawn to in your writing and the books you read?

My author brand is writing in the spirit of adventure and happy endings; that's my promise to my readers. The more challenging and seemingly impossible the adventure, the better. There has to be character growth beyond what the character believes themselves capable of. And even though I put my characters on an emotional rollercoaster, there is always a happy outcome. I want a story, whether one of my own or someone else's, to leave me with a good feeling. I'm not genre-specific in what I write or read. To date, I've published three contemporary romances and a humorous adventure novel. If it's a good story, I don't care if it's a romance or western or sci-fi/fantasy. I just finished reading Nora Roberts' dystopian series Chronicles of the OneI'm a huge Stephen King fan, especially his Dark Tower series and Christine, and Whiskey When We're Dry, by John Larison, knocked my socks off!

What can readers expect from Cindy Hiday next?

My current work-in-progress, Come Snowfall, takes place in 1880's eastern Oregon and is about a twelve-year-old girl who discovers how far she's willing to go to save her family. My husband and I went camping near Baker City last summer to research the area where my story begins, near the Elkhorns and Wallowas, and we visited the Oregon Trail Interpretive Center. It's beautiful country, and it has been fascinating to learn about the history of that era, the pioneering west. I hope to have the book finished by the end of the year.

Who inspires you in your life?

Resilient people. People who find the silver lining or a solution to a challenging situation. People who don't know the meaning of the word "can't"; And kind people. Something as simple as a smile from a stranger can brighten my entire day.

Mặc dầu tất cả trường học đang đóng cửa vì đại dịch COVID-19, nhưng các trường học trong khu vực Quận Multnomah và những nơi khác trong cộng đồng vẫn đang hỗ trợ cung cấp thức ăn. Sau thông tin của từng khu vực, là tên của những nhà hàng và tiệm ăn mà chúng tôi được biết là đang trợ giúp cộng đồng. Hệ thống trường cộng đồng SUN cũng có thông tin thêm về thực phẩm trong thời gian đóng cửa.

Thông tin hiện tại có từ ngày 9 tháng 4 năm 2020. Chúng tôi sẽ cập nhật nữa khi cần thiết, nhưng vui lòng xác nhận cho chắc chắn về bữa ăn sẵn có tại các đường dẫn dưới đây.

Học khu Centennial

Cung cấp phần ăn dạng “Grab and Go/ Đến nhận và Đi” cho các em dưới 18 tuổi.

Đi bộ/ Lái xe đến gần nơi phục vụ thức ăn ở các trường tiểu học Powell Butte, Meadows, Parklane/Oliver, và Patrick Lynch, cũng như trường Trung học Centennial- phía sau cạnh phòng auditorium/ hội trường. Giờ phân phát sẽ là 10:30am - 12:30pm.

Có hai tuyến xe bus chạy từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, mỗi xe dừng lại 4 nơi. Vui lòng xem thông tin về các tuyến xe và giờ phân phát thức ăn ở trang Food Resources.

Food for Families là tổ chức phi lợi nhuận dưới dạng kho thực phẩm hay chợ lưu động, do các em học sinh trường Trung Học Centennial thành lập, có phân phát thức ăn tại trường từ 4:30 pm - 6:30 pm vào các ngày 22 tháng 4, 13 tháng 5 và 27 tháng 5. 

Học khu Corbett

Các em học sinh được ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá và những gia đình cần trợ giúp trong thời gian khó khăn, bữa ăn trưa được lấy chỉ một lần trong tuần để giảm bớt nguy hại cho nhân viên. Giờ lấy sẽ vào các Thứ Hai lúc 9am - 1pm. Nếu quý vị muốn được giao bữa ăn trưa đến nhà, hoặc nếu thời gian này không tiện cho quý vị, vui lòng gửi thư điện tử đến Seth Tucker tại stucker@corbett.k12.or.us.

Học khu David Douglas

Các bữa ăn sáng và ăn trưa Grab and Go/ Đến nhận và Đi thì có sẵn ở 4 nơi thuộc học khu David Douglas, vào ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu trong khoảng 9am-11am. Các gia đình có thể đi bộ hoặc lái xe đến nhận những túi có cả bữa ăn sáng và bữa ăn trưa ở các địa điểm sau đây.  Xem thông tin trong các trang mạng về kho thực phẩm được đặt ở các tòa nhà thuộc học khu David Douglas.

 • David Douglas High School
 • Gilbert Heights Elementary 
 • Ron Russell Middle School
 • Ventura Park Elementary School

Học khu Gresham-Barlow

Cung cấp bữa ăn Grab and Go/ Đến nhận và Đi cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Thức ăn sẽ được cung cấp tại các trường đã chỉ định VÀ xe bus của trường sẽ phân phối thức ăn đến những nơi dành riêng trong khắp khu vực.

