MCL Blogs

Mặc dầu tất cả trường học đang đóng cửa vì đại dịch COVID-19, nhưng các trường học trong khu vực Quận Multnomah và những nơi khác trong cộng đồng vẫn đang hỗ trợ cung cấp thức ăn. Sau thông tin của từng khu vực, là tên của những nhà hàng và tiệm ăn mà chúng tôi được biết là đang trợ giúp cộng đồng. Hệ thống trường cộng đồng SUN cũng có thông tin thêm về thực phẩm trong thời gian đóng cửa.

Thông tin hiện tại có từ ngày 9 tháng 4 năm 2020. Chúng tôi sẽ cập nhật nữa khi cần thiết, nhưng vui lòng xác nhận cho chắc chắn về bữa ăn sẵn có tại các đường dẫn dưới đây.

Học khu Centennial

Cung cấp phần ăn dạng “Grab and Go/ Đến nhận và Đi” cho các em dưới 18 tuổi.

Đi bộ/ Lái xe đến gần nơi phục vụ thức ăn ở các trường tiểu học Powell Butte, Meadows, Parklane/Oliver, và Patrick Lynch, cũng như trường Trung học Centennial- phía sau cạnh phòng auditorium/ hội trường. Giờ phân phát sẽ là 10:30am - 12:30pm.

Có hai tuyến xe bus chạy từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, mỗi xe dừng lại 4 nơi. Vui lòng xem thông tin về các tuyến xe và giờ phân phát thức ăn ở trang Food Resources.

Food for Families là tổ chức phi lợi nhuận dưới dạng kho thực phẩm hay chợ lưu động, do các em học sinh trường Trung Học Centennial thành lập, có phân phát thức ăn tại trường từ 4:30 pm - 6:30 pm vào các ngày 22 tháng 4, 13 tháng 5 và 27 tháng 5. 

Học khu Corbett

Các em học sinh được ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá và những gia đình cần trợ giúp trong thời gian khó khăn, bữa ăn trưa được lấy chỉ một lần trong tuần để giảm bớt nguy hại cho nhân viên. Giờ lấy sẽ vào các Thứ Hai lúc 9am - 1pm. Nếu quý vị muốn được giao bữa ăn trưa đến nhà, hoặc nếu thời gian này không tiện cho quý vị, vui lòng gửi thư điện tử đến Seth Tucker tại stucker@corbett.k12.or.us.

Học khu David Douglas

Các bữa ăn sáng và ăn trưa Grab and Go/ Đến nhận và Đi thì có sẵn ở 4 nơi thuộc học khu David Douglas, vào ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu trong khoảng 9am-11am. Các gia đình có thể đi bộ hoặc lái xe đến nhận những túi có cả bữa ăn sáng và bữa ăn trưa ở các địa điểm sau đây.  Xem thông tin trong các trang mạng về kho thực phẩm được đặt ở các tòa nhà thuộc học khu David Douglas.

 • David Douglas High School
 • Gilbert Heights Elementary 
 • Ron Russell Middle School
 • Ventura Park Elementary School

Học khu Gresham-Barlow

Cung cấp bữa ăn Grab and Go/ Đến nhận và Đi cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Thức ăn sẽ được cung cấp tại các trường đã chỉ định VÀ xe bus của trường sẽ phân phối thức ăn đến những nơi dành riêng trong khắp khu vực.

Để thực thi việc giữ khoảng cách mà vẫn tiện lợi cho các gia đình, chương trình bữa ăn sẽ kết hợp lại và phát cùng một lúc trong ngày. Thức ăn cho bữa sáng sẽ được phát chung trong phần ăn trưa để gia đình có thể dùng cho bữa sáng ngày hôm sau. Thức ăn có thể nhận trong khoảng 11:30am-12:30pm từ chương trình bữa ăn Grab and Go tại các địa điểm trường.

Vào trang Grab and Go Meals Distribution Routes để tìm xem xe bus sẽ mang phần ăn đến khi nào và ở đâu.

Học khu Parkrose

Thức ăn cho học sinh trong khu vực bắt đầu vào thứ Hai ngày 16 tháng 3 tại trường trung học cơ sở Parkrose và trường tiểu học Russell từ 11am- 1pm. Các phần ăn được đóng gói gồm thức ăn cho bữa sáng và bữa trưa. Lưu ý rằng học sinh phải cần có mặt để nhận phần ăn.

Các địa điểm sẽ được bố trí để học sinh/ gia đình chỉ đến lấy thức ăn.

Thông tin về kho thực phẩm, xin vui lòng xem lại trên trang mạng của họ. Như vào ngày 9 tháng 4, chưa có ngày công bố rõ ràng cho tháng 4.

Học khu Portland

Bữa ăn sáng và bữa trưa sẽ được cung cấp cho trẻ em trong cộng đồng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Phần ăn sẵn sàng cho đến lấy ở phía ngoài trường học từ 11am-1pm tại các địa điểm sau đây:

 • Boise-Eliot/Humboldt Elementary - 620 N Fremont Ave
 • César Chávez Elementary - 5103 N Willis Blvd
 • George Middle School - 10000 N Burr Ave
 • Grout Elementary - 3119 SE Holgate Blvd
 • Harrison Park School - 2225 SE 87th Ave
 • Lent School - 5105 SE 97th Ave
 • Dr. Martin Luther King Jr. Elementary - 4906 NE 6th Ave
 • Rigler Elementary - 5401 NE Prescott St
 • Rosa Parks Elementary - 8960 N Woolsey Ave [Rosa Parks also will distribute dinners Mondays from 4:30 to 5:30 p.m]
 • Scott Elementary - 6700 NE Prescott St
 • Sitton Elementary - 9930 N Smith St
 • Woodmere Elementary - 7900 SE Duke St
 • Markham Elementary - 10531 SW Capitol Hwy
 • Madison at Marshall - 3905 SE 91st Ave
 • Franklin High School - 5405 SE Woodward St

Địa điểm kho thực phẩm ở các trường Portland Public School

Học khu Reynolds

Quý vị có thể lái xe hoặc đi bộ đến để nhận phần ăn cho các em học sinh và gia đình, tuổi 18  trở xuống, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 11:30 am- 1 pm. Các trường học sẽ áp dụng nguyên tắc giữ khoảng cách để bảo vệ quý vị, con em quý vị và nhân viên trong suốt thời gian phân phát bữa ăn.

Ngày 1 tháng 4 đến 28 tháng 4 • Thứ Hai đến thứ Sáu • 11:30 am-1:00 pm 

 • Alder Elementary School
 • Davis Elementary School
 • Fairview Elementary School
 • Glenfair Elementary School
 • HB Lee Middle School
 • Reynolds High School
 • Reynolds Middle School
 • Rockwood Preparatory Academy 
 • Troutdale Elementary School
 • Wilkes Elementary School

Các chi nhánh

Thông tin có thể thay đổi nên vui lòng xem lại trên các trang của các chi nhánh.

C3 Pantry: Vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy, mở cửa lúc 11:30 am, phục vụ từ 12-1pm

Mainspring Food Pantry: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư từ 10 am- 1 pm. Các gia đình có thể đến kho thực phẩm một tháng một lần.

