MCL Blogs

English | EspañolTiếng Việt | Русский | 简体中文


COVID-19 tiếp tục hạn chế quyền sử dụng khu vực công cộng của chúng ta. Nhiều hoạt động hàng ngày, như trường học, cơ quan, khám bệnh với bác sĩ và giao dịch ngân hàng thời nay được thực hiện trên mạng. Điều này khiến cho tội phạm mạng lấy cắp thông tin cá nhân dễ dàng. Hãy tìm hiểu thêm về cách bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng mạng.

Bảo vệ mật mã của quý vị!

 • Một trong những cách phổ biến nhất mà những kẻ lừa đảo có thể lấy được dữ liệu của quý vị là đánh cắp mật mã của những tài khoản quan trọng. Tạo mật mã đủ phức tạp là một trong những cách dễ nhất và hữu hiệu nhất để giữ cho thông tin của quý vị an toàn và bảo mật.

Thay đổi mật mã thường xuyên

 • Thay đổi mật mã thường xuyên để phòng tránh những kẻ lừa đảo và làm cho tài khoản khó bị xâm nhập hơn. Các chuyên gia khuyên nên thay đổi mật mã ba tháng một lần.

Sử dụng mật mã có cụm từ dài thay vì từ ngắn

 • Hãy thử sử dụng những trích dẫn nổi tiếng, những câu nói phổ biến hoặc thậm chí là lời bài hát cho mật mã của quý vị. Những cụm từ dài như “tất cả chúng ta đều sống trong chiếc tàu ngầm màu vàng” (we all live in a yellow submarine) rất dễ nhớ và máy tính càng khó đoán.
 • Thêm     số, chữ in hoa và ký tự đặc biệt vào mật mã của quý vị. (Ví dụ: P4$$w0rD). Đây là một cách dễ dàng để làm cho mật mã của quý vị an toàn hơn. Hãy cẩn thận đừng tạo mật mã quá khó nhớ.

Tạo mật mã duy nhất cho từng tài khoản cụ thể

 • Việc sử dụng cùng một mật mã cho các tài khoản khác nhau khiến đa số tài khoản gặp rủi ro. Nếu kẻ lừa đảo có được một mật mã, chúng có thể mở hết các tài khoản có kết nối với mật mã đó.
 • Tập trung vào việc bảo vệ an toàn cho các tài khoản quan trọng nhất. Bắt đầu với tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc bảo hiểm y tế của quý vị.

Bảng cảnh báo lừa đảo, hình thoi màu vàng có chữ Scam Alert

Nhận biết những trò lừa đảo phổ biến

Lừa đảo trên internet ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tội phạm mạng tập hợp những cách mới để lấy dữ liệu của quý vị. Dưới đây là một số trò lừa đảo phổ biến nhất:

Lừa đảo bằng cách gửi thông điệp giả mạo

Một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất là gửi thông điệp giả mạo. Những kẻ lừa đảo đóng giả như một nguồn đáng tin cậy — một doanh nghiệp, cơ quan chính phủ hoặc thậm chí là người thân gửi quý vị một nội dung giả mạo để lừa lấy thông tin cá nhân. Chúng gửi những email, gọi điện thoại và tin nhắn không có thật, nhử nạn nhân vào trò lừa bịp. Trò lừa đảo phổ biến nhất là gửi một email có siêu liên kết đến những trang web giả nhằm lấy cắp mật mã hoặc đưa một chương trình virus vào máy tính của quý vị.

Hãy tìm các dấu hiệu này để phát hiện ra những email giả:

 • Lỗi ngữ pháp và chính tả
 • Địa chỉ email lạ, không quen thuộc
 • Ngôn ngữ đáng sợ, như đe dọa hành động pháp lý hoặc đòi tiền  
 • Lời mời chào quá xa sự thật, như là một giải thưởng tiền mặt lớn

Lừa đảo qua thẻ quà tặng

Một trò lừa đảo cũng phổ biến là kẻ lừa đảo bảo quý vị mua thẻ quà tặng để thanh toán hóa đơn hoặc lệ phí giả. Loại lừa đảo này có nhiều hình thức, chẳng hạn như:

 • Bảo quý vị có vấn đề rắc rối về tài khoản An sinh Xã hội      
 • Một công ty điện lực đe dọa cắt dịch vụ của quý vị
 • Thông báo rằng quý vị đã giành được giải thưởng tiền mặt lớn, và bảo quý vị mua thẻ trước
 • Cháu hoặc người thân đột nhiên hỏi tiền bạc mà không báo trước

Lừa đảo liên quan đến Coronavirus

Có nhiều doanh nghiệp hơn đã chuyển qua kinh doanh trực tuyến do COVID-19, nhóm lừa đảo đã tạo ra những trò lừa đảo mới đánh vào nỗi sợ hãi của chúng ta về COVID-19, chẳng hạn như:

 • Tin nhắn, cuộc gọi bất ngờ yêu cầu quý vị trả tiền cho vắc-xin (vaccine)     
 • Cảnh báo đáng sợ về những ca nhiễm COVID mới trong khu vực của quý vị
 • Đề nghị xét nghiệm COVID giả để lấy cắp thông tin bảo hiểm của quý vị
 • Những lưu ý về một gói hàng đang đến mà quý vị không đặt nó, lại kèm theo một đường dẫn đến “mã số” gói hàng. 