Để thực thi việc giữ khoảng cách mà vẫn tiện lợi cho các gia đình, chương trình bữa ăn sẽ kết hợp lại và phát cùng một lúc trong ngày. Thức ăn cho bữa sáng sẽ được phát chung trong phần ăn trưa để gia đình có thể dùng cho bữa sáng ngày hôm sau. Thức ăn có thể nhận trong khoảng 11:30am-12:30pm từ chương trình bữa ăn Grab and Go tại các địa điểm trường.

Vào trang Grab and Go Meals Distribution Routes để tìm xem xe bus sẽ mang phần ăn đến khi nào và ở đâu.

Học khu Parkrose

Thức ăn cho học sinh trong khu vực bắt đầu vào thứ Hai ngày 16 tháng 3 tại trường trung học cơ sở Parkrose và trường tiểu học Russell từ 11am- 1pm. Các phần ăn được đóng gói gồm thức ăn cho bữa sáng và bữa trưa. Lưu ý rằng học sinh phải cần có mặt để nhận phần ăn.

Các địa điểm sẽ được bố trí để học sinh/ gia đình chỉ đến lấy thức ăn.

Thông tin về kho thực phẩm, xin vui lòng xem lại trên trang mạng của họ. Như vào ngày 9 tháng 4, chưa có ngày công bố rõ ràng cho tháng 4.

Học khu Portland

Bữa ăn sáng và bữa trưa sẽ được cung cấp cho trẻ em trong cộng đồng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Phần ăn sẵn sàng cho đến lấy ở phía ngoài trường học từ 11am-1pm tại các địa điểm sau đây:

 • Boise-Eliot/Humboldt Elementary - 620 N Fremont Ave
 • César Chávez Elementary - 5103 N Willis Blvd
 • George Middle School - 10000 N Burr Ave
 • Grout Elementary - 3119 SE Holgate Blvd
 • Harrison Park School - 2225 SE 87th Ave
 • Lent School - 5105 SE 97th Ave
 • Dr. Martin Luther King Jr. Elementary - 4906 NE 6th Ave
 • Rigler Elementary - 5401 NE Prescott St
 • Rosa Parks Elementary - 8960 N Woolsey Ave [Rosa Parks also will distribute dinners Mondays from 4:30 to 5:30 p.m]
 • Scott Elementary - 6700 NE Prescott St
 • Sitton Elementary - 9930 N Smith St
 • Woodmere Elementary - 7900 SE Duke St
 • Markham Elementary - 10531 SW Capitol Hwy
 • Madison at Marshall - 3905 SE 91st Ave
 • Franklin High School - 5405 SE Woodward St

Địa điểm kho thực phẩm ở các trường Portland Public School

Học khu Reynolds

Quý vị có thể lái xe hoặc đi bộ đến để nhận phần ăn cho các em học sinh và gia đình, tuổi 18  trở xuống, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 11:30 am- 1 pm. Các trường học sẽ áp dụng nguyên tắc giữ khoảng cách để bảo vệ quý vị, con em quý vị và nhân viên trong suốt thời gian phân phát bữa ăn.

Ngày 1 tháng 4 đến 28 tháng 4 • Thứ Hai đến thứ Sáu • 11:30 am-1:00 pm 

 • Alder Elementary School
 • Davis Elementary School
 • Fairview Elementary School
 • Glenfair Elementary School
 • HB Lee Middle School
 • Reynolds High School
 • Reynolds Middle School
 • Rockwood Preparatory Academy 
 • Troutdale Elementary School
 • Wilkes Elementary School

Các chi nhánh

Thông tin có thể thay đổi nên vui lòng xem lại trên các trang của các chi nhánh.

C3 Pantry: Vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy, mở cửa lúc 11:30 am, phục vụ từ 12-1pm

Mainspring Food Pantry: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư từ 10 am- 1 pm. Các gia đình có thể đến kho thực phẩm một tháng một lần.

Meals 4 Kids: phục vụ trẻ em và gia đình đủ điều kiện trong thành phố Portland. Vui lòng vào trang của họ để hoàn tất mẫu đơn yêu cầu. 

Northeast Emergency Food Program: Thứ Ba, thứ Năm, và thứ Bảy, 1-3 pm. Các hộp thức ăn được chuẩn bị sẵn trước để người đi bộ hoặc lái xe đến nhận. 

Partners for a Hunger-free Oregon 

Portland Adventist Community Services: phục vụ các hộp thức ăn cho đến nhận từ thứ Hai đến thứ Sáu 9 am -11 am.

