Đăng ký Học Mẫu Giáo Trực Tuyến!

Bất kỳ đứa trẻ nào sẽ được năm (5) tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 đều đủ điều kiện đăng ký học Mẫu giáo tại trường học tại nhà được chỉ định.

Centennial School District :  Con của bạn phải đủ 5 tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 năm 2020 để đủ điều kiện nhập học mẫu giáo cho năm học. Vui lòng điền vào mẫu đăng ký dưới đây gửi email đến trường học tại nhà của bạn cùng với bằng chứng cư trú và bằng chứng sinh.

David Douglas School District : Đăng ký trực tuyến  có sẵn cho tuyển sinh mẫu giáo mới cho năm 2020-21. Sau khi nộp đơn trực tuyến, bạn nên liên hệ với trường biên giới của con bạn để biết các hình thức cụ thể của trường để hoàn thành, phân công lớp học, lịch trình và các thông tin khác để giúp quá trình chuyển đổi của con bạn trở nên suôn sẻ. Nếu bạn đăng ký trực tuyến, bạn cũng có thể tải lên giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy khai sinh và bằng chứng địa chỉ của con bạn, hoặc mang chúng đến trường.

Gresham-Barlow School DistrictĐăng ký trực tuyến có sẵn để đăng ký học sinh mới. Sau khi đơn đăng ký trực tuyến được chấp nhận, nhà  trường sẽ liên lạc với bạn để theo dõi thêm và có thể  sắp xếp một cuộc họp trước ngày đầu tiên của con bạn. Điều này rất quan trọng vì bạn có thể nhận được các biểu mẫu cụ thể của trường để hoàn thành, bài tập trên lớp, lịch trình và các thông tin khác để giúp quá trình chuyển đổi của con bạn trở nên suôn sẻ. Nếu bạn có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với trường hàng xóm của bạn. Sử dụng ứng dụng Định vị trường học để xác định ranh giới trường bạn sống.

Portland Public SchoolsNếu quý vị có một bé lên 5 tuổi vào Ngày 1 Tháng 9, xin hãy đăng ký học Mẫu Giáo!  Để đăng ký, truy cập vào trang mạng pps.net/kinderenroll. Quy trình này mất khoảng 20-30 phút và nhân viên nhà trường sẽ liên lạc với quý vị trong mùa hè này. Trong khi các trường học đóng cửa, thì đăng ký trên mạng là sự lựa chọn dễ nhất, nhưng chọn điền đơn trên giấy cũng sẽ sớm được cung cấp. Quý vị không cần phải đăng ký nếu con em quý vị đang tham gia chương trình Head Start hoặc Pre-Kindergarten/ Lớp Mầm Non ở PPS.

Add new comment