Meals 4 Kids: phục vụ trẻ em và gia đình đủ điều kiện trong thành phố Portland. Vui lòng vào trang của họ để hoàn tất mẫu đơn yêu cầu. 

Northeast Emergency Food Program: Thứ Ba, thứ Năm, và thứ Bảy, 1-3 pm. Các hộp thức ăn được chuẩn bị sẵn trước để người đi bộ hoặc lái xe đến nhận. 

Partners for a Hunger-free Oregon 

Portland Adventist Community Services: phục vụ các hộp thức ăn cho đến nhận từ thứ Hai đến thứ Sáu 9 am -11 am.

Sunshine Division: cho đến nhận hoặc giao tận nhà các hộp thức ăn khẩn cấp miễn phí. Địa điểm 12436 SE Stark St, Portland, OR 97233. Giờ và thông tin thêm, xin vui lòng vào trang sunshinedivision.org hoặc gọi điện thoại 503.609.0285

William Temple House: phục vụ hộp thức ăn, thứ Ba đến thứ Năm, 11 am-1 pm

Human Solutions and Central City Concern sẽ đi nhận các bữa ăn và đi giao đến các gia đình trong khu hộ chung cư của họ. 

Để có thêm thông tin về việc lấy thực phẩm cho gia đình bao gồm Ngân hàng thực phẩm Oregon, vui lòng gọi 211 hoặc vào trang oregonfoodfinder.org.

Nhà hàng / tiệm ăn

Nhiều doanh nghiệp địa phương đã hết sức góp phần vào việc đảm bảo các em học sinh được ăn no đủ. Vui lòng xem lại các trang mạng của các nhà hàng/ tiệm ăn hoặc gọi điện thoại để xác nhận giờ giấc mở cửa hoặc đóng cửa.

Pita Pit ở Oregon City

Grain and Gristle : Mang con em học sinh của quý vị đến Grain and Gristle để đặt bữa ăn trưa học đường đặc biệt. Điều này cho phép nhân viên chúng tôi biết con em quý vị là trong chương trình miễn phí hoặc được giảm giá bữa ăn trưa. Con của quý vị có thể lựa chọn cheese burger/burger kẹp phô mai, kids burger/ burger cho trẻ em hoặc là grilled cheese/phô mai nướng. Phần đặt này sẽ kèm thêm cà rốt và sốt Ranch để chấm. Một học sinh chỉ được một lần một ngày. Trẻ em phải có mặt. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2020. Chỉ đặt phần ăn mang đi và giờ phục vụ từ 12pm- 8pm. 

Toro Bravo Feed it Forward: Có những thực đơn đã được giảm giá sẵn, có bữa ăn miễn phí cho trẻ em, có túi phần ăn miễn phí tại các chi nhánh khác nhau.

Matta (Vietnamese Soul Food Truck)

Bữa ăn miễn phí cho trẻ em và công nhân ngành phục vụ
1533 NE Alberta St
971-258-2849

PDX Sliders
Bữa ăn miễn phí cho trẻ em, chỉ cần nói “ school is out”
1605 SE Bybee Blvd
(971) 717-5271
3111 SE Division St
(503) 719-5464

Lionheart Coffee (Beaverton)
Túi bữa ăn trưa sẵn cho tất cả ai có nhu cầu tại cả hai địa điểm:
4590 SW Watson Ave.
11421 SW Scholls Ferry Rd

P’s and Q’s Market
Bữa ăn miễn phí cho tất cả ai có nhu cầu. Gọi điện thoại và yêu cầu một bữa ăn “feed it forward”, rồi đến lấy sau 15 -30 phút (người phục vụ sẽ báo cho quý vị là bao lâu)
1301 NE Dekum St.
(503) 894-8979
 

Para ver esta información en inglés, haga clic en Meal resources for families. To see this information in English, click Meal resources for families.

También puede ver información sobre los almuerzos gratis para niños este verano.

Este verano, los distritos escolares del Condado de Multnomah y los recursos comunitarios están proporcionando asistencia alimentaria. Aquí puede encontrar información del distrito, seguida de agencias y restaurantes que sabemos que están ayudando a la comunidad. El Sistema de Servicio SUN* también tiene información sobre cómo tener acceso a los alimentos durante los cierres debido al COVID-19. *Para ver la información de esa página en español u otro idioma en la computadora o un dispositivo móvil, por favor haga clic en la esquina superior derecha donde dice “Select language” y busque su idioma preferido.

Actualizaremos nuevamente según sea necesario, pero por favor confirme la disponibilidad de comidas a través de los enlaces que se comparten a continuación o llame al número de teléfono de la organización.

Distritos Escolares del Condado de Multnomah

Centennial [actualizado 7/1/21]

Para ver la información de esa página en español u otro idioma en la computadora, por favor haga clic en la esquina superior derecha donde dice “Translate” y busque su idioma preferido.

Las escuelas que se enumeran a continuación distribuyen alimentos los lunes de 11am a 12:30pm hasta el 30 de agosto. La bolsa de comidas de cada semana tendrá desayuno y almuerzo para 7 días. 

 • Escuela primaria de Meadows: 18009 SE Brooklyn St.
 • Escuela primaria de Patrick Lynch: 1546 SE 169th Pl.
 • Escuela primaria de Powell Butte: 3615 SE 174th Ave.

A partir del lunes, 26 de julio, la Escuela secundaria de Centennial distribuirá comida los lunes de 11am a 12:30pm.

Durante la escuela de verano (28 de junio - 30 de julio), distribuye bolsas de desayuno y almuerzo de lunes a viernes, 12pm a 1pm en las escuelas:

 • Escuela secundaria de Centennial: 3505 SE 182nd Ave., Gresham
 • Escuela primaria de Butler Creek: 2789 SW Butler Rd., Gresham
 • Escuela primaria de Parklane: 15811 SE Main St.

Comida para familias, despensa de alimentos sin fines de lucro / mercado móvil creado por estudiantes de la Escuela secundaria Centennial, tiene las distribuciones en Centennial de 4 a 6 pm el cuarto miércoles de junio, julio y agosto

 • 23 de junio, 4-6pm
 • 28 de julio, 4-6pm
 • 25 de agosto, 4-6pm

Deberá completar un formulario de autorización antes de recoger los alimentos. El horario y los formularios en español están disponibles en su sitio web.

Corbett [actualizado 6/17/21]

Las familias pueden usar el Programa de Servicio de Alimentos de Verano, también conocido como "Comidas de Verano". El programa está disponible en cientos de comunidades en todo Oregón, ofreciendo comidas y meriendas gratuitas a TODOS los niños de 1 a 18 años. Los programas comunitarios de comidas de verano están abiertos a todas las familias sin necesidad de papeleo, verificación de ingresos y sin importar el estatus migratorio. Para recibir una comida, los niños sólo tienen que acudir durante el horario de comidas designado por el centro. Muchos programas también ofrecen actividades divertidas para que los niños se mantengan activos y sigan aprendiendo. Haga clic en Encuentre comidas de verano cerca de usted*.

*Para ver la información de esa página en español u otro idioma en la computadora, baje la página y haga clic en la esquina derecha inferior donde dice “Select language.” Busque su idioma preferido. Si está en un dispositivo móvil baje la página y haga clic en la esquina izquierda inferior donde dice “Select language.”