Sunshine Division: cho đến nhận hoặc giao tận nhà các hộp thức ăn khẩn cấp miễn phí. Địa điểm 12436 SE Stark St, Portland, OR 97233. Giờ và thông tin thêm, xin vui lòng vào trang sunshinedivision.org hoặc gọi điện thoại 503.609.0285

William Temple House: phục vụ hộp thức ăn, thứ Ba đến thứ Năm, 11 am-1 pm

Human Solutions and Central City Concern sẽ đi nhận các bữa ăn và đi giao đến các gia đình trong khu hộ chung cư của họ. 

Để có thêm thông tin về việc lấy thực phẩm cho gia đình bao gồm Ngân hàng thực phẩm Oregon, vui lòng gọi 211 hoặc vào trang oregonfoodfinder.org.

Nhà hàng / tiệm ăn

Nhiều doanh nghiệp địa phương đã hết sức góp phần vào việc đảm bảo các em học sinh được ăn no đủ. Vui lòng xem lại các trang mạng của các nhà hàng/ tiệm ăn hoặc gọi điện thoại để xác nhận giờ giấc mở cửa hoặc đóng cửa.

Pita Pit ở Oregon City

Grain and Gristle : Mang con em học sinh của quý vị đến Grain and Gristle để đặt bữa ăn trưa học đường đặc biệt. Điều này cho phép nhân viên chúng tôi biết con em quý vị là trong chương trình miễn phí hoặc được giảm giá bữa ăn trưa. Con của quý vị có thể lựa chọn cheese burger/burger kẹp phô mai, kids burger/ burger cho trẻ em hoặc là grilled cheese/phô mai nướng. Phần đặt này sẽ kèm thêm cà rốt và sốt Ranch để chấm. Một học sinh chỉ được một lần một ngày. Trẻ em phải có mặt. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2020. Chỉ đặt phần ăn mang đi và giờ phục vụ từ 12pm- 8pm. 

Toro Bravo Feed it Forward: Có những thực đơn đã được giảm giá sẵn, có bữa ăn miễn phí cho trẻ em, có túi phần ăn miễn phí tại các chi nhánh khác nhau.

Matta (Vietnamese Soul Food Truck)

Bữa ăn miễn phí cho trẻ em và công nhân ngành phục vụ
1533 NE Alberta St
971-258-2849

PDX Sliders
Bữa ăn miễn phí cho trẻ em, chỉ cần nói “ school is out”
1605 SE Bybee Blvd
(971) 717-5271
3111 SE Division St
(503) 719-5464

Lionheart Coffee (Beaverton)
Túi bữa ăn trưa sẵn cho tất cả ai có nhu cầu tại cả hai địa điểm:
4590 SW Watson Ave.
11421 SW Scholls Ferry Rd

P’s and Q’s Market
Bữa ăn miễn phí cho tất cả ai có nhu cầu. Gọi điện thoại và yêu cầu một bữa ăn “feed it forward”, rồi đến lấy sau 15 -30 phút (người phục vụ sẽ báo cho quý vị là bao lâu)
1301 NE Dekum St.
(503) 894-8979
 

Ballots are due by 8 pm on May 19, 2020. 

Didn’t mail your ballot in time? You can drop your ballot at any library, either in the book drop or 24-hour ballot drop, until 8 pm on Election Day. Please do not return any library materials.

There are other ballot drop site locations, too.

Need help due to a disability? Know someone who needs information in Chinese, Russian, Spanish, Somali, or Vietnamese? Get help from Multnomah County Elections online or call 503-988-VOTE. 

Informational resources:

Aunque las escuelas están cerradas debido a la pandemia del COVID-19, los distritos escolares del Condado de Multnomah y los recursos comunitarios están proporcionando asistencia alimentaria. Aquí puede encontrar información del distrito, seguida de restaurantes que sabemos que están ayudando a la comunidad. El Sistema de Servicio SUN también tiene información sobre cómo acceder a los alimentos durante los cierres debido al COVID-19.

La información está actualizada al 9 de abril de 2020. Actualizaremos nuevamente según sea necesario, pero por favor confirme la disponibilidad de comidas a través de los enlaces que se comparten a continuación.

Centennial

Proporciona comidas para llevar a todos los niños menores de 18 años.

Servicios de comida a pie / en coche en las escuelas primarias Powell Butte, Meadows, Parklane / Oliver y Patrick Lynch, así como en la secundaria Centennial High School, situados en la parte de atrás, cerca del auditorio. Los horarios de distribución serán de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

También hay dos rutas de autobús que funcionan de lunes a viernes con cuatro paradas cada una. Por favor consulte su sitio web para conocer las rutas y horarios de los autobuses de reparto de alimentos.

Food for Families, despensa de alimentos sin fines de lucro / mercado móvil creado por estudiantes de la secundaria Centennial High School, tiene repartos en Centennial desde las 4:30-6:30 pm el 22 de abril, el 13 de mayo y el 27 de mayo.