Tóm tắt

Internet có thể đang là một nơi đáng sợ, nhưng chỉ cần nghe theo một số lời khuyên cơ bản có thể giúp quý vị ngăn chặn tội phạm và có được kinh nghiệm sử dụng mạng. Ba lời khuyên quan trọng nhất của chúng tôi là:

 1. Hãy chú ý tạo mật mã đủ phức tạp và sử dụng lại chúng càng ít càng tốt.
 2. ĐỪNG BAO GIỜ nhấn vào bất kỳ một đường dẫn nào trong email mà quý vị không mong đợi, hoặc một số điện thoại quý vị không biết.
 3. Nếu nghi ngờ, hãy nhớ rằng BẤT KỲ yêu cầu thanh toán hóa đơn hoặc lệ phí nào bằng thẻ quà tặng đều LÀ LỪA ĐẢO.


Nếu quý vị thấy bất kỳ trò lừa đảo nào được liệt kê ở trên, quý vị có thể gọi cho Đường dây trợ giúp theo dõi gian lận của Hiệp hội Hưu trí Hoa kỳ (American Association of Retired Persons/ AARP) theo số 877-908-3360, hoặc liên lạc với Cục Bảo vệ Tài chính người tiêu dùng.

Tìm hiểu thêm lời khuyên để bảo vệ mật mã tại mạng lưới theo dõi gian lận của AARP (trang này hiển thị chỉ tiếng Anh, Hoa và Tây ban nha) .

Kiểm tra thêm thông tin về trò lừa đảo liên quan đến Coronavirus tại Báo cáo người tiêu dùng (trang này hiển thị chỉ tiếng Anh và Tây ban nha).

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về các trò lừa đảo trên internet? Xem bảng thuật ngữ của Ủy ban Thương mại Liên bang về các trò lừa đảo phổ biến (trang này hiển thị chỉ tiếng Anh và Tây ban nha).
 

English | EspañolTiếng Việt | Русский | 简体中文


La COVID-19 sigue limitando nuestro acceso a los espacios públicos. Muchas de nuestras actividades cotidianas, como la escuela, el trabajo, las visitas al médico y las actividades bancarias son por Internet ahora. Esto hace que la información personal sea vulnerable a los ciberdelincuentes. Aprenda a proteger su información en Internet.

¡Proteja sus contraseñas!

 • Una de las maneras más fáciles de que los estafadores obtengan sus datos es robando las contraseñas de sus cuentas importantes. Hacer buenas contraseñas es una de las maneras más fáciles y útiles de mantener sus datos seguros.

Actualícelas con frecuencia.

 • Actualice las contraseñas con frecuencia para protegerse de los estafadores y haga que sus cuentas estén menos vulnerables a las filtraciones de datos. Los expertos sugieren que actualice las contraseñas cada 3 meses.

Use frases largas en vez de palabras cortas.

 • Intente usar citas famosas, dichos comunes o incluso letras de canciones para sus contraseñas. Las frases largas como “no hay que llorar que la vida es un carnaval” son fáciles de recordar y difíciles para que una computadora las adivine.
 • Agregue números, mayúsculas y caracteres especiales a sus contraseñas. (Por ejemplo, P4$$w0rD). Esta es una manera fácil de hacer sus contraseñas más seguras. Tenga cuidado de no hacerlas difíciles de recordar.

Cree contraseñas únicas para cada cuenta específica.  

 • La reutilización de contraseñas entre cuentas pone en riesgo muchas cuentas. Si un estafador obtiene una contraseña, podrá abrir todas las cuentas conectadas con esa contraseña.
 • Concéntrese en hacer seguras sus cuentas más importantes. Empiece con las cuentas bancarias, de redes sociales o del seguro de salud.

Signo de diamante amarillo que dice Alerta de Estafa

Reconozca las estafas comunes

Las estafas por Internet son cada vez más comunes. Los ciberdelincuentes encuentran maneras nuevas de obtener sus datos. Estas son algunas de las estafas más comunes:

Estafas de phishing

Una de las estafas más populares es el Phishing. Phishing es cuando los estafadores pretenden ser fuentes confiables, como un comercio, una agencia gubernamental o incluso un pariente para obtener su información personal. Envían correos electrónicos, hacen llamadas y mandan mensajes de texto falsos, intentando que “pique” alguna víctima. La estafa de phishing más común es con correos electrónicos que contienen hipervínculos (enlaces) a sitios web falsos que pueden robar contraseñas o infectar su computadora con un virus.

Busque estas señales para detectar los correos electrónicos de phishing:

 • Faltas ortográficas y gramaticales
 • Direcciones de correo electrónico extrañas/desconocidas
 • Lenguaje atemorizante, como amenazas de demandas o pedidos de dinero
 • Las ofertas que parecen muy buenas para ser ciertas, como un gran premio en efectivo

Estafas de tarjetas de regalo

Una estafa popular es cuando un estafador le dice que compre una tarjeta de regalo para pagar una factura o tarifa falsa. Hay muchos tipos de estafas de estas, como por ejemplo:

 • Un problema con su cuenta del Seguro Social
 • Una empresa de electricidad amenazando con cortarle el servicio
 • Un mensaje de que ganó un gran premio en efectivo, si compra una tarjeta primero
 • Un nieto o pariente que pide dinero de repente sin advertencia

Estafas por el coronavirus

Desde que hay más comercios que pasan a trabajar por Internet debido al COVID-19, los estafadores han creado estafas nuevas que juegan con nuestros miedos al COVID-19, tales como:

 • Llamadas/mensajes de texto inesperados que le piden que pague por una vacuna 
 • Advertencias atemorizantes sobre casos de COVID nuevos en su área
 • Ofertas de pruebas de COVID falsas para robar la información de su seguro
 • Notas de que un paquete que no pidió está en camino, con un enlace a un "número de seguimiento"

Resumen

Si bien Internet puede ser un lugar atemorizante, con algunos consejos básicos usted puede detener a los ciberdelincuentes y pasar un buen momento en línea. Nuestros tres consejos más importantes son:

 1. Cree contraseñas fuertes y reutilícelas lo menos posible.
 2. NUNCA haga clic en ningún enlace de un correo electrónico que no esté esperando o de un número de teléfono que no conozca.
 3. Si tiene dudas, recuerde que CUALQUIER solicitud de pagar una factura o tarifa con una tarjeta de regalo ES UNA ESTAFA.