David Douglas [actualizado 7/1/21] 

Para ver la información de esa página en español u otro idioma en la computadora, por favor haga clic en la esquina superior derecha debajo de donde dice “Translation by Google” y busque su idioma preferido. Si está en un dispositivo móvil, busque “Translation by Google” cerca del centro superior de la página.

18 de junio - 3 de septiembre, el servicio de comida será de lunes a viernes, 10am-11am en las escuelas:

 • Escuela primaria de Ventura Park, 145 SE 117th Ave, 97216
 • Edificio Sur de la Secundaria David Douglas , 1500 SE 130th Ave, 97233
 • Escuela intermedia Ron Russell, 3955 SE 112th Ave, 97266
 • Escuela intermedia Alice Ott, 12500 SE Ramona St, 97236

Los sacos gratuitos de comida están para niños de 1 a 18 años. Contienen desayuno y almuerzo. Vea la página Servicio de comida para más información.

Hay despensas de alimentos ubicadas en los edificios escolares de David Douglas que se enumeran a continuación. Estas son para que las familias recojan alimentos gratis, no para llevar comidas. Vea la página Recursos alimenticios para más información.

 • Cherry Park: 1930 SE 104th Ave. Lunes, 3:45 p.m. a 5:15 p.m. y miércoles, 2:15 p.m. a 3:15 p.m. 
 • Edificio Sur de la Secundaria David Douglas: 1500 SE 130th Ave. Jueves, 1:30 p.m. a 3:30 p.m. 
 • Earl Boyles: 10822 SE Bush St. Martes, 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 
 • Floyd Light: 10800 SE Washington St. Lunes, 12:00 p.m a 2:00 p.m. 
 • Gilbert Heights: 12839 SE Holgate Blvd. Viernes, 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
 • Gilbert Park : 13132 SE Ramona St. Miércoles, 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
 • Menlo Park: 12900 NE Glisan St. Jueves, 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
 • Mill Park: 1900 SE 117th Ave. Martes, 11:30 a.m. a 1:30 p.m. 

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico al nutrition_services@ddouglas.k12.or.us

Gresham-Barlow [actualizado 7/1/21]

Para ver la información de esa página en español u otro idioma en la computadora, por favor haga clic en la esquina superior izquierda en su idioma preferido.

Por favor vea los volantes de las fechas y las ubicaciones de las comidas gratuitas durante el verano. La primera página está en inglés y la segunda página está en español. Gresham-Barlow continuará proporcionando comidas en el verano, incluso comidas para los fines de semana que puede recoger durante los servicios de viernes (jueves si los recoge en Escuela Secundaria Gresham o Escuela Secundaria Sam Barlow).

21/junio—3/septiembre, lunes a viernes, 12 PM - 1 PM

 • Parque 'Nadaka Nature': 17615 NE Glisan Street
 • Parque ‘Main City’: 219 S Main Street
 • Parque ‘Red Sunset’: 2403 NE Red Sunset Drive

21/junio—13/agosto, lunes a jueves, 12 PM - 1 PM

 • Escuela secundaria Gresham: 200 N Main Avenue

28/junio—13/agosto, lunes a jueves, 12 PM - 1 PM

 • Escuela secundaria Sam Barlow: 5105 SE 302nd Avenue

Distribución semanal de cajas de alimentos abierta a la comunidad en los sitios que se enumeran a continuación:

 • Escuela primaria de East Gresham - Martes, 3:00 pm a 4:30 pm
 • Escuela primaria de Highland - segundo miércoles, 3:15 pm a 5:15 pm

Puede encontrar más información sobre las cajas de alimentos de la comunidad en The Sunshine Division* y Snowcap Community Charities*. En el sitio web de Gresham-Barlow hay un calendario con las ubicaciones y los horarios de las cajas de alimentos. Por favor, compruebe los enlaces del calendario para obtener la información completa de cada sitio. *La información de estos sitios se presenta en inglés.

Para más información:

Parkrose [actualizado 7/22/21]

Servicio de comida disponible junio, julio y agosto para niños menores de 18 años. Las escuelas y parques tienen diferentes fechas en las que están abiertos, haga clic aquí para una lista completa de las fechas y horarios (español está en la segunda página). 

Parkrose High School: 12003 NE Shaver St. lunes-jueves, 11:30 a.m.-12:15 p.m.

Parkrose Middle School: 11800 NE Shaver St. lunes-jueves, 11:30 a.m.- 12:15 p.m.

Prescott Elementary: 10410 NE Prescott St. lunes-viernes, 11:30 a.m.- 12:15 p.m.

Russell Elementary: 2700 NE 127th Ave. lunes-viernes, 11:30 a.m. to 12:15 p.m.

Sacramento Elementary: 11400 NE Sacramento St.  lunes-viernes, 11:30 a.m.-12:15 p.m.

Shaver Elementary: 3701 NE 131st Pl. lunes-jueves, 11:30 a.m.-12:15 p.m.

Gateway Discovery Park: 10520 NE Halsey St. lunes-viernes, 11:00 a.m.-12 noon

Luuwit View Park: NE 127th Ave and NE Fremont. lunes-viernes, 12:30 p.m.-1:30 p.m.

Portland [actualizado 7/1/21]

Para ver la información de las páginas en español u otro idioma en la computadora o un dispositivo móvil, baje la página y haga clic en el centro inferior donde dice “Select language” y busque su idioma preferido.

Para obtener más información o aclarar dudas, por favor consulte el sitio web del Servicio de Nutrición de PPS. También puede enviar un correo electrónico a nutritionservices@pps.net o llamar al 503-916- 3399.

Desde el 21 de junio hasta el 20 de agosto, los sacos de comida para llevar, con desayuno y almuerzo, estarán disponibles entre las 3 y las 4 pm de lunes a viernes en los 15 sitios de PPS que se enumeran a continuación para todos los niños de la comunidad de 1 a 18 años (esto incluye a los estudiantes de PPS así como los niños que no están inscritos en PPS). 

 • Boise-Eliot/Humboldt Elementary (620 N Fremont St.)
 • Bridger Elementary (7910 SE Market St.)
 • Faubion PK-8 School (2930 NE Dekum St.)
 • Franklin High School (5405 SE Woodward St.)
 • George Middle School (10000 N Burr Ave.)
 • Grant High School (2245 NE 36th Ave.)
 • Grout Elementary (3119 SE Holgate Blvd.) NOTE: El servicio de comidas los viernes es de 10am a 11am.
 • Ida B. Wells High School (1151 SW Vermont St.)
 • Kelly Elementary (9030 SE Cooper St.)
 • Lane Middle School (7200 SE 60th Ave.)
 • Dr. Martin Luther King, Jr. Elementary (4906 NE 6th Ave.)
 • Roosevelt High School (6941 N Central St.)
 • Roseway Heights Middle School (7334 NE Siskiyou St.)
 • Sitton Elementary (9930 N Smith St.)
 • Woodmere Elementary (7900 SE Duke St.)