Corbett

Para estudiantes que reciben almuerzos gratis, a precio reducido, o que su familia los necesita durante estos tiempos tan difíciles, el almuerzo para llevar será entregado una vez por semana para disminuir la exposición del personal. La entrega serán los lunes de 9 a.m. a 1 p.m. Si necesita recibir almuerzos, o si estos horarios no funcionan para usted, por favor envíe un correo electrónico a Seth Tucker a stucker@corbett.k12.or.us.

David Douglas

Los desayunos y almuerzos para llevar están disponibles en cuatro sitios de DDSD, de lunes a viernes, de 9:00-11:00 a.m. Las familias pueden caminar o conducir a estos lugares para recoger bolsas que contienen desayuno y almuerzo para llevar. Consulte su sitio web para obtener información sobre las despensas de alimentos ubicadas en el edificio DDSD.

 • Escuela Superior David Douglas
 • Escuela Primaria Gilbert Heights
 • Escuela Intermedia Ron Russell
 • Escuela Primaria de Ventura Park

Gresham-Barlow

Proporciona comidas para llevar a todos los niños menores de 18 años. Las comidas se proporcionarán en sitios escolares específicos y los autobuses escolares entregarán comidas a vecindarios específicos en todo el distrito.

Para mejorar el distanciamiento social y para la conveniencia de las familias, el programa de comidas se ha combinado y se distribuirá durante un período de tiempo por día. Se proporcionará un desayuno frío a las familias durante el almuerzo que se puede comer a la mañana siguiente. Los alimentos se pueden recoger de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. en los "Grab and Go Meals" en las escuelas.

Por favor vea las Rutas de Distribución de Comidas para Llevar para saber cuándo y dónde los autobuses dejarán las mismas.

Parkrose

Comida para estudiantes del distrito a partir del lunes 16 de marzo en la Escuela Intermedia Parkrose y la Escuela Primaria Russell de 11 a.m. a 1 p.m. Estas serán comidas envasadas que incluyen alimentos para el desayuno y el almuerzo. Por favor tenga en cuenta que los estudiantes deben estar presentes para recibir la comida. Nuestros sitios se instalarán de forma que solamente sean los estudiantes / familias los que puedan recoger estos alimentos.

Para obtener información sobre la despensa de alimentos consulte su sitio web. Hasta el 9 de abril no se han publicado fechas abiertas para el mes.

Portland

Se proporcionará desayuno y almuerzo a los niños de la comunidad de lunes a viernes. Las comidas estarán disponibles para recoger fuera de la escuela de 11 a.m. a 1 p.m. en las siguientes ubicaciones:

 • Primaria Boise-Eliot / Humboldt - 620 N Fremont Ave
 • Primaria César Chávez - 5103 N Willis Blvd
 • Escuela Intermedia George - 10000 N Burr Ave
 • Primaria Grout - 3119 SE Holgate Blvd
 • Escuela Harrison Park - 2225 SE 87th Ave
 • Escuela Cuaresma - 5105 SE 97th Ave
 • Primaria Dr. Martin Luther King Jr. - 4906 NE 6th Ave
 • Primaria Rigler - 5401 NE Prescott St
 • Primaria Rosa Parks - 8960 N Woolsey Ave [Rosa Parks también distribuirá cenas los lunes de 4:30-5:30 p.m]
 • Primaria Scott  - 6700 NE Prescott St
 • Primaria Sitton - 9930 N Smith St
 • Primaria Woodmere - 7900 SE Duke St
 • Primaria Markham - 10531 SW Capitol Hwy
 • Madison en Marshall - 3905 SE 91st Ave
 • Escuela Secundaria Franklin - 5405 SE Woodward St

Despensa de alimentos en las escuelas de PPS

Reynolds

Puede conducir o caminar para recibir comidas para los estudiantes y sus familias, de 18 años de edad o menores de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Ellos tendrán medidas de distanciamiento social para protegerlo a usted, a sus hijos y al personal durante la distribución de comidas.

1 al 28 de abril • lunes a viernes • 11:30 a.m. a 1:00 p.m.

 • Escuela primaria de Alder
 • Escuela primaria de Davis
 • Escuela primaria de Fairview
 • Escuela primaria de Glenfair
 • Escuela secundaria de HB Lee
 • Escuela secundaria de Reynolds
 • Escuela intermedia de Reynolds
 • Academia Preparatoria Rockwood
 • Escuela primaria de Troutdale
 • Escuela primaria de Wilkes
   

Guía para aprendizaje en casa.