Si ve alguna de estas estafas indicadas aquí, puede llamar a la Línea telefónica antifraude de AARP (AARP Fraud-Watch Helpline) 877-908-3360, o comunicarse con la Oficina de Protección Financiera para Clientes (Consumer Financial Protection Bureau).

Encuentre más consejos para la protección de contraseñas en la red antifraude de AARP (AARP fraud watch network).

Obtenga más información sobre estafas por el coronavirus en Informes al consumidor (Consumer Reports).

¿Quiere aprender más sobre las estafas por Internet? Consulte el glosario de estafas comunes de la Comisión Federal para el Comercio (Federal Trade Commission).

“By speaking of ourselves in a positive and affirmative fashion and finding ways to eradicate self-hate, by speaking kindly about ourselves and those around us, we can foster a sense of love and compassion powerful enough to restructure our society’s entire perspective of “body love.”

These are the words of Jessamyn Stanley, a yoga teacher, entrepreneur, and author who advocates for revising our relationships with our bodies.  Her book Yoke is a collection of thoughtful, deeply honest and often autobiographical essays exploring issues of race, self-love, capitalism, and sex and sexuality.

What would our world be like if each of us had reverence for our own bodies, and by extension, the bodies others are inhabiting? Here's a list of resources to explore that question further.


The COVID-19 pandemic presents many unique legal challenges. Here are some ways to get the information and support you need during this difficult time. (Check out Law help: legal research assistance and legal aid for more resources.)

Note: It is against state law for library staff members to engage in any conduct that might constitute the unauthorized practice of law; we may not interpret statutes, cases or regulations, perform legal research, recommend or assist in the preparation of forms, or advise patrons regarding their legal rights.
 
If you have questions or need research suggestions, contact us anytime!

Renters

Oregon’s statewide eviction moratorium expired on June 30, 2021 and is no longer active. But help is available -- even if you receive an eviction notice. Two new laws, Senate Bill 282 and Senate Bill 278, provide important protections to help tenants. Renters are protected from nonpayment evictions if they apply for rent assistance and provide documentation of their application to their landlords. The Centers for Disease Control and Prevention’s temporary protection from eviction may also offer protection to renters. You have the right to all of these protections regardless of your citizenship status.
 
Apply for rental assistance online from the Oregon Emergency Rental Assistance Program (Allita) if you need help paying your rent (or back rent that you’ve accrued between April 2020 and June 2021). If you need assistance with your application, you can call 211info at 2.1.1 or 866.698.6155, or the administrators of Multnomah County Emergency Rental Assistance at 503.988.0466.
 
If you or your household receive an eviction notice for nonpayment of rent, contact 211info immediately to learn about rapid-payment rent assistance that may help you avoid eviction. Call 2.1.1 or 866.698.6155, text your zip code to 898211, or email help@211info.org. You might also be able to get free legal help from the following:
 
If you are unsure of your legal rights, you can also contact the Community Alliance of Tenants Renters Rights Hotline at 503.288.0130. They are available Mondays, Wednesdays, Fridays, and Saturdays 1-5 pm, and Tuesdays 6-8 pm.
 
The most up-to-date information for renters can be found on 211info’s Multnomah County Rent Relief page.
 

Homeowners and landlords

 
Applications for the last round of the Landlord Compensation Fund were due June 23. Landlords are encouraged to work with tenants to keep them in place so they can apply for help with back rent. Here is more information for landlords and property managers about the Oregon Emergency Rental Assistance Program.
 

Workers and business owners

Statewide mask requirements are in place again due to the Delta variant, though some older regulations on distancing have been relaxed. Oregon OSHA continues to handle complaints on those requirements that remain (such as for public transportation and correctional facilities). If you need to report hazards at a worksite, or believe you have been discriminated against on the basis of safety and health issues, you can file a complaint online or call 503.229.5910.
 
The Oregon Bureau of Labor & Industries has information on the rights and responsibilities of workers and employers regarding sick leave, quarantine, vaccinations and more. For more information, call 971-673-0761, email help@boli.state.or.us, or file a complaint online.
 
If you lost income during the pandemic, you may qualify for unemployment benefits. Contact the Oregon Employment Department for assistance by calling 833-410-1004 or filling out their contact form online.  
 
If you are an agricultural worker recovering from COVID-19, seeking healthcare, and/or practicing quarantine and isolation, the Quarantine Fund can help. Call 1-888-274-7292 to apply.
 
If you are a restaurant worker whose life has been affected by the pandemic, check out this list of resources for restaurant workers compiled by the Restaurant Workers' Community Foundation.
 
If you own a business  that has struggled during the pandemic, Lewis & Clark Law School's Small Business Legal Clinic has a list of pandemic-related legal resources for small businesses. Greater Portland also has a list of resources for everything from finding grants for small business loans to  using space in the public right-of-way.
 

Immigrants and Refugees

The Oregon Attorney General has compiled a list of COVID-19 resources for immigrants and refugees. Protecting Immigrant Families has an overview of some of the federal public programs available to support immigrants and their families during the COVID-19 crisis. Call the Oregon Public Benefits Hotline at 800.520.5292 for legal advice and representation in regard to problems with government benefits.

If you have lost your job but are ineligible for Unemployment Insurance and federal stimulus relief due to your immigration status, the Oregon Worker Relief Fund may be able to help. Call 888.274.7292 to apply for a one-time temporary disaster relief.
 
Here is a list of low cost legal resources for immigrants in the Portland Metro area.
 

