Cung cấp thông tin rõ ràng về việc sa thải tại Thư viện Hạt Multnomah

Ngày 13 tháng 8 năm 2020

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi mọi thứ. Giờ đây mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức phải nghĩ khác đi, kể cả Thư viện Hạt Multnomah.

Một số thay đổi theo yêu cầu của thực tế mới này bao gồm thay đổi về nhân sự. Trong khi sống chung với đại dịch, chúng tôi có những giới hạn đáng kể đối với dịch vụ trực tiếp và ít người sử dụng thư viện trực tiếp hơn nhiều so với trước đây. Vì vậy, chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc giảm bớt một số việc làm trong thời gian đại dịch diễn ra . (Tôi đã viết ở đây để giải thích tại sao).

Đã có thông tin không chính xác về những gì đang xảy ra tại thư viện và tôi muốn đảm bảo rằng công chúng được cập nhật và có thông tin chính xác.

Thư viện này đã thực hiện những điều chỉnh lớn trong vài tháng qua, bổ sung thêm các dịch vụ mới như truy cập trực tuyến mở rộng và nhận sách lề đường - và nhiều bản điều chỉnh đang được tiến hành. Chúng tôi biết cộng đồng của chúng tôi đánh giá cao các nguồn tài nguyên thư viện và đội ngũ nhân viên thư viện chăm chỉ và tận tâm,là nhịp tim của Thư viện Hạt Multnomah.

Chúng tôi đang làm việc với công đoàn đại diện cho những người làm công tác thư viện - 
AFSCME Local 88 - để giúp những người cuối cùng sẽ bị sa thải khỏi công việc thư viện của họ. Trong khi chưa có ai bị sa thải, hợp đồng công đoàn giữa Hạt Multnomah và Địa phương 88 hướng dẫn quy trình này và đặt ra các quy tắc, chủ yếu dựa trên thâm niên, về ai có thể ở lại và ai phải rời đi khi các vị trí bị cắt.

Khi chúng tôi giảm quy mô lực lượng lao động, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với công đoàn để giảm thiểu tác động của việc sa thải theo những cách sau:

  • Cung cấp các ưu đãi cho nghỉ hưu tự nguyện và sa thải tự nguyện
  • Xác định các dịch vụ mới có tác động có thể được cung cấp trong các ràng buộc COVID
  • Tìm kiếm các lựa chọn vị trí việc làm tại Quận  Multnomah để ứng phó với đại dịch và các loại công việc khác

Một số đã phóng đại quy mô kế hoạch sa thải của thư viện và bày tỏ lo ngại về tác động đối với các nhân viên người da đen, người bản địa và người da màu. Thư viện có khoảng 580 nhân viên. Chúng tôi hiện dự kiến ​​sẽ giảm 79 nhân viên đại diện, với thêm 6 vị trí chuyển từ toàn thời gian (full-time) sang bán thời gian (part-time). Chúng tôi hy vọng và kỳ vọng rằng ít nhất một số người đang đảm nhiệm các vị trí này sẽ không bị mất việc, mà bù vào các vị trí khác tại Quận Multnomah. Con số này thấp hơn so với dự đoán ban đầu của chúng tôi và là kết quả của các cuộc thảo luận hợp tác của chúng tôi với ban lãnh đạo công đoàn và nhân viên thư viện.

Chúng tôi hy vọng số lượng sa thải sẽ giảm hơn nữa và sẽ biết con số cuối cùng vào cuối tháng 8. Chúng tôi sẽ xem xét các lựa chọn cho từng người và cố gắng hỗ trợ họ trong suốt quá trình khó khăn này.

Thư viện của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để thuê thêm nhân viên là Người da đen, Người bản địa và Người da màu (BIPOC) đặc biệt là trong những năm gần đây. Một số vị trí của người lao động đó có các biện pháp bảo vệ bổ sung về Kiến thức, Kỹ năng và Năng lực (KSA), gắn liền với ngôn ngữ và văn hóa. Các nhân viên khác của BIPOC có công việc mà không có sự bảo vệ đó và có nhiều khả năng bị nhân viên có thâm niên hơn “đẩy đi”. Đó là những yếu tố chúng tôi không thể thay đổi vì chúng được điều chỉnh bởi hợp đồng với công đoàn. Chúng tôi đã giới hạn nghiêm ngặt việc cắt giảm các vị trí KSA đó xuống còn bốn vị trí vì các ưu tiên của chúng tôi tập trung vào việc phục vụ các cộng đồng BIPOC và những người khác bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, thư viện đã sử dụng các góp ý của nhân viên để làm việc theo những cách mới. Thông qua các sáng tạo chương trình trực tuyến, đọc sách mùa hè được sửa đổi, mở rộng khả năng tiếp cận các chủ đề quan trọng, bữa trưa mùa hè miễn phí, tiếp cận với người cao niên và người bị hạn chế ở trong nhà, tiếp cận với các đối tác cộng đồng và hơn thế nữa, chúng tôi đã mở rộng công việc của mình.

Thư viện sẽ tiếp tục xem xét và lắng nghe nhân viên của mình để có những ý tưởng và đề xuất có tác động mà chúng tôi có thể đưa ra nhanh chóng và theo thời gian để giúp đỡ cộng đồng của chúng tôi. Tuần này, thư viện sẽ bắt đầu các phòng máy tính ngoài trời. Tiếp theo là in ấn di động miễn phí tại tất cả các địa điểm. Chúng tôi sẽ cho mượn Chromebook và điểm phát sóng wi-fi và cung cấp trợ giúp về công nghệ từ xa. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý tưởng và đề xuất khác mà chúng tôi sẽ phát triển và hành động.

Thư viện sẽ làm mọi thứ có thể ngay bây giờ để đưa ra các lựa chọn, hỗ trợ và lòng trắc ẩn trong quá trình này. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giúp cộng đồng của chúng tôi phục hồi, với lực lượng lao động phù hợp để làm điều đó. Chúng tôi cũng sẽ luôn dõi theo đường chân trời với tầm nhìn để phục vụ tốt hơn các thế hệ tương lai.

Vailey Oehlke, giám đốc thư viện