Además, en asociación con Portland Parks and Recreation, se ofrecerán comidas y actividades diarias gratuitas en toda la ciudad en los parques que se enumeran a continuación del 21 de junio al 20 de agosto. 

 • Alberta Park (NE 19th Ave. and NE Jarrett St.): 12pm-1 p.m.
 • Columbia Park (N Woolsey Ave. and N Winchell St.): 12:30-1:30 p.m.
 • Cully Park (5810 NE 72nd Ave.): 12pm-1 p.m.
 • Essex Park (SE 76th Ave. and Center St.): 12:30-1:30 p.m.
 • Harrison Park (SE 84th Ave. and Harrison St.): 12:30-1:30 p.m.
 • Holly Farm Park (10819 SW Capitol Hwy.): 12pm-1 p.m.
 • Irving Park (875 NE Fremont St.): 12pm-1 p.m.
 • Kenton Park (N Delaware Ave. and N Kilpatrick St.): 12pm-1 p.m.
 • Khunamokwst Park (5200 NE Alberta St.): 12:30-1:30 p.m.
 • Lents Park (SE 92nd Ave. and SE Steele St.): 12pm-1 p.m.
 • McCoy Park (N Newman Ave. and N Newark St.): 12pm-1 p.m.
 • Montavilla Park (NE 82nd Ave. and NE Glisan St.): 12pm-1 p.m.
 • Mt. Scott Park (SE 72nd Ave. and SE Ramona St.): 12pm-1 p.m.
 • Peninsula Park (700 N Rosa Parks Way): 12pm-1 p.m.
 • Raymond Park (SE 118th Ave. and SE Liebe St.): 12pm-1 p.m.
 • St. Johns Park (8427 N Central St.): 12:30-1:30 p.m.
 • Stephens Creek Crossing (6715 SW 26th Ave.): 12:30-1:30 p.m.
 • Verdell B. Rutherford (1599 SE 167th Ave.): 12:30-1:30 p.m.
 • Wilkes Park (NE Sandy Blvd. and NE 154th Ave.): 12pm-1 p.m. 

Vea los sitios donde puede recoger las comidas

Reynolds [actualizado 8/10/2021]

Para ver la información de esa página en español u otro idioma en la computadora, haga clic en la esquina superior derecha donde dice “Select language” y busque su idioma preferido. Si está usando un dispositivo móvil, toque las tres líneas en la esquina superior izquierda al lado de donde dice “Reynolds.” En el menú que abre, toque donde dice “Select language” y busque su idioma preferido.

Las despensas públicas de alimentos se llevan a cabo en los lugares que se enumeran a continuación. Se recomienda que llegue temprano ya que los suministros se agotan rápidamente. Se requieren mascarillas.

 • Escuela primaria Glenfair: 15300 NE Glisan St. 
  • Martes, 3:30pm-5pm 
 • Escuela primaria Alder:17200 SE Alder St. 
  • Miércoles, 12:30pm-2pm (cerrado el 7 de julio)
 • Escuela intermedia Reynolds:1200 NE 201st Ave., Fairview 
  • Viernes, 4pm-5:30pm
 • Escuela secundaria Reynolds:1698 SW Cherry Park Rd., Troutdale 
  • Último martes del mes, 2:30 pm 
 • Escuela primaria Davis:19501 NE Davis St.
  • Segundo viernes del mes, 3:30pm-5pm
 • Escuela primaria Wilkes:17020 NE Wilkes Rd. 
  • Primer viernes del mes, 3pm-4:30pm

Agencias y organizaciones [actualizado 6/17/2021]

La información a continuación puede cambiar, así que por favor verifique los enlaces o llame al número de teléfono de la organización, si son provistos.

Black Mental Health Oregon Mercado de Alimentos Gratuitos

Los jueves de 12:00 PM - 2:00 PM en Mt. Olivet Baptist Church (8501 N Chautauqua Blvd, Portland, OR 97217). Visite Black Mental Health Oregon cada jueves para tener acceso a frutas y y verduras frescas y saludables, y productos básicos de la despensa gratis para usted y su familia.

 • Estos alimentos son gratis y todos son bienvenidos
 • No se necesita presentar identificación, nombre ni dirección
 • Por favor, traer bolsas o cajas.

¿Preguntas? Comuníquese con el Banco de Alimentos de Oregon 504.282.0555.

C3 Pantry

La información de este sitio se presenta en inglés.

Distribuye las cajas de alimentos los martes y sábados (las puertas abren a las 11:30 AM, pero podrá empezar sus compras de 12:00 PM - 1:00 PM). 

Mainspring Food Pantry

La información de este sitio se presenta en inglés.

Continúa operando como un mercado al aire libre donde uno  personalmente puede seleccionar los productos de la alacena de martes a jueves de 9:30 AM hasta aproximadamente las 12:00 PM.  Los empleados hacen todo el esfuerzo por atender a todas las personas en línea.  Si puede, favor de traer sus propias bolsas para llevar su comida, ya que el sitio cuenta con una cantidad limitada de ellas.  Puede visitar la alacena una vez al mes.

(503) 233-5533
gbolivar@mainspringpdx.org

Meals 4 Kids

La información de este sitio se presenta en inglés.

Este sitio ayuda a niños y familias que califican dentro de la Ciudad de Portland.  Favor de visitar su sitio web para completar el formulario.

Tenga en cuenta que Meals 4 Kids sólo sirve a la ciudad de Portland, OR.  Debido a un aumento en las consultas, el personal de Meals 4 Kids no puede responder a las consultas de los residentes fuera de Portland. Las familias en Gresham pueden ser elegibles para las comidas hasta el 30 de junio. Si está preguntando por el servicio de entrega a domicilio y reside en la ciudad de Portland o en la ciudad de Gresham, por favor, llene el formulario en el sitio web y un miembro del personal de Meals 4 Kids se pondrá en contacto en un plazo de 2 días laborables.

Northeast Emergency Food Program

La información de este sitio se presenta en inglés.

Abierto de jueves a sábado de 12:00 PM - 3:00 PM.  Las cajas con comidas serán preparadas por adelantado para que puedan pasar a ser recogidas.

One Hope Food Pantry

La información de este sitio se presenta en inglés.

5425 NE 27th Ave., Portland 97211. Se ofrecen cajas con alimentos los sábados de 1:00 PM - 3:00 PM. También se ofrecen comidas calientes el segundo y cuarto sábado del mes.

Partners for a Hunger-free Oregon

Han creado una lista de recursos e información para encontrar ayuda para las necesidades básicas. Por favor visite su sitio web para ver la lista.

Portland Adventist Community Services

La información de este sitio se presenta en inglés.

Este sitio ofrece cajas preempacadas que puede pasar a recoger de lunes a viernes de 9:00 AM - 11:00 AM.  También proveen a ciertos vecindarios un servicio de alacena móvil.

Sunshine Division

La información de este sitio se presenta en inglés.

Aquí se proveen cajas con comidas gratuitas para emergencias.  Puede pasar a recogerlas o también se la pueden enviar.  Están localizados en 12436 SE Stark St, Portland, OR 97233.  Para saber los horarios, u obtener más información, por favor visite sunshinedivision.org o llame al 503.609.0285.