Consumers

Beware of scams related to COVID-19! Both the Oregon Department of Justice and the Federal Trade Commission have lists of common scams and frauds and how to avoid them. If you have a complaint about an Oregon-based business or charity, file a complaint online or call the Oregon Attorney General’s Consumer Hotline at 1.877.877.9392. If you want to report fraud or scam from a business or charity based outside of Oregon (or if you aren’t sure of the location), notify the Federal Trade Commission.
 
This guide originally researched and authored by Joanna Milner. Links checked and updated by Lara P. on 9/29/2021

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


В марте 2020 года персонал Библиотеки округа Малтнома даже не предполагал, что решение о кратковременном закрытии библиотек, чтобы приостановить распространение COVID-19, приведет к непредсказуемым изменениям в нашем планировании и радикально изменит работу библиотеки более чем на год.

Сотрудники библиотеки тесно работали с партнерами из округа Малтнома, чтобы найти способы безопасного использования посетителями наших небольших зданий и предоставляли услуги новыми и инновационными способами. Их творческий подход  и преданность делу открыли новые возможности для библиотечного обслуживания, которые сохранятся еще долго после того, как пандемия утихнет.

Были приложены все усилия, чтобы предоставлять услуги виртуально. Но теперь мы рады объявить о полноценном открытии и приветствовать вас снова в библиотеках вашего района. Несколько библиотек округа Малтнома уже открыты. Хочу с радостью сообщить, что 75% наших библиотек откроют свои двери к концу июля 2021 года:

 • Библиотека Capitol Hill – открыта 
 • Библиотека  Fairview-Columbia – откроется 20 июля 
 • Библиотека Gregory Heights – открыта 
 • Библиотека Gresham – открыта 
 • Библиотека Hillsdale – открыта 
 • Библиотека Holgate – открыта 
 • Библиотека Hollywood – откроется 27 июля 
 • Библиотека Kenton – открыта 
 • Библиотека Midland – открыта 
 • Библиотека North Portland – откроется 27 июля
 • Библиотека Northwest – откроется 27 июля
 • Библиотека Rockwood – открыта 
 • Библиотека St. Johns – откроется 27 июля
 • Библиотека Troutdale – откроется 20 июля  
 • Библиотека Woodstock – открыта 

Из-за активных работ по переоборудованию, нижеуказанные библиотеки предлагают только выдачу забронированных материалов. Ожидается, что к концу августа они откроются для полноценного обслуживания внутри зданий:

 • Albina – 24 августа 
 • Belmont – 3 августа
 • Central – 10 августа
 • Sellwood-Moreland – 3 августа 

Спасибо за вашу поддержку Библиотеки округа Малтнома. Мы скучаем по вас  и с нетерпением ждем возможности в ближайшее время предоставить вам наши услуги.

Vailey Oehlke
Директор Библиотеки округа Малтнома 

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


穆鲁玛郡图书馆在 2020 年 3 月为了防止疫情传播而暂时关闭,未料在之后的一年多里,我们的规划经历了多次反复,也彻底改变了图书馆的运作。 

图书馆团队与穆鲁玛郡的合作伙伴密切合作,研究如何让社区民众安全地在我们狭小的建筑空间内移动和使用图书馆,工作人员并以创新的方式在此期间为民众提供了各式服务。 这些创意和员工奉献的精神将为图书馆未来的服务蓝图创造新的途径,并在疫情消退后继续发挥作用。

虽然我们一直在努力为民众提供线上虚拟服务,我们也热切期待图书馆全面开放的那一天,欢迎您们重返自己的社区图书馆。穆鲁玛郡目前已有数间图书馆重新开放了,我很高兴向大家公布,在 2021 年 7 月底,75% 的图书馆将重新开放

 • Capitol Hill – 现已开放
 • Fairview-Columbia – 2021/07/20
 • Gregory Heights – 现已开放
 • Gresham – 现已开放
 • Hillsdale – 现已开放
 • Holgate – 现已开放
 • Hollywood – 2021/07/27
 • Kenton – 现已开放
 • Midland – 现已开放
 • North Portland – 2021/07/27
 • Northwest – 2021/07/27
 • Rockwood – 现已开放
 • St. Johns – 2021/07/27
 • Troutdale – 2021/07/20 
 • Woodstock – 现已开放

以下几间图书馆因正进行设施工程,目前仅提供领取预留物品服务,我们预计这些图书馆将在 8 月底前开放馆内服务:

 • Belmont – 2021/08/03
 • Central – 2021/08/10
 • Sellwood-Moreland – 2021/08/03 

感谢大家对穆鲁玛郡图书馆的热诚支持和惠顾,想念各位并期待尽快再度为您们服务

Vailey Oehlke
图书馆馆长 
 

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


En marzo de 2020, en la Biblioteca del Condado de Multnomah nunca nos imaginamos que lo que creíamos que sería un breve período de cierre para ayudar a detener la propagación del COVID-19, alteraría drásticamente nuestra planificación y el funcionamiento de la biblioteca por más de un año. 

Los equipos de las bibliotecas trabajaron arduamente con los socios del Condado de Multnomah para ver de qué forma la comunidad podía usar nuestras pequeñas instalaciones de forma segura y cómo el personal de la biblioteca podía brindar los  servicios y programas de una forma nueva e innovadora. Su creatividad y dedicación generaron nuevas maneras de ofrecer los servicios de la biblioteca que perdurarán mucho tiempo después de que desaparezca la pandemia. 