Las escuelas están cerradas, la biblioteca está cerrada y las fechas de juego se cancelan. ¿Cómo mantendrá a sus hijos activos, comprometidos y aprendiendo? ¿Cómo puedes encontrar un camino entre todos los sitios web y las ideas de redes sociales? 

La Biblioteca del Condado de Multnomah ofrece/tiene disponibles libros, bases de datos y transmisión de audio y video.

Recursos de aprendizaje

Conéctese a nuestra lista de recursos de aprendizaje para obtener enlaces para accesar a libros electrónicos, ayuda de tutoría, aprendizaje de idiomas como Mango Languages, revistas digitales y videos educativos disponibles a través de la Biblioteca del Condado de Multnomah.

Ideas de actividades

¿Necesita ideas para actividades? Overdrive Kids tiene libros electrónicos para aprender a cocinar, a tejer, doblar aviones de papel, hacer creaciones de Lego y algunos libros de chistes para que amplíe su repertorio de chistes contados

Películas y espectáculos ilimitados

Visite Kanopy y haga clic en Kanopy Kids a la derecha de la barra superior para ver una selección de películas y programas para niños en edad preescolar hasta secundaria. Kanopy Kids ofrece videos ilimitados para que sus hijos sean libres de explorar contenido educativo y entretenido.

Cómics y novelas gráficas

Para su lector de cómics y novelas gráficas, Hoopla tiene un modo infantil con Garfield, Nate the Great, Phoebe y su unicornio, y una selección de libros por autores Latinoamericanos . Hoopla también tiene música y películas para toda la familia.

Aprendizaje en el hogar

Para obtener enlaces a información sobre educación en el hogar, excursiones virtuales, lectura, arte y ciencias, consulte las sugerencias del sitio web de Aprendizaje y participación en el hogar. 

Los edificios de la biblioteca pueden estar cerrados, pero su biblioteca es mucho más que un edificio y estamos aquí para ayudarlo.

Our Very Own Enchanted April

Đại dịch COVID-19 đang làm ảnh hưởng nặng nề cho kinh tế của mọi người dân trong cộng đồng chúng ta. Dưới đây là những nguồn thông tin hữu ích.

Thông tin được cập nhật vào ngày 26/04/2020 lúc 5 giờ chiều.

Những câu hỏi thường gặp

Tôi đang không có việc làm/ làm không đủ giờ để trang trải các chi phí. Có sự trợ giúp nào không?  

Bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 4, qua mạng 211info quý vị có thể nộp đơn với quỹ Emergency Household Stabilization Funds để xin trợ giúp cho những nhu cầu cần thiết như là y tế, thực phẩm, điện nước, và tiền thuê nhà. Quỹ này rất giới hạn và sẽ cung cấp tiền mặt tới ít nhất là 2,000 gia đình. Sẽ có dịch vụ thông dịch.

Xem thông tin: Quỹ Ổn Định Hộ Gia Đình Khẩn Cấp Covid-19

Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng tôi đang ở trong danh sách để được nhận tiền trợ giúp?

IRS có một trang mạng để quý vị có thể đăng ký và theo dõi vị trí của quý vị.

Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu công việc của tôi bị kết thúc do COVID-19?

Quý vị có thể đủ điều kiện.

Xin xem “OPB interview” để biết thêm chi tiết về việc xin trợ cấp thất nghiệp. 

Tôi có thể nhận trợ giúp về thức ăn ở đâu?

Nguồn bữa ăn cho các gia đình

Hướng dẫn tìm đến những nguồn thức ăn

Tôi không thể trả nổi các hóa đơn điện nước và cho những nhu cầu cần thiết khác. Có sự trợ giúp nào không?

Sở điện nước và một số cơ sở khác trong tiểu bang Oregon, tạm thời không ngừng hoặc bắt phạt nếu quý vị không thể trả tiền hóa đơn của họ và có những nguồn lực khác có thể dùng.

Tôi lo lắng về việc trả tiền thuê nhà trễ và sẽ bị đuổi. Có sự trợ giúp nào không?

Các nhà lãnh đạo địa phương đã công bố một lệnh hoãn các vụ trục xuất người thuê nhà ở Quận Multnomah và nhà của chính phủ.

Tôi lo ngại rằng doanh nghiệp của tôi không thể tiếp tục mở cửa. Có sự trợ giúp nào không?

Có. Được trợ giúp về dự kiến doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ tài chánh và hơn nữa

Tôi không đủ tiền mua máy tính hoặc dịch vụ Internet. Có sự trợ giúp nào không?

Có. Đây là đường dẫn đến trang tìm ra Internet và máy tính với giá thấp trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, mọi người có thể dùng Internet công cộng (public hotspots) của công ty Xfinity cho đến khi có thông báo thêm.

Hỏi chúng tôi khi cần trợ giúp

Nhân viên thư viện sẽ làm mọi cách để có thể trợ giúp quý vị. Gửi thư điện tử cho chúng tôi.