William Temple House

La información de este sitio se presenta en inglés. "Nuestros servicios incluyen una despensa de alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad. Actualmente nos asociamos con Impact NW para ofrecer asistencia de servicios públicos con cita previa. Además, nuestro navegador está disponible para ayudar a conectar a los usuarios con recursos de la comunidad más allá de William Temple House."

Se ofrecen cajas con alimentos de martes a jueves de 11:00 AM - 2:00 PM.

Recursos de emergencia COVID-19

Recursos de emergencia de muchos tipos diferentes en el área de Portland. Esta lista de recursos fue compilada y está siendo actualizada por el congresista Earl Blumenauer y su equipo en Portland, Oregon. 

Self Enhancement Inc

También tiene una lista con recursos para alimentos que se ofrecen para la comunidad.  Esta lista contiene información para sitios localizados en los condados de Multnomah, Clackamas, Washington y Yamhill en el estado de Oregón y áreas escolares en Vancouver, WA. 


Para más información sobre cómo tener acceso a los alimentos para las familias, incluyendo el Oregon Food Bank, favor llamar al 211, o envíe un mensaje de texto con las palabras, “FOOD” o “COMIDA” al número 877-877 para localizaciones.  También puede visitar el sitio web oregonfoodfinder.org. Para ver la información de esa página en español u otro idioma en la computadora, haga clic en la esquina superior derecha y busque su idioma preferido. Si está en un dispositivo móvil, haga clic en las tres líneas en la esquina superior derecha y busque su idioma preferido.


 

Restaurantes

Hay muchos negocios locales que están respondiendo a la necesidad de que los estudiantes sean alimentados.  Por favor verifique los sitios web que estos lugares proveen o llame para confirmar.  Las comidas están disponibles mientras duren.  Los restaurantes también tienen horas limitadas o pueden cerrar.

La información de estos sitios se presenta en inglés.

Feed the Mass

2305 SE 50th Ave

Se requiere registraciónPuede pasar a recoger sus alimentos los lunes, miércoles y viernes de 12:00 PM - 1:00 PM.

Lionheart Coffee (Beaverton)

Loncheras con comida GRATUITAS disponibles en ambas localidades para personas que las necesiten.

 • 4590 SW Watson Ave
 • 11421 SW Scholls Ferry Rd

Sugar Street Bakery & Bistro

1430 SE Water Street

Almuerzos gratuitos para niños y familias en necesidad.  Por favor llamar al 503.234.7085.

Guía para aprendizaje en casa.

Las escuelas están cerradas, la biblioteca está cerrada y las fechas de juego se cancelan. ¿Cómo mantendrá a sus hijos activos, comprometidos y aprendiendo? ¿Cómo puedes encontrar un camino entre todos los sitios web y las ideas de redes sociales? 

La Biblioteca del Condado de Multnomah ofrece/tiene disponibles libros, bases de datos y transmisión de audio y video.

Recursos de aprendizaje

Conéctese a nuestra lista de recursos de aprendizaje para obtener enlaces para accesar a libros electrónicos, ayuda de tutoría, aprendizaje de idiomas como Mango Languages, revistas digitales y videos educativos disponibles a través de la Biblioteca del Condado de Multnomah.

Ideas de actividades

¿Necesita ideas para actividades? Overdrive Kids tiene libros electrónicos para aprender a cocinar, a tejer, doblar aviones de papel, hacer creaciones de Lego y algunos libros de chistes para que amplíe su repertorio de chistes contados

Películas y espectáculos ilimitados

Visite Kanopy y haga clic en Kanopy Kids a la derecha de la barra superior para ver una selección de películas y programas para niños en edad preescolar hasta secundaria. Kanopy Kids ofrece videos ilimitados para que sus hijos sean libres de explorar contenido educativo y entretenido.

Cómics y novelas gráficas

Para su lector de cómics y novelas gráficas, Hoopla tiene un modo infantil con Garfield, Nate the Great, Phoebe y su unicornio, y una selección de libros por autores Latinoamericanos . Hoopla también tiene música y películas para toda la familia.

Aprendizaje en el hogar

Para obtener enlaces a información sobre educación en el hogar, excursiones virtuales, lectura, arte y ciencias, consulte las sugerencias del sitio web de Aprendizaje y participación en el hogar. 

Los edificios de la biblioteca pueden estar cerrados, pero su biblioteca es mucho más que un edificio y estamos aquí para ayudarlo.

Our Very Own Enchanted April

Đại dịch COVID-19 đang làm ảnh hưởng nặng nề cho kinh tế của mọi người dân trong cộng đồng chúng ta. Dưới đây là những nguồn thông tin hữu ích.

Thông tin được cập nhật vào ngày 26/04/2020 lúc 5 giờ chiều.

Những câu hỏi thường gặp

Tôi đang không có việc làm/ làm không đủ giờ để trang trải các chi phí. Có sự trợ giúp nào không?  

Bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 4, qua mạng 211info quý vị có thể nộp đơn với quỹ Emergency Household Stabilization Funds để xin trợ giúp cho những nhu cầu cần thiết như là y tế, thực phẩm, điện nước, và tiền thuê nhà. Quỹ này rất giới hạn và sẽ cung cấp tiền mặt tới ít nhất là 2,000 gia đình. Sẽ có dịch vụ thông dịch.

Xem thông tin: Quỹ Ổn Định Hộ Gia Đình Khẩn Cấp Covid-19

Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng tôi đang ở trong danh sách để được nhận tiền trợ giúp?

IRS có một trang mạng để quý vị có thể đăng ký và theo dõi vị trí của quý vị.

Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu công việc của tôi bị kết thúc do COVID-19?

Quý vị có thể đủ điều kiện.

Xin xem “OPB interview” để biết thêm chi tiết về việc xin trợ cấp thất nghiệp. 

Tôi có thể nhận trợ giúp về thức ăn ở đâu?

Nguồn bữa ăn cho các gia đình

Hướng dẫn tìm đến những nguồn thức ăn

Tôi không thể trả nổi các hóa đơn điện nước và cho những nhu cầu cần thiết khác. Có sự trợ giúp nào không?

Sở điện nước và một số cơ sở khác trong tiểu bang Oregon, tạm thời không ngừng hoặc bắt phạt nếu quý vị không thể trả tiền hóa đơn của họ và có những nguồn lực khác có thể dùng.

Tôi lo lắng về việc trả tiền thuê nhà trễ và sẽ bị đuổi. Có sự trợ giúp nào không?

Các nhà lãnh đạo địa phương đã công bố một lệnh hoãn các vụ trục xuất người thuê nhà ở Quận Multnomah và nhà của chính phủ.

Tôi lo ngại rằng doanh nghiệp của tôi không thể tiếp tục mở cửa. Có sự trợ giúp nào không?

Có. Được trợ giúp về dự kiến doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ tài chánh và hơn nữa

Tôi không đủ tiền mua máy tính hoặc dịch vụ Internet. Có sự trợ giúp nào không?

Có. Đây là đường dẫn đến trang tìm ra Internet và máy tính với giá thấp trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, mọi người có thể dùng Internet công cộng (public hotspots) của công ty Xfinity cho đến khi có thông báo thêm.