Hemos trabajado arduamente para servirles de forma virtual y ahora estamos entusiasmados por empezar a abrir de nuevo completamente y volver a darles la bienvenida a las bibliotecas de sus vecindarios. Varias bibliotecas en el Condado de Multnomah ya están abiertas y nos complace compartir que el 75 % de nuestras bibliotecas abrirán sus puertas a fines de julio de 2021:

 • Capitol Hill – Abierta ahora
 • Fairview-Columbia – 20 de julio de 2021
 • Gregory Heights – Abierta ahora
 • Gresham – Abierta ahora
 • Hillsdale – Abierta ahora
 • Holgate – Abierta ahora
 • Hollywood – 27 de julio de 2021
 • Kenton – Abierta ahora
 • Midland – Abierta ahora
 • North Portland – 27 de julio de 2021
 • Northwest – 27 de julio de 2021
 • Rockwood – Abierta ahora
 • St. Johns – 27 de julio de 2021
 • Troutdale – 20 de julio de 2021 
 • Woodstock – Abierta ahora

Debido a proyectos activos en las instalaciones, estas bibliotecas están ofreciendo únicamente el servicio de recoger artículos reservados. Se espera que abran para brindar servicios dentro de los edificios antes de finales de agosto:

 • Albina – 24 de agosto de 2021
 • Belmont – 03 de agosto de 2021
 • Central – 10 de agosto de 2021
 • Sellwood-Moreland –  03 de agosto de 2021 

Gracias por su apoyo, entusiasmo y asistencia a la Biblioteca del Condado de Multnomah. Los extrañamos y esperamos atenderles pronto

Vailey Oehlke
Directora de Bibliotecas
 

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


Vào tháng 3 năm 2020, thư viện Multnomah chưa bao giờ biết rằng việc hy vọng tạm đóng cửa giúp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19 đã trở nên một làn sóng bắt đầu rồi kết thúc nối tiếp nhau trong những dự định của chúng tôi và thay đổi trầm trọng hoạt động của thư viện hơn một năm nay.

Đằng sau tầm nhìn của công chúng, có những nhóm nhân viên thư viện và các đối tác của  quận Multnomah đã làm việc để tìm ra phương cách giúp cộng đồng sử dụng an toàn và dẫn dắt những thư viện nhỏ của chúng ta, nhân viên đã cung cấp các dịch vụ theo những phương cách mới và sáng tạo (trang này chỉ hiển thị Anh ngữ).  Sự sáng tạo và cống hiến của họ tạo ra những con đường mới cho dịch vụ thư viện và sẽ tồn tại lâu dài sau khi đại dịch lắng dần.

Mặc dù chúng tôi đã làm việc chăm chỉ phục vụ quý vị nhờ kỹ thuật mạng. Chúng tôi thật phấn khởi bắt đầu mở cửa toàn bộ và chào đón quý vị trở lại các thư viện địa phương. Một số thư viện quận Multnomah hiện giờ đang mở cửa và tôi vui mừng cho quý vị biết 75 % thư viện của chúng tôi sẽ mở cửa hoạt động lại trước cuối Tháng 7 năm 2021:

 • Capitol Hill – Đã mở lại 
 • Fairview-Columbia – 20 tháng 7, 2021
 • Gregory Heights – Đã mở lại
 • Gresham – Đã mở lại
 • Hillsdale – Đã mở lại
 • Holgate – Đã mở lại
 • Hollywood –27 tháng 7, 2021
 • Kenton –  Đã mở lại
 • Midland – Đã mở lại
 • North Portland – 27 tháng 7, 2021
 • Northwest – 27 tháng 7, 2021
 • Rockwood – Đã mở lại
 • St. Johns – 27 tháng 7, 2021
 • Troutdale – 20 tháng 7, 2021
 • Woodstock – Đã mở lại

Do có những dự án cơ sở đang tiến hành, những thư viện sau đây chỉ có phục vụ lấy tài liệu đặt. Chúng tôi mong sẽ mở lại các dịch vụ bên trong những thư viện này trước cuối Tháng 8: 

 • Albina –  24 tháng 8, 2021
 • Belmont  – 3 tháng 8, 2021
 • Central  – 10 tháng 8, 2021
 • Sellwood-Moreland – 3 tháng 8, 2021

Xin cảm ơn sự ủng hộ, sự phấn khởi và sự bảo trợ của quý vị với thư viện Multnomah. Chúng tôi nhớ quý vị và mong đợi phục vụ quý vị sớm.

Vailey Oehlke
Giám đốc Thư viện
 

Image of man holding a laptop while standing next to racks of cannabis plants
Oregon has been at the forefront of the legal Cannabis industry and Multnomah County Library has several resources to help entrepreneurs or those considering a career in the Cannabis industry.

Industry Research

You can find articles in newspapers and magazines available through the library to do research on the cannabis industry. Gale Business: Entrepreneurship has business plans, directories and articles. The Business Collection and Regional Business News are resources to find articles from a variety of newspapers and magazines. Business Source Premier provides articles as well as company and industry profiles. The library also subscribes to the magazine High Times.

The library has books that can help you get started too. We’ve created a helpful list of titles that you can access here.

Licensing and Regulations

Several state and local agencies will also be important to know about. Multnomah County requires cannabis related businesses to register with them. The City of Portland Cannabis Program oversees licensing in the city. The Oregon Liquor Control Commission is the state agency for licensing for cannabis businesses and workers and provides more information in the Business Readiness Guidebook for OLCC Marijuana Operations, while the Oregon Department of Agriculture oversees such things as water safety and pesticides. Washington State Liquor and Cannabis Board oversees licensing in Washington.

Advocacy, Connection and Education

Many organizations exist to help with advocacy, education and connection to others in the business. Nuleaf Project is a Portland based organization “working to build intergenerational success for Black and Brown people through the legal cannabis industry”. The Oregon Cannabis Association provides networking events and workshops. The Oregon Entrepreneurs Network provides connection and resources to cannibis businesses. Oregon NORML and Oregon Retailers of Cannabis Association both provide advocacy for legislative policy change.

