Mùa Thuế năm 2022: Các hình thức và sự hỗ trợ

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


Hằng năm vào mùa khai thuế, thư viện chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ — hoặc là sách, buổi hướng dẫn, giới thiệu dịch vụ trợ giúp khai thuế, hay in ra các biểu mẫu khi quý vị cần. Chúng tôi ở đây là vì quý vị! Hãy tìm kiếm những hoạt động trợ giúp sắp diễn ra, chương trình, và bài Blog đăng trên trang mạng của chúng tôi để có những thông tin mới nhất.

Hạn chót để nộp tờ khai thuế liên bang và tiểu bang là thứ Hai, ngày 18 tháng 4, 2022. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã gây khó khăn cho việc giúp đỡ trực tiếp, quý vị vẫn có thể nhận được sự trợ giúp và hỗ trợ khai thuế theo những cách sau.

Bản sao các biểu mẫu hoặc tập sách hướng dẫn

Hỗ trợ chuẩn bị khai thuế

Các hỗ trợ khác về thuế

Khai thuế miễn phí qua mạng

Quý vị còn có câu hỏi?

Gọi thư viện số 503.988.5123, gửi mẫu thư, hoặc trò chuyện với chúng tôi. Nhân viên thư viện không thể giúp chuẩn bị hồ sơ khai thuế, tư vấn cho những vấn đề thuế, hoặc giải thích luật thuế.

Comments

Can I file a tax return if $0 income ?

Add new comment