Hỏi chúng tôi khi cần trợ giúp

Nhân viên thư viện sẽ làm mọi cách để có thể trợ giúp quý vị. Gửi thư điện tử cho chúng tôi.

Tin tức và thông tin liên quan

Liên bang

Tuần này quốc hội đã thông qua và tổng thống đã ký một gói cứu trợ khác với nguồn vốn bổ sung cho các doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện và thử nghiệm. Thời hạn nộp thuế thu nhập liên bang đã được hoãn đến ngày 15 tháng 7. Các đề xuất lập pháp liên bang bổ sung đang được xem xét.

Tiểu bang

Nhận thông cáo báo chí, lệnh điều hành, và thông tin liên quan khác của tiểu bang được dẫn trực tiếp từ trang mạng của thống đốc Kate Brown. 

Địa phương

Trang nguồn thông tin chính thức về Vi-rút Corona của Quận Multnomah cung cấp tin tức, các hướng dẫn, nguồn lực và thông tin thật sự.

Tổ chức Community Service Network đang theo dõi những thay đổi của các dịch vụ bao gồm thức ăn, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận chuyển và nhiều thứ khác.

新冠状病毒 COVID-19大流行对我们社区和民众产生了深远的经济影响。以下提供了一些有用的资源。 

这篇内容更新于 4/5/20,下午3点。

常见问题

如果我因COVID-19而失业了,我是否有资格获得失业救济?

你可能有资格

我如何取得食物的帮助?

家庭食物资源
食物资源指南

我无法支付公共服务帐单。如何取得帮助?

许多公共服务已切断或停止和其他可用资源

我担心拖欠租金而被驱逐。如何取得帮助?

当地政府在穆鲁玛郡和公共房屋发佈了暂停租客驱逐令.

我担心我的生意不能继续经营。 如何取得帮助?

取得业务规划,咨询和财务援助等Prosper Portland向翡翠区和老城区/唐人街受影响的企业提供15万美元的赠款. 企业可以向美国小企业管理局(SBA)申请“薪资保护计划”(PPP)贷款 .
联邦计划是最近通过的CARES法案的一部分, 它提供贷款给企业以帮助在COVID-19危机期间保持劳动力和就业。请联系SBA俄勒冈州民政事务处以取得更多资料. 

我负担不起电脑或互联网服务。如何取得帮助? 

这是您地区的廉价互联网和可负担电脑。 此外,Xfinity提供 公共wi-fi上网器 给民众,直到另行通知为止。

向我们寻求帮助 

图书馆职员会竭尽所能为您提供帮助。请发电邮给我们。


相关新闻和信息


联邦政府

国会通过和总统签署了《家庭第一冠状病毒应对法令》,以资助检测,带薪病假,失业帮助和食物资源。 联邦所得税的提交截止日期已推迟至7月15日。其他联邦立法提案正在考虑中。

州政府 

俄勒冈州州长 Kate Brown 宣布了一系列打击病毒扩散的措施和资源,包括对失业人士和雇主的新支持。 她还宣布成立了一支工作团队,以增加对俄勒冈州经商理念的关注和支持。

地方政府 

穆鲁玛郡的新型冠状病毒资源网站提供新闻,指南,资源和真实信息。


社区服务网络也正在跟进, 包括食物,庇护所,医疗保健,交通等服务的变化。

We all had plans. I was going to visit the island in New Jersey where my mother lives, see my family and swim in the ocean. My sister and I were going to meet up in Pittsburgh and canvass together before the presidential election. I was starting to dream about a trip to Colorado to visit a friend, imagining how we’d hike in the Rockies as wildflowers bloomed, how we’d drink wine on her deck. 

Absolutely none of this will be happening this year. Instead, I’m taking walks, circling my neighborhood, staying close to home because I definitely don’t want to use a public bathroom- even if I could find one that was open.

I know that a lot of you are sad about canceled trips, too. I know it’s not the same, but reading can offer vivid settings that are definitely not my neighborhood or, presumably, yours. The books on this list are all downloadable. Consider immersing yourself in another place while we stay home to try to protect the people who live in all the places.

Three Penguins Walking
Looking for a useful distraction? Need a moment of delight? Participate in crowd-sourced science or transcription projects to help researchers across the world!

Try your hand at being a citizen scientist by gathering or reviewing data that researchers need to analyze!

More interested in historical research? There are many opportunities to transcribe archival documents, making their contents available to researchers and members of the public. 

 • The Library of Congress’s By the People project offers a chance to: “transcribe and explore women's suffrage history through the lives of those who fought for the right to vote 100 years ago” along with several other projects. 
 • The Smithsonian relies on over 16,000 volunteers to help transcribe materials from historical diaries to biodiversity specimen labels. Space fans will be happy to learn that they’re currently looking for help with their collection of Sally Ride’s papers
 • The National Archives is looking for more Citizen Archivists to transcribe speeches made by Franklin D. Roosevelt.

You might be keeping safe at home but enjoy these live online performances from some amazing library children’s performers.

Resources for older adults

Are you looking for resources and activities for older adults? Check out these great ideas from Library Outreach Services:

Scrabble pieces spelling "support"

 

Resources for caregivers of older adults

Are you a caregiver for an older adult? Find support and resources from these organizations:

 • Timeslips.org has free stories, images and audio to spark meaningful engagement with family members who have dementia. 
 • Aging and Disability Resource Connection is providing multilingual local support for caregivers and older adults. You can call or email ADRC at 503.988.3646 or adrc@multco.us  for 24-hour information and assistance to seniors, people with disabilities, and caregivers.
 • The Alzheimer's Association 24/7 help line (800.272.3900) is providing specialists and master’s-level clinicians to give confidential support and information to people living with Alzheimer’s, caregivers, families and the public.

This is a challenging time, whether it is being physically distanced from our friends and peers, lack of routine, not getting to do our regular activities, or being home with others that don’t understand us. This can be a challenge to our mental health and well being. We have gathered some resources aimed at teens for coping and that help foster mental health.

If you need to talk to someone, the Oregon Youth Line is in service, and is staffed by teens. You can call (877-968-8491), text “teen2teen” to 839863, or use their chat option. This is a great service if you just need to talk to someone outside your home, and/or if you are in crisis.

Available through the library, Teen Health and Wellness is inviting teens to share their stories to help connect with other teens about similar fears and concerns. Also on the site are resources for mind, mood and emotions and more.