Several national organizations may also be helpful. This is our Dream is a socially inclusive digital cannabis space that centers minorities and includes a comprehensive state-by-state guide on available government supported social equity resources. The NCIA: National Cannabis Industry Association also has many resources as well as a State Policy Map. The library also has many resources for getting a small business started. Read more about them here.

Image of woman in a hardhat reading building plans on a construction site
The construction industry is growing and is projected to create many jobs for skilled employees. Have you been considering getting a job in construction or a similar trade? Here are some ways you can get started!

Check out these facts and projections about the construction and laborers field from the Occupational Outlook Handbook including pay, training requirements and work environment.

Portland Community College offers Trades and Construction training through their On-Ramps to Trades program and a Pre-Apprenticeship Career Pathway program.

Oregon Tradeswomen helps women build careers in the trades industry through education and training. They also provide support and advocacy for women in the trades. Contact them online or by phone 503.335.8200

Constructing Hope provides education and skill building in the construction industry. They primarily service People of Color, people transitioning from incarceration and low-income adults. They also have youth programs. For more information contact them online or by phone 503-281-1234.

Worksource Portland Metro can help guide you through career planning navigation with resources and coaching. Create an account online to get started and connect to services.

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


In March 2020, Multnomah County Library could never have known that what we hoped would be a brief closure to help stop the spread of COVID-19 would become a wave of starts and stops in our planning and drastically alter library operations for more than a year. 

Although we’ve been working hard to serve you virtually, at our holds pickup, and meet you out in the community, I am excited to begin more fully reopening and welcome you back to your neighborhood libraries. Several libraries in Multnomah County are open now and more are on the way! 

We are encouraged by Multnomah County’s increasing vaccination rates and Governor Brown’s announcement that she will be lifting COVID-19 restrictions statewide as of June 30 or when the state reaches a 70% vaccination rate, whichever comes first. And while we still have some work to do to bring us back to “normal,” I’m pleased to share that 75% of our libraries will open their doors by the end of July 2021:

 • Capitol Hill
 • Fairview-Columbia
 • Gregory Heights
 • Gresham
 • Hillsdale
 • Holgate
 • Kenton
 • Midland
 • North Portland
 • Northwest
 • Rockwood
 • Sellwood-Moreland
 • St. Johns
 • Troutdale
 • Woodstock

Due to active facilities projects, these libraries are offering holds pickup only. We expect them to open for in-building services by the end of August:

 • Albina
 • Belmont
 • Central
 • Hollywood

There has been no more difficult way to confirm that our library facilities are undersized than to face a pandemic that requires us to quickly alter spaces for occupancy, physical distancing and materials movement. The much-adored towering stacks of shelves that you can browse for hours, and the fixed computer stations and tables providing our community technology access, became operational challenges. Thanks to voters in Multnomah County, many libraries will see significant expansions and improvements to spaces in the coming years.

As library teams worked behind the scenes with Multnomah County partners to figure out ways for the community to safely use and navigate our small buildings, library staff provided services in new and innovative ways — from online tech help and tutoring to curbside holds pickup at all 19 locations. Their creativity and dedication has created new pathways for library service that will endure long after the pandemic subsides. 

While some things in our buildings won’t be the same as before, our exceptional staff are ready to help you with whatever you need. Thank you for your support, excitement and patronage of Multnomah County Library. We miss you, and we look forward to serving you soon

Vailey Oehlke
Director of Libraries
 

Image of woman sitting on a couch working on a laptop. A man and child are next to her drawing at a table.
Work from home jobs have always been popular, even before the pandemic. But despite exciting promises, many work at home offers can leave job seekers high and dry. Scams and dishonest claims abound on the Internet and it can be hard to tell an honest job offer from a scam.

Below we list steps you can take when searching for remote work to protect yourself from scams. You'll also find ways to find legitimate work from home opportunities.

Steps to spotting a scam

Trust your instincts. Does the offer seem too good to be true? Are they offering you a six figure salary for minimal skill or effort? Can you find no information about the company or the owners? Then the job offer is likely a scam. Be wary of providing any personal information to these websites or companies as they may be selling your information.

Don’t pay to work. Legitimate employers do not require fees or investments as a condition of employment. If they ask for money up-front, with the promise that you’ll make it back many times over, it may be a scam. According to the Federal Trade Commission, “promises of a big income working from home, especially when the ‘opportunity’ involves an up-front fee or giving your credit card information, should make you very suspicious.”

Take time to learn about the company. If there’s little available information about the company and the people who work there, that’s a red flag that the job offer is not legitimate. You can look up company information on sites like Better Business Bureau or Glassdoor to make sure the company offering the job has a good reputation.

Keep your information private. Websites that require you to give personal information before applying for a job could be selling that information to third parties. Research the website/company before signing up for an account. You can do so by searching for the company name and “review” in a search engine.

Tips for finding remote work

Know where to look. Because more jobs are becoming remote due to the pandemic, large job search sites now have the option to filter jobs by both industry and work from home offers. Try Indeed.com, Google Job Search and Zip Recruiter to find jobs in a large range of fields.

Update your resume. Remote work takes additional skills that you will want to showcase in your resume. This article on LinkedIn will give you a solid foundation of actionable steps you can take to make your resume remote work ready.

Get social. Recruiters and companies are increasingly turning to social media sites like Facebook, LinkedIn and Instagram to promote their job openings and look for candidates. Take a look at your social media accounts and consider creating a professional profile separate to your personal account. Follow companies in your industry on social media and share or comment on their posts to add to the conversation. Also make sure to follow local business/industry groups in your field, it’s a great way to network and keep an eye out for job openings.

We’re here to help. The library offers free classes on creating resumes, searching for jobs, using LinkedIn, updating your skills and more. Check out our event calendar for our current classes.

Contact MCL’s Workplace for more help or information at workplace@multcolib.org.