Tin tức và thông tin liên quan

Liên bang

Tuần này quốc hội đã thông qua và tổng thống đã ký một gói cứu trợ khác với nguồn vốn bổ sung cho các doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện và thử nghiệm. Thời hạn nộp thuế thu nhập liên bang đã được hoãn đến ngày 15 tháng 7. Các đề xuất lập pháp liên bang bổ sung đang được xem xét.

Tiểu bang

Nhận thông cáo báo chí, lệnh điều hành, và thông tin liên quan khác của tiểu bang được dẫn trực tiếp từ trang mạng của thống đốc Kate Brown. 

Địa phương

Trang nguồn thông tin chính thức về Vi-rút Corona của Quận Multnomah cung cấp tin tức, các hướng dẫn, nguồn lực và thông tin thật sự.

Tổ chức Community Service Network đang theo dõi những thay đổi của các dịch vụ bao gồm thức ăn, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận chuyển và nhiều thứ khác.

新冠状病毒 COVID-19大流行对我们社区和民众产生了深远的经济影响。以下提供了一些有用的资源。 

这篇内容更新于 4/5/20,下午3点。

常见问题

如果我因COVID-19而失业了,我是否有资格获得失业救济?

你可能有资格

我如何取得食物的帮助?

家庭食物资源
食物资源指南

我无法支付公共服务帐单。如何取得帮助?

许多公共服务已切断或停止和其他可用资源

我担心拖欠租金而被驱逐。如何取得帮助?

当地政府在穆鲁玛郡和公共房屋发佈了暂停租客驱逐令.

我担心我的生意不能继续经营。 如何取得帮助?

取得业务规划,咨询和财务援助等Prosper Portland向翡翠区和老城区/唐人街受影响的企业提供15万美元的赠款. 企业可以向美国小企业管理局(SBA)申请“薪资保护计划”(PPP)贷款 .
联邦计划是最近通过的CARES法案的一部分, 它提供贷款给企业以帮助在COVID-19危机期间保持劳动力和就业。请联系SBA俄勒冈州民政事务处以取得更多资料. 

我负担不起电脑或互联网服务。如何取得帮助? 

这是您地区的廉价互联网和可负担电脑。 此外,Xfinity提供 公共wi-fi上网器 给民众,直到另行通知为止。

向我们寻求帮助 

图书馆职员会竭尽所能为您提供帮助。请发电邮给我们。


相关新闻和信息


联邦政府

国会通过和总统签署了《家庭第一冠状病毒应对法令》,以资助检测,带薪病假,失业帮助和食物资源。 联邦所得税的提交截止日期已推迟至7月15日。其他联邦立法提案正在考虑中。

州政府 

俄勒冈州州长 Kate Brown 宣布了一系列打击病毒扩散的措施和资源,包括对失业人士和雇主的新支持。 她还宣布成立了一支工作团队,以增加对俄勒冈州经商理念的关注和支持。

地方政府 

穆鲁玛郡的新型冠状病毒资源网站提供新闻,指南,资源和真实信息。


社区服务网络也正在跟进, 包括食物,庇护所,医疗保健,交通等服务的变化。

We all had plans. I was going to visit the island in New Jersey where my mother lives, see my family and swim in the ocean. My sister and I were going to meet up in Pittsburgh and canvass together before the presidential election. I was starting to dream about a trip to Colorado to visit a friend, imagining how we’d hike in the Rockies as wildflowers bloomed, how we’d drink wine on her deck. 

Absolutely none of this will be happening this year. Instead, I’m taking walks, circling my neighborhood, staying close to home because I definitely don’t want to use a public bathroom- even if I could find one that was open.

I know that a lot of you are sad about canceled trips, too. I know it’s not the same, but reading can offer vivid settings that are definitely not my neighborhood or, presumably, yours. The books on this list are all downloadable. Consider immersing yourself in another place while we stay home to try to protect the people who live in all the places.

English

All Multnomah County libraries are closed until further notice due to COVID-19. Please do not return materials. You will not be charged.

Español

Todas las bibliotecas del Condado de Multnomah están cerradas hasta nuevo aviso debido al COVID-19. Por favor no devuelva los materiales prestados ahora. No se le cobrará ningún recargo.

Tiếng Việt

Tất cả thư viện Quận Multnomah đóng cửa do COVID-19 cho đến khi có thông báo thêm. Không trả lại thư liệu cho thư viện. Bạn sẽ không bị tính phí.

Русский

Все библиотеки округа Малтнома закрыты до дальнейшего уведомления из-за COVID-19. Просьба материалы не возвращать. Штрафы за материалы на данное время отменяются.