Be sure to be taking breaks for self-care. Here are some suggestions:

If you have 2 minutes:

 • Take a few deep breaths or stretch
 • Doodle, daydream, or look at a photo of a loved one
 • Let someone know that you may need some time to talk later
 • Enjoy a peppermint stick of gum
 • Think of three things that you are grateful for
 • Acknowledge an accomplishment
 • Massage your forehead or hands

If  you have 5 minutes:

 • Listen to music and sing out loud
 • Jot down your dreams or goals
 • Run in place, do some jumping jacks, or walk up and down the stairs
 • Have a cleansing cry
 • Note a strength or quality you value in someone else and tell them
 • Send an email or text that had been nagging you
 • Play with your pet
 • Clean a portion of your bedroom
 • Enjoy a snack and/or cozy beverage

If you have 10 minutes:

 • Write in your journal
 • Call a friend you haven’t had a chance to talk to or see in a while
 • Take some quiet time to reflect on what you need from others in your life and how you can ask for help
 • Surf the web for inspiring quotes
 • Take a brisk walk or dance to music you enjoy
 • Find some things to add to your room or desk that will make you smile - photos, inspiring or funny quotes, or a souvenir from a meaningful event
 • Find a quiet place to meditate

If you have 30 minutes:

 • Find a writing prompt online, or pick a book at random, write the first line, and write your own story from there
 • Play a game with someone online or in your house
 • Cook, bake, or craft
 • Exercise or do yoga
 • Take a hot bath
 • Finish a project you started, but never got back to

How can you hold a family book discussion that will work for grandparents, parents and kids alike? Take a look at this list of suggested titles in ebook or downloadable audio. Some, like Roxanne Dunbar-Ortiz's An Indigenous People's History of the United States come in both adult, and young reader editions. Others, like Kafka's Metamorphosis and Angie Sage's Maximillian Fly share similar themes, so you can talk about the book you've read and pose general questions for everyone to discuss. Are you going to give it a try? Send us a note to tell us how it worked, or make suggestions for titles that have worked for your family.

Unprecedented. Troubled. Or just plain scary. That's how these times are being described. It’s important to keep up with the news, but sometimes you need a break. You need fiction so absorbing that the world will drop away completely. The e-books on this list I made for you are not all entirely happy and feel-good, but what they have in common is they will make the world go away so that you can forget for a while and live in these characters’ reality. Many of these novels will make you laugh, and they all have well-developed characters. There are older titles on this list that might be available immediately, but there are also some new ones you'll have to place a hold on, because who knows how long this might last? Be well, dear readers. Know that the people who work at your local library miss you as much as you miss your library. What with sanitizing things, homeschooling your children, and trying to find stores that stock toilet paper and hand sanitizer, I know you’re busy. Carry on, but find time to read. Your soul needs a lot of things, but one of those things might be a good book.

computer with person in background
Looking to learn new skills while at home? Or wanting to watch a music or dance performance? Local chefs, fitness teachers, musicians and performers are offering online classes and performances. Check out some of these cool offerings:

Gabriel Rucker from restaurants Le Pigeon and Carnard is offering live cooking classes via Instagram. He posts the recipes on his Instagram stories ahead of time. 

While it isn’t live, the New York Times has some 6, 7, and 9 minute full body workouts to get you moving without needing any equipment at home. 

Artslandia, Portland’s performing arts magazine, is hosting a live happy hour, Standing By, with music on Facebook at 5pm each night. 

Not live, but you can watch Lewis and Clark College’s orchestra play music on their Vimeo channel and various music from the University of Oregon on their YouTube as well. 

Live Music Project Seattle is offering a calendar of live music events you can join via your computer. 

New York Times bestselling Illustrator Wendy MacNaughton of Salt Acid Fat Heat is offering drawing classes via her Instagram stories Monday through Friday at 10am. 

Join one of our amazing performers, Micah and Me, for a live ukelele party on Facebook Live Saturdays at 11am and Mondays at 4:30pm. 

Fun for all-ages, join the Oregon Zoo as they Facebook Live with some of their animals everyday at 9:30am. 

OMSI is hosting a virtual science pub about the dynamic Geological History of the Columbia Gorge: Tale of Two Floods with Scott Burns, PhD, Professor of Geology at Portland State University on March 31st from 6:30 to 8:30pm on Facebook Live. 

Is there anything better for hard times than singing? Choir Choir Choir is holding online singalongs on Facebook.

The library may be closed and people are staying home, but it doesn't mean parents are alone in trying to keep their children feeling safe and keeping anxiety at bay. There are several resources to help parents navigate talking with their children about the coronavirus, school closures, and no playdates. The Child Mind Institute, a national nonprofit whose focus includes children and families struggling with mental health, has suggestions to help.

 • Don’t avoid talking about the coronavirus since most children will already have heard something about it.
 • Share developmentally appropriate information and take your cue from your child. What does your child know, what questions do they have, how are they feeling.
 • If you're anxious, it's not the right time to talk with your child. What can you do to alleviate your own worries?
 • Be reassuring.
 • Routine is important. 
 • Keep talking.

Visit Talking to Kids about the Coronavirus for more in depth suggestions as well as their Supporting Families during COVID-19 page with other tips such as how to make home feel safe and how to avoid passing anxiety on to your kids. Information is also available in Spanish.

Here are other resources to help you talk with your child.

Coronavirus: A book for children by Elizabeth Jenner, Kate Wilson and Nia Roberts, illustrated by Axel Scheffler and with Professor Graham Medley, Professor of Infectious Disease Modelling, serving as consultant. The book is aimed at elementary school children.

Talking to Children about the Coronavirus: A Parent Resource. From the National Association of School Psychologists; available in multiple languages

Coronavirus video from BrainPOP. An entertaining, basic explanation of COVID-19 and needed precautions for elementary age children and young teens.

Comic from NPR. Basic information for youth in a graphic format that can be read in the Blog or downloaded and folded into a zine.

COVID-19 Time Capsule. Created by artist Natalie Long to help families with children during this time. Children can record how they're spending this time as well as how they are feeling. 

Oregon YouthLine. Teens helping teens. Resources on their website as well as open daily from 4p-10p via text, chat, or call. 

Coronavirus: What Kids Can Do. Kids Health has information on COVID-19 for children in English and Spanish and available in audio.  Other sections of their website have information for parents.

Coronavirus Social Story. Little Puddins Blog has a nice, English language "Coronavirus Social Story."

Multnomah County Library has digital resources for you and your child. Below are stories about worrying and resources about practicing mindfulness that may help during this time. For more, check out our E-books and more page.

While the doors are closed to our physical buildings, the library is still here for you. We are communicating with publishers and digital platforms to increase your access to online resources and content however we can. 

On March 17, Macmillan Publishers announced it is ending its library e-book embargo. Multnomah County Library (MCL) joins the American Library Association and other libraries in welcoming this decision. Equitable service to our community is critical, especially during these times.

Effective immediately, MCL will resume purchasing Macmillan e-book titles. The library is also purchasing additional copies of other titles to help reduce your wait time for e-books and audiobooks. 

Thank you to everyone who expressed their support of MCL’s previous decision to boycott Macmillan. It is because of your support, and collective action from libraries around the country, that we can continue to provide #ebooksforall. 

Login with your library card and get free access to thousands of digital titles. If you don’t have a library card, you can sign up for OverDrive access with your mobile phone number. 

by Sarah Binns, MCL volunteer

By the time Title Wave volunteer Diane Hogan and I finish our meeting we’ve talked about everything: From politics to cats, from the #metoo movement to how societal gender roles have changed over the past fifty years. I feel like I’ve barely scratched the surface of the very interesting life of another one of Multnomah County Library’s fantastic volunteers.

Born in Tulsa, Oklahoma, Diane and her family moved to Corvallis when she was a pre-teen. She later attended Oregon State University, graduating “with a degree that no longer exists: secretarial studies.” She also got a bachelor’s degree in graphic design at PSU, but long before computer programs were the design method. “I’m not sure I could do it now,” she laughs.