Préstamos federales para estudiantes. El préstamo federal para estudiantes está solo a nombre del estudiante. Estos préstamos tienen límites de endeudamiento, tasas de interés y tarifas de originación generalmente razonables. Para una licenciatura de cuatro años, la cantidad máxima que el estudiante puede pedir prestada es de $27,000. Para calificar para el préstamo federal para estudiantes, todo lo que es estudiante debe hacer es completar la FAFSA.

El reembolso de estos préstamos comienza seis meses después de la graduación de la universidad.

Préstamos PLUS para padres. Es un préstamo federal que como el nombre lo dice, está a nombre del padre. Tal vez usted vio en el paquete de ayuda financiera para su estudiante una concesión de préstamo para completar el pago del costo de la universidad. Este dinero puede ser usado para cubrir los gastos que no cubren con la ayuda financiera para el estudiante.

Es importante ser extremadamente cuidadoso cuando se les ofrece un préstamo PLUS para padres, ya que puede tener un impacto duradero en sus metas financieras personales. Algunas diferencias clave con el préstamo federal para estudiantes, el préstamo PLUS para padres incluye límites de endeudamiento generalmente más altos y tasa de interés y tarifas de originación (procesamiento del préstamo) notablemente más altas. Estos préstamos empiezan a generar interés tan pronto como se distribuyen.

Los padres deben reembolsar el préstamo PLUS, aun si su hijo no termina la universidad, no encuentra trabajo, o no están satisfechos con la educación que pagó con el préstamo.


 

De acuerdo con la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, el estatus de ciudadanía de los padres no afecta el derecho del estudiante para recibir ayuda federal para asistir a la universidad. Si sus padres no tienen un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés), debe introducir ceros en la parte del formulario FAFSA que pida esa información sobre ellos. NO introduzca un número de identificación de contribuyente en el campo del SSN. Para más información, vea la página Los alumnos dependientes deben declarar información sobre sus padres, como también su propia información, en el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®).'


Para mayor información sobre este tema y cómo ayudar a su estudiante con la transición a la universidad, contactenos aprendiendo@multcolib.org

Escrito por Delia P.

Nos gustaría destacar algunas actividades al aire libre para disfrutar en familia:

Nota: La mayoría de los enlaces son a páginas con información en inglés, usted puede cambiar el idioma a español en su dispositivo para poder ver la información en su idioma de preferencia. 

 1. Parque Gateway Discovery: Arte y actividades culturales. Se llevarán a cabo durante todo el verano en este parque del este de Portland.
 2. Fuentes interactivas: Lista de fuentes y otras áreas de chapoteo para refrescarse este verano en el área de Portland y Gresham.  
 3. Jardín Japonés de Gresham: Un hermoso jardín japonés para visitar y donde ofrecen eventos durante todo el verano.
 4. Áreas de juego Harper: Encuentra parques en Portland y sus alrededores con áreas de juego inclusivas para todas las habilidades.
 5. Mike Bennett's A to Zoo: Maravillosas exhibiciones de arte al aire libre que brinda diversión y educación a toda la familia. Actualmente se pueden encontrar en el noroeste de Portland.
 6. Mapas de murales: Tres mapas del arte callejero de Portland: un mapa con una caminata en el distrito del arte de Alberta; un mapa de ciclismo del Distrito Industrial del este y un mapa de lo más destacado de toda la ciudad.
 7. Caminatas en Portland: La Oficina de Transporte de Portland sugiere esta lista de caminatas, incluyendo una que va a  la biblioteca del Norte de Portland. También hay otras sugerencias para ir en bicicleta.
 8. Puentes de Portland: Travel Portland ofrece la historia y las características de los 12 puentes del río Willamette de la ciudad.
 9. Granjas U-pick : Granjas U-Pick (cosecha frutas y verduras) en el área de  Portland y el condado de Multnomah. Las granjas están ordenadas por condado.
 10. Caminando con Ramona: ¿Conoces a Ramona Quimby? Bueno, puedes caminar en sus zapatos con este mapa del vecindario de Ramona.
 11. Hoyt Arboretum: ¡Un museo vivo! Hogar de 2,300 especies de árboles y arbustos de seis continentes. Hoyt Arboretum es un lugar de belleza y serenidad sin importar la temporada del año y cuenta con 12 millas de senderos para caminatas.
 12. Almuerzos de verano: Cada verano, Oregon ofrece sitios de comidas de verano para niños de 1 a 18 años de edad. Algunos programas ofrecen actividades de aprendizaje para niños antes y después de las comidas. Hay varias formas de encontrar sitios para comer en su área. Encuentre un sitio cerca de usted.

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


Los estudiantes de seis distritos escolares locales ahora pueden usar su identificación de estudiante como tarjeta de la biblioteca para obtener acceso inmediato a los servicios de la biblioteca.  

Eso incluye todo lo que ofrecemos, desde libros hasta música en streaming y tutores en línea.

Cinco estudiantes sonriendo y haciendo el gesto de aprobación

Esto es posible a través de un programa llamado Library Connect. Empezamos a colaborar con los distritos escolares desde el año pasado, y hasta ahora hemos llegado a más de 100 000 estudiantes. Más de la mitad de esos niños no tenían tarjeta de la biblioteca.

Actualmente, Library Connect funciona para estudiantes en los distritos escolares de Portland Public Schools, Centennial, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose y Reynolds. Esperamos llegar a más estudiantes en el futuro.

Este programa es un excelente beneficio para los educadores, que ahora pueden estar seguros de que sus estudiantes tendrán acceso a los mismos recursos. 

Conozca más acerca de Library Connect y otras maneras en las que apoyamos a los estudiantes y educadores.

Library Connect es posible gracias a las donaciones a la Fundación de la Biblioteca (The Library Foundation).