汉语

因应新冠状病毒 (COVID-19) 在社区传播的影响,所有穆鲁玛郡的图书馆都已 暂停开放,直到另行通知。请不要归还您借出的书或片子。您不会有任何因 逾期不归还的罚款。

Three Penguins Walking
Looking for a useful distraction? Participate in crowd-sourced science or transcription projects to help researchers across the world!

Try your hand at being a citizen scientist by gathering or reviewing data that researchers need to analyze!

More interested in historical research? There are many opportunities to transcribe archival documents, making their contents available to researchers and members of the public. 

You might be keeping safe at home but enjoy these live online performances from some amazing library children’s performers.

Resources for older adults

Are you looking for resources and activities for older adults? Check out these great ideas from Library Outreach Services:

Scrabble pieces spelling "support"

 

Resources for caregivers of older adults

Are you a caregiver for an older adult? Find support and resources from these organizations:

 • Timeslips.org has free stories, images and audio to spark meaningful engagement with family members who have dementia. 
 • Aging and Disability Resource Connection is providing multilingual local support for caregivers and older adults. You can call or email ADRC at 503.988.3646 or adrc@multco.us  for 24-hour information and assistance to seniors, people with disabilities, and caregivers.
 • The Alzheimer's Association 24/7 help line (800.272.3900) is providing specialists and master’s-level clinicians to give confidential support and information to people living with Alzheimer’s, caregivers, families and the public.

This is a challenging time, whether it is being physically distanced from our friends and peers, lack of routine, not getting to do our regular activities, or being home with others that don’t understand us. This can be a challenge to our mental health and well being. We have gathered some resources aimed at teens for coping and that help foster mental health.

If you need to talk to someone, the Oregon Youth Line is in service, and is staffed by teens. You can call (877-968-8491), text “teen2teen” to 839863, or use their chat option. This is a great service if you just need to talk to someone outside your home, and/or if you are in crisis.

Available through the library, Teen Health and Wellness is inviting teens to share their stories to help connect with other teens about similar fears and concerns. Also on the site are resources for mind, mood and emotions and more.

Be sure to be taking breaks for self-care. Here are some suggestions:

If you have 2 minutes:

 • Take a few deep breaths or stretch
 • Doodle, daydream, or look at a photo of a loved one
 • Let someone know that you may need some time to talk later
 • Enjoy a peppermint stick of gum
 • Think of three things that you are grateful for
 • Acknowledge an accomplishment
 • Massage your forehead or hands

If  you have 5 minutes:

 • Listen to music and sing out loud
 • Jot down your dreams or goals
 • Run in place, do some jumping jacks, or walk up and down the stairs
 • Have a cleansing cry
 • Note a strength or quality you value in someone else and tell them
 • Send an email or text that had been nagging you
 • Play with your pet
 • Clean a portion of your bedroom
 • Enjoy a snack and/or cozy beverage

If you have 10 minutes:

 • Write in your journal
 • Call a friend you haven’t had a chance to talk to or see in a while
 • Take some quiet time to reflect on what you need from others in your life and how you can ask for help
 • Surf the web for inspiring quotes
 • Take a brisk walk or dance to music you enjoy
 • Find some things to add to your room or desk that will make you smile - photos, inspiring or funny quotes, or a souvenir from a meaningful event
 • Find a quiet place to meditate

If you have 30 minutes:

 • Find a writing prompt online, or pick a book at random, write the first line, and write your own story from there
 • Play a game with someone online or in your house
 • Cook, bake, or craft
 • Exercise or do yoga
 • Take a hot bath
 • Finish a project you started, but never got back to

How can you hold a family book discussion that will work for grandparents, parents and kids alike? Take a look at this list of suggested titles in ebook or downloadable audio. Some, like Roxanne Dunbar-Ortiz's An Indigenous People's History of the United States come in both adult, and young reader editions. Others, like Kafka's Metamorphosis and Angie Sage's Maximillian Fly share similar themes, so you can talk about the book you've read and pose general questions for everyone to discuss. Are you going to give it a try? Send us a note to tell us how it worked, or make suggestions for titles that have worked for your family.

Unprecedented. Troubled. Or just plain scary. That's how these times are being described. It’s important to keep up with the news, but sometimes you need a break. You need fiction so absorbing that the world will drop away completely. The e-books on this list I made for you are not all entirely happy and feel-good, but what they have in common is they will make the world go away so that you can forget for a while and live in these characters’ reality. Many of these novels will make you laugh, and they all have well-developed characters. There are older titles on this list that might be available immediately, but there are also some new ones you'll have to place a hold on, because who knows how long this might last? Be well, dear readers. Know that the people who work at your local library miss you as much as you miss your library. What with sanitizing things, homeschooling your children, and trying to find stores that stock toilet paper and hand sanitizer, I know you’re busy. Carry on, but find time to read. Your soul needs a lot of things, but one of those things might be a good book.

computer with person in background
Looking to learn new skills while at home? Or wanting to watch a music or dance performance? Local chefs, fitness teachers, musicians and performers are offering online classes and performances. Check out some of these cool offerings:

Gabriel Rucker from restaurants Le Pigeon and Carnard is offering live cooking classes via Instagram. He posts the recipes on his Instagram stories ahead of time. 