Diane worked for a time as a civil service secretary with organizations like civil defense and the Worker’s Compensation Board. After marrying, she and her husband moved to Portland’s Alberta Street area in the early 1980s. Adventure arrived when her husband got a six month contract to teach in the Czech Republic. Diane laughed remembering their communal living arrangements there, especially being woken late at night by drunken people wandering the halls. She ended up teaching English to students, too: “Their teenagers are a lot more mature than ours!” she recalls.   

Diane started working at Title Wave in 1998, first organizing books in the back room and then becoming a cashier. She says she most appreciates “the great atmosphere and good coworkers. And you know,” she adds, “most volunteers, when they leave for the day, they take a book home.” Besides her time at Title Wave, Diane also volunteers at the cattery at the Oregon Humane Society three days a week and enjoys going out to eat with friends in her Alberta neighborhood. As we parted ways we exchanged cat photos (naturally) and I realized the next time I need a book I might bypass my library—and head to Title Wave to talk to Diane instead!


A few facts about Diane

Home library: Thanks to the wealth of books at Title Wave, “I haven’t been to the library in years!”

Currently reading: Underland: A Deep Time Journey by Robert Macfarlane. “It’s all about caves!”  

Most influential book: A twenty-volume encyclopedia set called The Book of Knowledge that originally belonged to her grandfather. “It had everything from French lessons to handwriting lessons…”

Favorite book from childhood: Mr. Bear Squash-You-All-Flat by Morrell Gipson. “A few years ago I bought a brand new edition.” 

Favorite place to read: On the couch or on her exercise bike. 

E-reader or paper: “I don’t read e-books!”

 

When you respond to the 2020 census, our community benefits. 

Respond to the 2020 census here.

Look for mail from the United States Census Bureau delivered to your street address in early to mid-March. This is your invitation to answer the 2020 census. You can respond using a computer, tablet, smartphone, telephone, or via the paper form.

Will you need help answering the census? 

The Census Bureau has prepared Information about the census and how to respond in 60 languages, including English, Spanish, Russian, Chinese, Vietnamese, and Somali

This 10-minute video (available in English and Spanish) describes the census and will walk you through the process of responding to the census online.

English: Video Guide to Completing the 2020 Census Online

Why answer the census?

An accurate count of Oregon’s residents will ensure:

 • We will have representation in Congress that reflects our population. 
 • Oregon will receive its fair share of federal funds. These funds support programs that affect nearly all of us (education, health care, housing, infrastructure, small business).

Is it safe to answer?

It is illegal for any government organization to use the answers you provide on the census against you. Census employees take a lifetime oath to protect any personal information you share with them. Your responses are only used to provide statistics. There is more information on privacy and security at the census 2020 website.

If you want to learn more about the census, take a look at the resource list below.

Photo of a camera
You need a photo or an image for a project you’re working on. You need it fast. You don’t want to pay anything or get sued for copyright violation. Luckily, there are lots of sources on the Web for finding free-to-use images!

Some of these websites include images which are in the public domain (public domain = nobody owns the copyright). Others include images where the creator is giving up some of their copyright protection and allowing you to use their photos and artwork. However, the creator or website may have usage rules: for example, they might require you to tell people where the image came from and who made it. Before you copy or use any image, it’s a good idea to check for usage or licensing rules. 

ImageQuest - https://multcolib.org/resource/imagequest: ImageQuest is a library resource created by the Encyclopædia Britannica. It has millions of images that you can use for non-commercial purposes. The collection includes photos and clip art, and it allows you to sort results by shape (horizontal or vertical rectangle, or square). Information about creator and rights is provided for each image.

Creative Commons logo
Creative Commons Search - https://search.creativecommons.org: Creative Commons is an organization that helps people share content on the Web (photos, videos, writing, anything!) This webpage lets you search for images which have Creative Commons licenses. The licenses are like permission statements: they tell you what you are allowed to do with the image. 

Smithsonian Open Access - https://www.si.edu/openaccess/: The Smithsonian has created this site to provide access to millions of images from their museums, libraries, archives and the National Zoo. Every image is Creative Commons Zero (CC0), meaning that the Smithsonian has waived all of their rights under copyright. There is also a Smithsonian Learning Lab with information about the Open Access collection and ideas for how to use it.

Children reading a wireless newspaper
The Commons - https://www.flickr.com/commons: The Commons is a section of the photo-sharing website Flickr which provides access to images from public photography archives at museums and libraries around the world. It’s a great place to find historic photos, and everyone (including you!) is encouraged to add comments and tags to the images. The photos on this site have “no known copyright restrictions.”

Photo of a flower
Morgue File - https://morguefile.com/: A morgue file is a collection of past materials to use for future projects. In this particular online morgue file, you can find many high resolution stock photos.

Pixabay - https://pixabay.com/en/: Pixabay offers over 1.7 million royalty free stock photos and videos. 

Unsplashhttps://unsplash.com/: Over 1 million free, high-resolution photos shared by a huge online community of photographers. The Unsplash license gives you wide permission to use the images.

Scissors illustration

Are websites not your thing? Do you prefer books? The library has many books of illustrations and prints you can use, on all sorts of topics. To find them, just do a subject search in the library catalog for “clip art.” You’ll find books with images of Victorian women’s fashion, birds, children’s book illustrations, fairies and much more. At the end of this post is a book list showing examples of the types of clip art books that the library owns.

If you have trouble finding the images that you want, or if you have more questions about any of this, ask us for help! We’ll be happy to talk more about it.

Images included in this post:

Black Cultural Library Advocates staff members
Join our Black Cultural Library Advocates for special events honoring Black culture and heritage.

 

The History of African Storytelling
February 1
Central Library

Black History Month Film Fest
Saturdays in February
February 1: Mavis!
February 8: Moonlight
February 15: Maya Angelou: And Still I Rise
February 22: Rafiki
St. Johns Library

Songs from Vanport Musical
February 2
Wayfinding's Academy

Hadisi ya Tuamini — Swahili Storytelling
February 5
Midland Library

African American Read-In
February 8
North Portland Library

Urban Head Wrapping
February 8
Rockwood Library

South African Gumboot and Pantsula Dance Performance
February 8
Albina Library 
February 10
Kenton Library

A Place Called Home: From Vanport to Albina
February 12
Midland Library
February 24
Northwest Library

Story Hour with Nikki Brown Clown
February 14
Central Library
February 16
Rockwood Library

The HeART Gallery
February 15
Rockwood Library

Honoring Black Heritage Through Art
February 16
Kenton Library

Ken Burns' Central Park Five Movie Screening
February 16
Central Library

Power to the People: The Black Panther Party's Legacy in Albina
February 16
Rose City Book Pub
February 23
North Portland Library
February 29
St. Johns Library

I Love Being Me
February 21
North Portland Library

I Never Knew There Were So Many Books About Us!
February 22
Hollywood Library

Black History Month Tribute To Toni Morrison
February 22
North Portland Library

Keep the Beat!
February 29
North Portland Library

 

Several libraries will also feature Black History Month displays in February: Albina, Central, Gregory Heights, Hollywood, Kenton, Midland, North Portland, Rockwood and St. Johns. 

 

Pages

Subscribe to