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


Hiện nay, học sinh ở sáu khu học chánh địa phương có thể sử dụng số thẻ ID học sinh để tạo một số thẻ thư viện truy cập ngay vào mạng thư viện. 

Quyền truy cập này áp dụng cho mọi dịch vụ được thư viện cung cấp, từ sách đến âm nhạc và trợ giúp học tập trực tuyến.
 

Năm học sinh Portland Public School ra dấu nhất trí với chương trình Kết nối Thư viện

Đó là nhờ vào chương trình Kết nối Thư viện (Library Connect). Chúng tôi đã bắt đầu làm việc với các Học khu về chương trình này từ năm 2020 và đến nay chúng tôi đã thực hiện trên khoảng 100.000 học sinh. Hơn một nửa trong số các em này không có thẻ thư viện. 

Hiện tại, chương trình Library Connect phục vụ học sinh trong các Học khu Portland Public, Centennial, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose và Reynolds. Chúng tôi hy vọng sẽ áp dụng cho nhiều học sinh nữa trong tương lai.

Chương trình là một lợi thế lớn lao cho các nhà giáo dục, là những người từ bây giờ có thể tin tưởng rằng học sinh của mình cùng sử dụng các nguồn tài nguyên như nhau.

Hãy tìm hiểu thêm về Library Connectnhững phương thức khác chúng tôi hỗ trợ cho học sinh và nhà giáo dục.

Chương trình Library Connect được thực hiện nhờ quà tặng gửi đến tổ chức The Library Foundation.

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


六个本地学区的学生可以将学生证用作图书卡,便可即时使用图书馆的资源。

这包括我们所提供的一切资源,从书籍材料、到串流音乐、到在线辅导老师等等。

五个学生微笑竖起大拇指的照片

Library Connect 使得这一切成为可能。从去年起我们开始与学区合作开展本计划,到目前为止我们已经连结了100,000多名学生,而此之前一半以上的这些学生是没有图书卡的。

目前 Library Connect 服务 Portland 公立、Centennial、David Douglas、Gresham-Barlow、Parkrose、和 Reynolds 学区的学生,我们希望将来能扩大服务更多学生。

这个服务对教育工作者而言是一个巨大福音,因为现在他们的学生都能使用相同的资源了。

了解更多 Library Connect 相关资讯以及我们支援学生和教育工作者的其他方式

Library Connect 是由图书馆基金会所赞助。

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


Сейчас учащиеся шести местных школьных округов могут использовать свой школьный пропуск в качестве читательского билета, что позволяет им получить мгновенный доступ к библиотеке. 

Они имеют доступ ко всем нашим услугам – от книг и музыкальных стримов до онлайн-репетиторов.

Пятеро школьников улыбаются и показывают жест одобрения - большой палец вверх

Всё это стало возможным благодаря программе Library Connect. Мы начали работать со школьными округами над внедрением данной программы в прошлом году. На данный момент более чем 100 000 школьников пользуются этой программой. До внедрения программы более чем у половины этих учеников не было читательских билетов. 

В настоящее время Library Connect пользуются учащиеся школьных округов Portland Public, Centennial, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose и Reynolds. В будущем мы надеемся привлечь больше студентов.

Программа является настоящей находкой для преподавателей, которые сейчас могут быть уверены в том, что их ученики имеют доступ к одинаковым ресурсам. 

Узнайте больше о Library Connect и других способах поддержки школьников и преподавателей.

Работа системы Library Connect ведётся за счёт пожертвований в Библиотечный фонд.

Last month we told you about resources for families this summer. And now we’d like to highlight a few of our favorite outdoor activities that we think you may enjoy:

 1. Gateway Discovery Park: Art and cultural activities will be hosted all summer long at this East Portland park.
 2. Gresham Japanese Garden: A beautiful Japanese garden to visit, plus they are holding many events this summer. 
 3. Interactive Fountains and Splash Pads: Portland Parks and Recreation hopes to have it’s fountains and splash pads open this summer and it’s a great way to beat the heat!
 4. Local guidebooks: Check out a guidebook on exploring the area with kids. 
 5. Harper’s Playground: Find inclusive playgrounds for all abilities around Portland and beyond. 
 6. Mike Bennett's A to Zoo: Wonderful outdoor art displays that bring fun and education to the whole family. Currently they can be found in NE Portland.
 7. Mural map: Three maps of Portland’s Street art: a walking map of the Alberta Arts District; a biking map of the Central Eastside Industrial District; and an all-city highlights map. 
 8. U-pick farms: U-Pick farms in Portland and Multnomah County, sorted by county.
 9. Walking with Ramona: Do you love Ramona Quimby? Well you can walk in her shoes with this walking map of Ramona’s neighborhood.
 10. Walks around Portland: Portland Bureau Of Transportation’s has many suggested walks, including one that goes to the North Portland Library. And there are also ones for bikes!

This article was written for our Family Newsletter, brought to you by Home Learning Support and available in English and Spanish. Please sign up here and you can email us at learning@multcolib.org with any questions.

English | Español | Tiếng Việt | Русский | 简体中文


Students in six local school districts can now use their student ID as their library card, giving them instant library access. 

That includes everything we have to offer, from books to streaming music to online tutors.

Five school kids smiling and giving the thumbs up sign

It’s made possible by a program called Library Connect. We began working with school districts on the program last year, and so far we’ve reached more than 100,000 students. More than half of those kids didn’t have library cards. 

Currently, Library Connect serves students in Portland Public, Centennial, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose and Reynolds school districts. We hope to reach more students in the future.

The program is a huge boon for educators, who can now rely upon their students having access to the same resources. 

Learn more about Library Connect and other ways we support students and educators.

Library Connect is made possible by gifts to The Library Foundation.

Pages

Subscribe to