While it isn’t live, the New York Times has some 6, 7, and 9 minute full body workouts to get you moving without needing any equipment at home. 

Artslandia, Portland’s performing arts magazine, is hosting a live happy hour, Standing By, with music on Facebook at 5pm each night. 

Not live, but you can watch Lewis and Clark College’s orchestra play music on their Vimeo channel and various music from the University of Oregon on their YouTube as well. 

Live Music Project Seattle is offering a calendar of live music events you can join via your computer. 

New York Times bestselling Illustrator Wendy MacNaughton of Salt Acid Fat Heat is offering drawing classes via her Instagram stories Monday through Friday at 10am. 

Join one of our amazing performers, Micah and Me, for a live ukelele party on Facebook Live Saturdays at 11am and Mondays at 4:30pm. 

Fun for all-ages, join the Oregon Zoo as they Facebook Live with some of their animals everyday at 9:30am. 

OMSI is hosting a virtual science pub about the dynamic Geological History of the Columbia Gorge: Tale of Two Floods with Scott Burns, PhD, Professor of Geology at Portland State University on March 31st from 6:30 to 8:30pm on Facebook Live. 

Is there anything better for hard times than singing? Choir Choir Choir is holding online singalongs on Facebook.

IRS 1040 form with pen

Update: COVID-19 Tax Relief Options

As of March 18, 2020, the Federal Government is allowing all individual and other non-corporate filers to defer up to $1 million in federal income tax payments until July 15, 2020. As of March 25, 2020, under Governor Brown's direction, the state of Oregon will be following the federal government's extension for state taxes, as well. You can check for more information on the "COVID-19 Tax Relief Options" page of the state government website.

Since library locations are currently closed, we recommend you print state and federal tax forms and instruction booklets online as they become available. We can still help refer you to tax professionals. Some tax preparers are able to work with you online or in another way that doesn't require an in-person visit.

Federal Hard Copy Forms

While libraries are closed, you can download and print federal tax items from the IRS Forms & Publications page. You can also direct questions to the IRS offices in Oregon. Of special note, neither the 1099 and 1096 forms nor any of the W series (W-2, W-4, etc.) are available for download. You can contact the IRS directly to have those mailed to you.

State Hard Copy Forms

Public libraries are no longer a distribution center for state tax forms and booklets. If you need Oregon forms or booklets, you can print them from the Oregon Department of Revenue page. If you want forms mailed to you, then you can contact the Oregon Department of Revenue via:

Other States

You can go to the Federation of Tax Administrators State Tax Forms & Filing Options, which provides links to tax forms for each state.

Dusty adding machine keys
Online Filing

Once the tax season officially opens, both the IRS and Oregon Department of Revenue will have listings for online filing services. Remember, with the COVID-19 Tax Relief, most state and federal taxes can be submitted by July 15th without penalty. Take a look at the state of Oregon's page on COVID-19 tax relief for up-to-date details.

You can find tax preparation assistance through the AARP's Tax-Aide Locator, CASH Oregon and the IRS's Volunteer Income Tax Assistance program. Some of these programs may be offering virtual help or have rescheduled their appointment availability while others may not have specific information at this time. 

 

Bored? Tired of being home? Try a scavenger hunt to explore the library website and catalog. Discover some new resouces and learn a bit about the library. How many languages does TumbleBooks offer books in? What app can you use to learn a language? When did your neighborhood library open? Try all or some of the questions. Click here for the questions and, when you're ready, here are answers and how to find them.

"Maybe this is why we read, and why in moments of darkness we return to books: to find words for what we already know." - Alberto Manguel

Talking with people about books is a shortcut to knowing them -- what they think, value and love. Many people are going online with their bookgroups to keep that sense of community alive. If you're participating in a virtual bookclub, the library can help. 

Here's a list of ebooks that have proven popular with book clubs and are available now, as of 3/24/20.

You can find an "Always Available" e-book collection from OverDrive, made up of some 3000 classic titles.

Here are the most popular available e-books - this link updates automatically to available titles. 

And if food is a thing for your bookgroup, check out this list of cookbooks in ebook format -- maybe you can show off your cooking skills via skype. Now if we only had smell-o-vision! 

To your health, everyone! 

 

Pages